Privaatskoolnaweek 2014

Op hierdie blad wil ons graag met opregte dank aan ons borge erkenning gee! Dankie vir die belegging wat julle in ons skool, in die privaatskoolnaweek en in ons kinders gemaak het.

Kinders is lewende boodskappe wat ons die toekoms instuur, na 'n tyd wat ons nie self sal sien nie, - John Whitehead

Goue borge

**************************

MDH Stonecrushers

Gerhard du Plessis

Robran Staal

Rhinotrek

OK FOODS

SECURITAS

WIMPY NAMIBIA


Silwer borge

****************************

Privaatskool Moria Kaskarspanne 2012

Wolfie Hall van FRESHCOAT

Nexus Group

Ohorongo Cement

Brons borge

****************************


PLASCON PAINTS

Namib Prefab Buildings

Sanlam Central North

Gert Coetzee van

HOLLARD

KUNENE PHARMACY

Polyoak


Ander borge

****************************


Jan Gey Auto

Jan Gey Nissan

Mutual & Federal

Mikel Jes No Limits


Multisave Khorixas

Telecom Namibia

Multiplex

Kunene Fitment Centre

USN

Kunene Catering Services

Erongo Fitting & Machining cc.

Express Services

Randveld Farming

JAJ Brand

Moria Junior Primêr (By Bees)

Randveld Meat Supplies

Xco Sport

Sophienhof Lodge

Pam Golding

Fabupharm

Maritz Transport

Namboer

Etosha Charcoal

Oppikoppie Transport

Hemco Paint

Mondi Packaging

Gateway Properties

Soetwaterprodukte

Etotongwe

INTERPACK

Coca Cola

Kamanjab Boerevereniging

Namatubis

Noordgrens Boerevereniging

Excelsior Boerevereniging

Diesel-Electric (Pty) Ltd.


BOEREDIENS MECHANICAL SERVICES -Outjo.

Daan Holtzhausen

Abel van Vuuren

Windhoek Textiles and Distributors

BK Embroidery Swakopmund

Outjo Apteek

Radio electronic Walvisbaai

BOUNDARY

NEO PAINTS

DULUX

EFR Transport

Cymot Otjiwarongo

Casper Taxidermy Grootfontein

Bank Windhoek

FNB

Ferreira's Kwekery

ELSO

Pronto Global Air & Ocean Freight

Namibia Packers & Converters (Pty) Ltd.

J Gerdes Uniwear cc

LOGO Embroidery CC

Plastic Packaging

Namib Mills

NamCon

Academia Service Station (Windhoek)

Guan's Packaging

H. LEIMBACH

Maans Steenkamp

Namrisk

Sign World CC

Standard Bank Outjo

Swart Grant Angula

Waltons

Willy's Gym


VLEISBORGE:

*************************

Gerhard du Plessis

Maans Steenkamp

Koch Pretorius

Jaco Muller

De Wet Mouton

Rex Brand en oud-ouers in sy omgewing

Klaas Malan

Etosha Heights

Lukas Holtzhausen

Johnnie Janse van Rensburg

Piet Scott

Dawid Botha

Arno Human

Jas Robberts

Neels van Zyl

Janus Lepen

Muller Marais

Willie Marais

Koos Linde

Pierre vd Merwe

Danie Weerlig Jnr

Martie McDonald

Jannie Burger

Kiepie Burger

Maans Robberts

Bennie Kruger

Bokser Prinsloo

Dries de Jager

Gert Lambert

Jaco Oberholzer

Steyn Labuschagne

Weyers Pienaar

Jasper Brand

Roger Coomber

Christie en Madelein de Sousa

Hans Louw

Baie geluk aan ons wenners!


Moria Fondsinsameling Lootjietrekking 2014

Die doel van hierdie fondsinsamelingsprojek is die aankoop van twee nuwe skoolbussies. Ons skool is huidiglik in besit van twee tweedehandse busse wat van ‘n toeragentskap oorgekoop is. Hierdie busse is nie meer in ‘n goeie toestand nie en leerlinge en onderwysers loop toenemende risiko’s van teëspoed op die pad. Ons het die hulp nodig van ieder en elke persoon daar buite wat bereid is om te gee, want op ons eie sal ons nie die doel kan bereik nie. Help ons om vir ons kinders die sekerheid en veiligheid op die pad te kan gee wat hulle nodig het.


Terms & Conditions

1.The Fundraising Raffle draw will take place at Sophienhof lodge during the Steak braai event of Moria Private School on the 6th of June 2014 @ 20:00.

2.The draw will be done by a representative of the sponsoring company or another independent individual with no personal benefits to the school or its agents in this regard.

3.The draw will be assisted by the school principal and the fundraising organizer.

4.There will be no exchange of any of the prizes.

5.The result of the draw will be final.

6.No correspondence will be entered into.

7.The winner of each prize will be contacted to collect the prize, unless the person is present at the draw.

8.Winners must provide proof of identity or the raffle ticket as proof of ownership.

9.Winners can provide written consent to a third party to collect the prize on their behalf.

10.1The winner of the Toyota D/cab needs to provide proof of a driver’s license in order to collect the prize.

10.2If the winner is a minor, the minor’s parent/guardian will have the right to collect the vehicle after proper proof of identity was provided.

10.3If the winner is a company, a letter of consent stating the full names and identity of the driver must be provided in order for him/her to collect the vehicle on the company’s behalf.

11.Prizes should be collected within 3 months after the draw date.

12.If the prizes are not collected within the 3 month period, another draw will take place by the school’s Managing Director in the presence of the school principal and the fundraising organizer.

13.The names of the winners will be published in the Republikein and the Namibian on the 13th of June 2014.

Voorwaardes:

1.Die trekking van die fondsinsamelingslootjies sal plaasvind by Sophienhof Lodge gedurende die “steak”braai geleentheid op 6 Junie 2014 om 20:00.

2.Die trekking sal gedoen word deur ‘n verteenwoordiger van die borge-kommitee of ‘n ander onafhanklike individu met geen betrokkenheid by die skool se lootjie-trekking of aspekte daarvan nie.

3.Die trekking sal waargeneem word deur die skoolhoof en die fondsinsamelingsorganiseerder.

4.Daar sal geen omruiling van pryse toegelaat word nie.

5.Die uitkoms van die trekking is finaal.

6.Daar sal geen ooreenkomste aangegaan word nie.

7.Die wenners van elke prys sal gekontak word om die prys af te haal, tensy die persoon teenwoordig is by die trekking.

8.Die wenner moet bewyse van identiteit toon of die lotingskaartjie kan dien as identifikasie.

9.Wenners kan geskrewe toestemming gee dat iemand die prys namens hom kan ontvang.

10.1. Die wenner van die Toyota D/kajuit moet ‘n geldige bestuurslisensie toon.

10.2.Indien die wenner ‘n minderjarige is, sal die ouer/voog toegelaat word om die voertuig namens hom/haar te aanvaar nadat bewys van identifikasie getoon is.

10.3.Indien die wenner ‘n onderneming is moet ‘n goedkeuringsbrief met die volle name en indentiteit van die bestuurder getoon word voordat hy/sy die voertuig namens die onderneming kan ontvang.

11.Pryse moet binne drie maande na die trekkingsdatum afgehaal word.

12.Indien pryse nie binne die driemaande tydperk afgehaal word nie, sal ‘n volgende trekking deur die bestuursdirekteur, in die teenwoordigheid van die skoolhoof en fondsinsamelingsorganiseerder, plaasvind.

13.Die name van die wenners sal op 13 Junie 2014 in die Republikein en die Namibian gepubliseer word.

KASKAR

(Kontakpersoon: Ronnie Robberts 081 279 1390)

Donderdagaand na die opening: Kaskarre moet Donderdag 15:30 op die suidelike kant van die Hoof-rugbyveld op die atletiekbaan parkeer.

·Laerskool neem 1ste deel gevolg deur die Hoërskool.

  ·‘n Seun of dogter kan die “drywer” wees.

  ·Dit sal uit 2 wedrenne bestaan.

  ·Die 1ste wedren sal bestaan uit ‘n 100m met TWEE deelnemers en EEN “drywer”.

  ·(Die aantal inskrywings sal bepaal of daar uitdunne sal wees.

  ·Die tweede wedren sal 4 rondtes om die atletiekbaan wees met 8 deelnemers en ‘n drywer. 6 deelnemers kan seuns wees en 2 MOET dogters wees.

  ·Die deelnemers van elke span sal in groepe van twee deelneem en daar sal ‘n gemerkte blok wees waar hulle moet staan.

  ·Die gemerkte blokke gaan by die 4 hoeke van die atletiekbaan wees.

  ·GEEN ouers of toeskouers sal op die baan of rugbyveld toegelaat word tydens die wedrenne nie.

  ·Ons vra dat elke betrokke onderwyser sal help daarmee.

RUGBY

Laerskool – Loutjie Grobler Sel: 0812220102

e-pos: lgrobler.moriasport@gmail.com

NETBAL

Kontakpersone: Hoërskool Hannelie Nel 081 279 6212

Laerskool Aurora O'Callaghan 0817483803

LAAI PROGRAM AF opgedateer - 03/06/14

Netbal H-SKOOLPROGRAM.docx

NETBAL LAERSKOOLPROGRAM.docx

TENNIS

Woensdagoggend

8:00 Tennis opening by Sportterrein se Tennisbane

  Reëlings sal hier deurgegee word.

Kontak persoon: Charisma O’ Callaghan (0816575493)

  · Elke skool kan ‘n maksimum van 2 hoërskool seuns, 2 hoërskool meisies, 2 laerskool seuns en 2 laerskool meisies stuur.

  ·Rondomtalie wedstryde word gespeel en elke wedstryd bestaan uit een stel. (6 -3)

  ·Slegs enkels word gespeel.

JUKSKEI

Kontakpersoon: Ilonka Human - 0812439729

  ·Maksimum van 2 Hoërskool- en 2 Laerskoolspanne (gemeng)

  ·Vier spelers per span

  ·Spelers mag net vir een span speel

  ·Wedstryde word Woensdag gespeel

  ·Program sal bepaal word deur die hoeveelheid inskrywings

  ·

HOKKIE

Kontakpersoon: Mina du Plessis - 0816422225

   OPENINGSEREMONIE

   Kontakpersoon: Suzanne Smit 081 433 5940

   Donderdag 16:00-17:30

   Ordereëlings

    ·Skole tree 16:00 aan, by hul naamborde, op rugbyveld B (linkerkantste veld) (Moria-personeel sal aanwysings gee)

    ·Elke skool bring sy eie personeellid wat kan toesig hou oor hul leerlinge (Moria-personeel help ook met toesig en ordereëlings)

    ·Elke skool tree aan met kinders in 6 ry – formasie (sodat hul die 6 bane van die atletiekbaan volstap)

    ·Elke skool bring sy eie vaandel

    ·Elke skool word voorsien van ‘n fakkel as hul aantree op veld

    ·Elke skool identifiseer 3 leiers (leiers stap voor hulle skool)

   ·2 leiers dra die vaandel

   ·1 leier dra die fakkel

   ·Elke skool kies self hul kleredrag (Skool of sportdrag)

   Openingsverloop:

   (Kontakpersoon: Suzanne Smit 081 433 5940)

    ·Begin stap om 16:30 as Mnr. O’Callaghan aankondig en musiek begin speel – elke skool se personeellid stap asb.agter saam vir toesig en orde

    ·Stap af na rugbyveld A (regterkantste veld), op atletiekbaan voor hoofpawiljoen verby .

    ·1ste skool (Moria) tree aan op die draai van atletiekbaan, draai en kyk na die veld. Die drie leiers wat die fakkel en vaandel dra beweeg om sodat hulle voor hul skool se kinders staan. Die res van die skole volg (Moria-personeel sal aanwysings gee). Almal bly staan

    ·Verwelkoming - Mnr O’Callaghan

    ·Privaatskolelied word gesing – elke skool se fakkeldraer gaan sit sy fakkel in die fakkelstaander by die podium( links op veld) terwyl die privaatskolelied gesing word.

    ·Landslied word gesing en landsvlag word gehys.

    ·Almal sit. Elke skool se vaandel word voor hulle neergesit. (Opgerol of plat)

    ·Ds. Mouton open met skriflesing en gebed

    ·Spreekbeurt Mnr. O’Callaghan

    ·Vertoning

    ·Leerlinge beweeg ordelik na rugbyveld B met personeeltoesig en verdaag daarvandaan na onderskeie plekke vir Kaskar

   SKAAK

   Skaakprogram.xlsx
   Kontakpersoon: Ilana Mouton dmouton@iway.na Sel 0814173865

   Woensdag 4 Junie in die Toeriste sentrum in die hoofstraat (Verversings te koop – kontant)

   14:00-16:00 Laerskool

   16:00-18:00 Hoërskool

    ·Meld asb. stiptelik om 13:45 aan by die Toeriste sentrum.

    ·Elke skool moet asb. ‘n skaakstel saambring en een persoon, volwassene of hoërskoolleerling wat kan help met die puntehouding tydens beide hoërskool en laerskoolwedstryd.

    ·Die spelers moet in rangorde van 1-4 ingedeel wees. Spelers moet al hul wedstryde in hierdie volgorde speel.

    ·‘n Rondomtalie-stelsel sal gebruik word waar elke span teen 4 ander skole se spanne speel

    ·‘n Rondte duur 25 minute.’n Klok sal die begin en einde van die rondtes aandui.

    ·‘n Speler moet binne 2 minute die volgende skuif maak.Indien ‘n stuk aangeraak is moet dit geskuif word.

    ·Na elke rondte word die punte opgetel om die wenner te bepaal indien daar nie ‘n skaakmat was nie.

    ·Aan die einde van die sessie word puntestate ingehandig.

   Punte word soos volg toegeken:

    ·Wen deur skaakmat – 3 punte

    ·Wen deur punte – 2 punte

    ·Gelyk-op – 1 punt elk

    ·Die punte word bepaal deur die stukke wat verwyder is deur die opponent.

    ·Die waardes van die stukke is soos volg:

    ·Pion – 1, Perd – 3, Biskop – 3, Kasteel – 5, Koningin – 9.

    ·Elke speler en elke skool se punte word bymekaar getel en sal Donderdag as ‘n persentasie op die uitslagbord by die Inligtingskantoor gegee word.

    ·Indien ‘n speler nie opdaag nie of laat is, kry sy opponent 2 punte.

    ·‘n Speler kan ‘n maksimum van 12 punte behaal en ‘n skool ‘n maksimum van 48 punte.

    ·Toeskouers en deelnemers moet te alle tye stil wees. Selfone afgeskakel asb.

    ·Indien daar enige kommunikasie tussen toeskouer en ‘n deelnemer is word die deelnemer gediskwalifiseer.

   REDENAARS

   REDENAARSPROGRAM.docx

   Kontakpersoon: Maryna Cloete marynacloete@gmail.com Sel:0812505480

   Woensdag 4 Junie

   13:00-13:30 Belyningsvergadering vir alle beoordelaars in die personeelkamer

   14:00-16:00 Gr 10-12 NG Kerk (Reg oorkant skool)

   Gr 8-9 AP Kerk (Reg oorkant Onduri koshuis)

   16:00-16:30 POUSE VERVERSINGS AGTER DIE NG KERK (Kos en koeldrank met koeponne, snoepie kontant)

   16:30-18:30 Gr 6-7 NG Kerk (Reg oorkant skool)

   Gr 1-5 AP Kerk (Reg oorkant Onduri koshuis)

   18:30-19:00 POUSE VERVERSINGS AGTER DIE NG KERK

   (Kos en koeldrank met koeponne, snoepie kontant)

    ·Deelnemers tree in skooldrag op

    ·Toeskouers is welkom.

    ·Redenaars begin stiptelik op tyd soos aangedui.

    ·Deelnemers moet betyds aanmeld by die lokale.

    ·Redenaars registrasie by die betrokke lokaal 15 min voor die begin van die sessie.

    ·Stilte moet gehandhaaf word tydens die aktiwiteit

    ·Geen eet- of drinkgoed word in die kerke toegelaat nie – dit kan tydens die pouses buite geniet word.

    ·Geen repliek sal gelewer word nie. Uitslae sal Donderdag op die kennisgewingbord by die Inligtingskantoor bekend gemaak word.

   SPERVUUR!

   Woensdag 4 Junie om 19H00-21H00 in die NG KERK

   Kontakpersoon: Ilana Mouton dmouton@iway.na Sel 0814173865

   Dis nie ‘n debat nie, dis nie redenaars nie, dis nie vasvra nie.

   Dis ‘n geleentheid vir ons kreatiewe sprekers en aspirant advokate om hul staal te wys!

   Hoe werk dit?

    ·Elke skool wat wil deelneem kies 4 hoërskoolleerlinge wat nie bang is om hul sê te sê nie, en op hul voete kan dink.

    ·Elke skool ontvang aan die begin van die 3de termyn ‘n geheime tema – geen ander skool mag weet wat jou skool se tema is nie!

    ·Die span moet besluit wat hul opinie/standpunt is oor die tema – ons is daarvoor of daarteen.

    ·Die span doen navorsing om hul standpunt te staaf.

    ·Elke spanlid moet ‘n argument/ motivering met verwysing of begronding voorberei wat hierdie standpunt staaf.(D.w.s 4 argumente)

    ·Die leier van die span in spervuur moet die standpunt stel en eerste argument inlei. Daarna kry die ander 3 spanlede elk ‘n spreekbeurt om nog 3 argumente te verwoord.

    ·NB: Die leier en elke spanlid kry elk net een minuut om sy argument te stel en te staaf. Elke goeie argument verdien ‘n punt vir die span tot ‘n maksimum van 4.

    ·Na vyf minute gee die fasiliteerder, Mnr Chrisman Stander, die ander skole 1 minuut kans om ‘n teenargument of “challenge” te formuleer.

    ·Nou volg die oop SPERVUUR afdeling waar die ander skole 8 minute kry om die span in spervuur, aan te vat.

    ·Skole steek hul hand op as hul ‘n vraag het. Mnr Chrisman stel ‘n skool aan die woord. Teenargumente of vrae moet kort en kragtig wees. Elke goeie vraag verdien ‘n punt vir die aanvallende skool en elke argument wat sinvol deur die span in spervuur weerlê word verdien ‘n punt vir die spervuurspan.

    ·Na 8 minute staak die spervuur en kom ‘n volgende skool aan die woord met ‘n ander tema.

   LEERLINGRAADSKAKELING

   Kontakpersoon: Naomi le Roux Sel: 0813641700

   Donderdag 5 Junie 2014 07:00 by die Toeristesentrum.

    ·Met hierdie byeenkoms wil ons ‘n geleentheid skep vir die leiers/ leerlingrade van die verskillende skole om mekaar beter te leer ken op ‘n informele vlak.

    ·Elke skool kan besluit hoeveel leiers hulle na hierdie geleentheid gaan stuur. Ons sal sorg dat geen 0/19-spanne in die eerste tydsgleuf van Donderdag speel nie. Daar sal iets te ete en te drinke aangebied word.

    ·Elke skool moet asb voor Vrydag 23 Mei laat weet hoeveel leiers hierdie geleentheid gaan bywoon (die hele leerlingraad is welkom).

    Leerlingraadsvoogde is ok welkom

   UITVOERENDE KUNS TALENTAAND

   TALENTAANDPROGRAM.docx

   Saterdag 7 Junie om 17:30 vir 18:00

   By die Toeristesentrum. Ouers kan reeds vroeg kom en saam kuier.

   Alle musiek wat gespeel moet word vir die deelnemers moet teen 17:30 aan die klankmanne gegee word. “Memory sticks” en CD’s moet duidelik gemerk word met die skool se naam.

   Toegang Volwassenes 10.00 Kinders 5.00. (Kaartjies of koeponne.) Verversings slegs kontant by Toeriste sentrum.

   Verversings is te koop voor en na die program. Die program behoort teen 20:00 afgehandel te wees.

   Die Mnr en Mej van elke skool wat as aanbieders optree kan formeel (aandrok en pak) of semi-formeel (cocktail rokkie, hemp en das) aantrek. Wat ook al die maklikste vir hulle gaan wees.

   Daar gaan geen beoordeling plaasvind nie. Dis net ‘n geleentheid om die talent en skoonheid van ons kinders te waardeer.


SKOOLHOOFDE EN SPORTORGANISEERDERSBYEENKOMS:

Woensdag 18:00 - Plek sal bevestig word.

NB Bevestig asseblief bywoning en aantal persone by marais.elsabe@gmail.com

ETE / DANS EN TREKKING VAN 4X4 TOYOTA DUBBELKAJUIT LOOTJIES

Kontakpersoon: Corna Holtzhausen. Sel: 0812393331

  Op Vrydagaand, 6 Junie 2014, bied Moria hul bekende “Steakbraai” met ‘n heerlike opskop aan. Kaartjies is ongelukkig uitverkoop.

  Daar is ‘n snoesige koffiehoekie met lekker boeretroos en koeksisters, uit Ouma se spens. Jy koop jou Toeka-bekertjie en kry hom vol geurige koffie en twee koeksisters, sommer ‘n heerlike nagereg. Daar sal deur die aand heerlike moerkoffie beskikbaar wees.

  Om al die ouers ‘n blaaskans te gee, het ons ‘n kinderarea, waar ouers kinders kan laat onder toesig. Hier kan hulle speel of slaap. Ouers is self verantwoordelik vir die kinders, daar sal wel oppassers wees. Hier kan hulle ook vir die voorskoolse kinders ‘n “Hotdog” koop.

  100% MORIAGROETE

SOKKIE

Kontakpersoon: Naomi le Roux Sel: 0813641700

  ·Vrydag 6 Junie om 18:00-22:00 vir alle leerlinge Gr 7-12

  By die sportgronde (Netbalbane)

  ·Toegangsgeld N$5.00. Snoepie beskikbaar (kontant).

  Daar sal ten alle tye 3 personeellede op toesig wees. Dankie aan die skole wat onderwysers beskikbaar gestel het om te help. Die toesigprogram sal deurgegee word en op die webwerf beskikbaar wees. Let wel: Alle skole se leerlingraadslede is medeverantwoordelik vir orde en dissipline tydens die Sokkie.

  Sokkie toesig.docx

KAARTE

DORPSKAART EN TERREINPLAN.pdf

OTM’s

Daar sal 3 of 4 OTM’s op die sportterrein wees vir Privaatskole naweek. Ten minste een van elke bank: Standard Bank, Bank Windhoek en Eerste Nasionale Bank.

Dan gaan daar ook twee “handheld point of sale” masjiene van Bank Windhoek by die kaartjiekoepon verkope wees, sodat mense sommer met hul kaarte kaartjies kan aankoop.

Kaartjiekoeponne van N$50.00 en N$20.00 sal verkoop word.

NOODHULP

  ·Elke skool voorsien self basiese noodhulp vir hul spanne.

  ·Noodnommers is opgeplak by die Inlligtingskantoor

  ·Basiese medikasie sal te koop wees in tent 2 by mini-apteek

  ·Noodhulpstasie onder die pawiljoen.

FOTO’S

Kontakpersoon: Ilana Mouton dmouton@iway.na Sel 0814173865

Dankie aan al die skole wat name van fotograwe deurgegee het. Fotograwe moet asb probeer om ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite te dek. Foto’s kan van Donderdag tot Saterdag om 15:30 by die Plaaskombuisstalletjie (Tent 2) afgelaai word vanwaar dit dan sover moontlik sorteer sal word in die onderskeie skole se leêrgidse. Daar sal ook ‘n algemene leêrgids wees vir foto’s wat almal raak of wat nie gesorteer kon word nie. Laaste foto’s kan Saterdagaand na die Talentaand by die Toeriste sentrum afgelaai word.

Enige ander persone wat foto’s geneem het kan ook die foto’s kom aflaai.

Aan die einde van die naweek word daar vir elke skool ‘n DVD ge-write met hoofsaaklik die betrokke skool se foto’s. Die skool koop die DVD vir N$500.00 en kan dit kopieer en weer aan al hul kinders en ouers verkoop.

Inligting rondom die aankoop van die Foto-dvd’s sal ‘n week na die Privaatskoolnaweek aan die skole deurgegee word.

INLIGTINGSKANTOOR

Agter die watertenks op die sportgronde gaan ‘n Inligtingskantoor opgerig word waar Moria se afdelingshoofde elke dag na die sport ontmoet om probleme aan te spreek. Enige iemand wat iets wil sê of met ons deel is welkom om hier aan te meld. Hier sal ook ‘n kennisgewingbord wees waar belangrike inligting, Noodnommers en die kultuur-uitslae deurgegee sal word.

SEKURITEIT

Daar sal sekuriteitswagte by die parkeerarea, sportterrein, skool, Junior primêr en Huis Onduri koshuis wees.

WASGOEDDIENS

Kontakpersoon: Margaret Cronjé 0817410652

Privaatskool “special” N$7.00 per kledingstuk. Klere word 7:00 opgetel by die Inligtingskantoor en dieselfde middag weer afgegee.

Sonder borge is hierdie jaarlikse instelling onmoontlik!

Alle winste vanuit hierdie betrokke naweek sal aangewend word vir die oprigting van ‘n skoolsaal vir Privaatskool Moria (Gaan kyk gerus op die PROJEKTE afdeling van ons webwerf) . Alle veranderings en verbeterings by die Outjo sportgronde sal wel die hele Outjo-gemeenskap bevoordeel.

Outjo as ‘n dorp het reeds baie veranderings en verbeterings gedurende die afgelope twee jaar ondergaan, as gevolg van die gemeenskapsprojek genaamd ‘Droom van Outjo’. Die visie van hierdie inisiatief is om die hele dorp te verfraai, sodat die dorp sy volle potensiaal kan bereik en beleggers kan trek.

Enige instansie wat eenmalig die geleentheid wil borg of op ‘n lang termyn by die skool wil betrokke raak, is welkom om ons te skakel.

Ons komitee in beheer van die P/skole naweek 2014 het die volgende besluit geneem oor hoe alle borge gekategoriseer sal word. Borge vir die P/skole naweek 2014 sal in 4 groepe gekategoriseer word, afhangende van die bedrag wat geborg word. Die 4 groepe is soos volg:

 • Goue borg (N$100 000-00 en meer)
 • Silwer borg (N$50 000-00 – N$99 999-99)
 • Brons borg (N$20 000-00 – N$49 999-99)
 • Ander borge (N$1 000-00 – N$19 999-99)

Alle borge sal benoem word onder hulle kategorieë op die volgende mediums gedurende die P/skole naweek 2014:

 • Sportprogram van die P/skole naweek 2014.
 • Privaatskool Moria se webwerf.
 • Privaatskool Moria se “facebook”-blad.
 • Nuusbriewe aan alle Moria ouers en betrokke skole wat die P/skole naweek 2014 gaan bywoon.

Privaatskool Moria onderneem om ‘n 3m x 1,230m advertensiebord te laat maak en teen die pawiljoen vas te maak vir elke goue borg.

Borde sal opgerig word by die netbalgronde met name van borge wat sement, verf en die omheining geborg het.

Alle goue borge sal gedurende die amptelike opening van die P/skole naweek 2014 genoem word.

Die komitee het ook spesifieke areas toegeken waar alle borge hulle bemarkingsmateriaal (baniere, ens.) gedurende die P/skole naweek 2014 kan oprig:

 • Tussen die 2 rugbyvelde.
 • Tussen die ou en die nuwe netbalbane.
 • Oos van die hokkieveld.
 • Wes van die tennisbane.
 • Goue borge het ook by die ingangshekke ‘n area wat benut kan word.

Ons komitee het ook ‘n lys van addisionele moontlikhede opgetrek waar borge dalk verdere blootstelling kan kry gedurende die P/skole naweek 2014:

 • Borg van die Moria tennis-uniforms
 • Borg van die Moria jukskei-uniforms
 • Borg van die noodhulp-uniforms
 • Borg van die noodhulp-“gazebo”
 • Borg van die klanksisteem
 • Borg van die uitsaai oor Kanaal 7 tydens die P/skole naweek 2014
 • Borg van die skeidsregters-uniforms
 • Borg van die advertensies op Kanaal 7
 • Borg van ‘n T-hemp vir alle Moria ouers wat tydens een van die P/Skole naweek 2014 dae gedra kan word.

Addisionele advertensiespasie sal ook verkoop word by die Outjo sportgronde. Hierdie advertensiespasie is beskikbaar vir buitelig chromadek 3m x 1,230m advertensieborde. Décor Signs in Otjiwarongo kan u help met u ontwerp. Neem kennis asseblief dat die bord se maak vir u eie rekening is. Hierdie advertensiespasies sal vir ‘n eenmalige bedrag verkoop word en die kontrak sal vir 3 jaar loop. Hierdie areas wat geallokeer is vir die advertensieborde is soos volg:


ADVERTENSIEBORDE

N$10 000-00:

 • Oorkant die hoofpawiljoen.
 • By alle ingange.
 • Aan die buitekant van die sportgronde, aan die noord-oostelike kant.

N$8 000-00:

 • By die netbalbane.
 • By die B-rugbyveld.

N$6 000-00:

 • By die tennisbane.
 • By die jukskeibane.

N$5 000-00:

 • By die hokkieveld.

Kontak asseblief vir Mnr. Piet O’Callaghan by die skool vir verdere inligting of stuur 'n e-pos by KONTAK ONS aan Webtuiste en advertensies of aan moriafinansies@gmail.com

Ons as skool sal dankbaar wees vir enige hulp van u en ons sal dit ontvang in die woorde van Marcus Cicero (106-43vc) “Dankbaarheid is nie net die grootste van alle deugde nie, maar die moeder van almal”.

By voorbaat dank vir u tyd.

100% MORIA groete!!

Cést si Bon in Otjiwarongo het verblyf danksy kansellasies:

 • 7x2 bed luukse kamers
 • 1x 3 bed standaardkamer

Kontak Hestelle Haccou

Tel 067 301240

Sel: 0816228000

reservation.cestsibon@iway.na

Besoek "Where to stay Namibia" vir vakansie opsies

.

OUTJO omgewing

 1. 4 Kamers te huur 75 km vanaf Outjo op die Etosha pad. Skakel Loureen en Jasper Brand Tel. 313861 of Sel:0812779068
 2. Twee kamers te huur. Elk met 'n dubbelbed, badkamer en eie buitedeur. Kontak Loraine Nel by 081 466 1977
 3. Mopane Village Etosha Reservations – 75km van Outjo op Okaukuejo pad. Ook kampeerplek met eie badkamer en elektrisiteit.
  Tel: 064-461677
  Fax: 088628793
  E-mail: reservations@rise-in-africa.com
 4. Kampering: Waterfall Camping Ronnie Masikili. 067 313911. 4 km van Outjo af op die Otjiwarongo pad.
 5. REEDS VOLBESPREEK: Aloe Gastehuis, Francois Theart, 067 313333, in Outjo comms@etotongwelodge.com
 6. REEDS VOLBESPREEK: Buschberg Guestfarm, Hannes & Anita de Haast, 067 312143, lodge akkommodasie, 80 km noord van Outjo, 812795667, kampering, info@buschberg.com
 7. REEDS VOLBESPREEK: Buschfeld Park, Frans Bestbier, 811482636, Bungalows, 6 km noord van Outjo buschfeld@iway.na, Kampering
 8. SLEGS KAMPERING NOG BESKIKBAAR: SASA Safari Camp, Donsie Schoeman, 811290658, Bungalows, 10km suid-wes van Outjo, bookings@sasasafaricamp.com, Kampering
 9. REEDS VOLBESPREEK: Dan Mari, Marietjie Liebenberg, 067 313481, Selfsorg Eenhede, In die dorp, Outjo, 812393333, , danielieb@namibnet.com, ,
 10. Eldorado B & B, Adri & Hanel Pienaar, 067 333421, Bungalows, 80km noord van Outjo,811478317, Kampering, hanel@iway.na, ,
 11. Etosha Safari Lodge, Gondwana Groep, 067 697101, Bungalows, 80km noord van Outjo 061 230066, info@gondwana-collection.com
 12. Etosha Safari Camp, Gondwana Groep, 067 697005, Bungalows, 80km noord van Outjo 061 230066, Kampering, info@gondwanacollection.com,
 13. REEDS VOLBESPREEK: Etotongwe Lodge, Francois Theart, 067 313333, Bungalows, In die dorp comms@etotongwelodge.com, Kampering
 14. REEDS VOLBESPREEK: Farmhouse, , 067 313444, Guesthouse, in die dorp, dinnerfarmhouse@iway.na
 15. REEDS VOLBESPREEK: Gerus Camping, Brenda Oberholzer, 813964158, Kampering, 30km Suid van Outjo, 812552599, danieo@mtcmobile.com.na
 16. REEDS VOLBESPREEK: Kai-Oms , Deon & Jaenny van Zyl, 813750152, Selfsorgeenhede, In die dorp Outjo, 813463644, Kampering, vzyl.deon@yahoo.com
 17. REEDS VOLBESPREEK: Mondjila, Neels van Tonder, 067 333446, Tented Camp, 70km noord van Outjo, 812222575, Kampering,
 18. REEDS VOLBESPREEK: Mamselle, Udo Behnke, 67 303752 / 0812183904, Kampering, 13 km noord van Outjo reservations@exclusive.com.na
 19. REEDS VOLBESPREEK: Namatubis, Magdel Pretorius, 0811290679, Bungalows, 15 km noord van Outjo magdelp@iway.na
 20. Okutala Etosha lodge, Renette van Rooyen, 061 234728, lodge akkommodasie, 90km noord van Outjo marketing@okutala.com , self kampering.
 21. REEDS VOLBESPREEK: Ombinda Lodge, Gerald, 067 313181, Bungalows, 2km suid van Outjo, 811299680, Kampering, ombindagerald@iway.na
 22. REEDS VOLBESPREEK: Oppie Klippe, David & Wanda Koen, 0812802010, Selfsorg Akkommodasie, 5 km suid-wes van Outjo, Kampering
 23. REEDS VOLBESPREEK: Sophienhof, Bertie, 067 312999, Bungalows, 8 km NO van Outjo, Kampering
 24. Taleni Tented Camp, Hein & Joan Vosloo, 067 687190, Tented Lodge - Selfcatering, 95km noord van Outjo, 0813388607 0813388609, gm@etosha-village.com
 25. Tarentaal, Pieter & Mariana Gouws, 067 333416, , 70km noord van Outjo, 811286116, tarentaal@mweb.com.na
 26. Toshari, 067 333440, lodge, 70km noord van Outjo, toshari@iway.na, kampering
 27. Vingerklip, Khorigas pad 067 290318
 28. REEDS VOLBESPREEK: Vreugde Guestfarm, Danie & Elsie Brand, 067 687132, DBB, 70km noord van Outjo, 812107693, info@vreugdeguestfarm.com
 29. Ugab Terrace Lodge, 102km van Outjo af op die Khorixas pad. www.ugabterracelodge.com Kai-koro@iway.na, Tel:+26464461677 Angelene Wiese 0811281288 of Leon Wiese 0811282950.
 30. REEDS VOLBESPREEK : Etosha Garden Hotel Tel 067 313130 info@etosha-garden-hotel.com

KAMPERING in Outjo:

 1. Groot grasperk area in Outjo, behoort aan Outjo Munisipaliteit. Daar is ablusie fasiliteite op die terrein. Ongeveer 70 kamp staanplekke is beskikbaar op die terrein. Kontak:Maritha 067 313013

TENTEDORPE (RADIUS 15KM VAN OUTJO):

Volledig toegeruste tente, klaar opgeslaan. Ablusiegeriewe beskikbaar.

 1. I dream Africa – Basil Smit 0811286086
  15km noord-wes van Outjo (by Sophienhof)
  http://www.idreamafrica.com.na/booking
  https://www.facebook.com/idreamafrica
 2. Unbounded Namibia - Phil van Wyk 0813482613


OTJIWARONGO omgewing

 1. Lion's Den B&B. Maritz en Liesbet van Vuuren. 5 km buite Otjiwarongo op die Outjo pad. Tel 067-304205, sel 0812611248, e-pos panthera@mweb.com.na. Kamers toegerus met yskassie, ketel, koffie tee, radio en TV. Stoepie met tafel en stoele. Mooi natuurskoon.
  1. C' est si Bon cestsibon@iway.na 7 x 2 bed luukse kamers
   1 x 3 bed standaard kamer
 2. Out of Africa 067 302230, BB in Otjiwarongo, 60km suid van Outjo, outlodge@iway.na
 3. Falcon Nest, 067 302616, BB in Otjiwarongo, 60km suid van Outjo
 4. Kudubos, 067 302069, Kampering, 74km van Outjo koedoe@iway.na, 14km wes van Otjiwarongo,
 5. Otjibamba Lodge, 067 303133, Lodge, bamba@iway.na, 5km suid van Otjiwarongo, 65km suid van Outjo
 6. Out of Africa Town Lodge, 067 302230, outlodge@iway.na
 7. Otjiwa, 067 306671, Luukse Akkommodasie, 90km Suid van Outjo, info@otjiwalodge.com, Kampering
 8. REEDS VOLBESPREEK: Buffelhoek, Timo & Gretel Briedenhann, 067 306807, bungalow, 50km suid van Outjo, 812857316, timogretel@mtcmobile.com.na,
 9. Out of Africa Guesthouse, 067 303397, Gastehuis, In Otjiwarongo, levaneck@iway.na, ,
 10. Village Boutique Hotel, 856000911, Hotel in Otjiwarongo
 11. Lions Den B & B, 081 261 1248, Gastehuis, in Otjiwarongo, 067 304205,
 12. Acasia Park, 067 303100, in Otjiwarongo, aciapa@mweb.com.na,
 13. Kondja Guesthouse, 067 307611, in Otjiwarongo, kondjagroup@iway.na

  MEESTE AANKOPE IS MET KOEPONNE BEHALWE WAAR ANDERS AANGEDUI

  ·Koeponne is by die kaartjiekantore beskikbaar

  ·Koeponne van N$50 en N$20 is beskikbaar

VERVERSINGS

STALLETJIES (TENT 2)

WIMPY STALLETJIE , FRUTINA STALLETJIE, PANNEKOEK, BILTONGSTALLETJIE (Kontant)

SWEET VILLAGE (KONTANT)

MOBICANS (4 VERSPREI OOR TERREIN)

BIERTENT: Vanaf Donderdag tot Saterdag

PLAASKOMBUISIE (TENT 2):

·Koek N$ 10

·Kolwyntjies N$ 10

·Melktert N$ 10

·Pasteitjies N$ 10

·Pizzatjies N$ 15

·Souttert/Quiche N$ 15

·Tee N$ 8

·Rooi skuimtee N$ 15

·Beskuit N$ 40

HOEKKAFEE

  ·Snoepie (Sjokolade, kondensmelkspuite, chips)

  ·Mini-apteek KONTANT BETALINGS

  ·Aandenkings

KIOSK:

  ·Halwe Brötchen (hoenderslaai, eierslaai, kaas en tamatie) N$ 10

  ·Worsbroodjie, Roosterbroodjies en “Corndog” N$ 12

  ·Roosterkoek met tuisgemaakte konfyt, stroop en/of kaas N$ 10

  ·“Slap tjips” N$ 15

MIDDAGETES – 15:00 (KIOSK)

  ·Prego (steakroll) N$ 15

  ·Skaapvleiskerrie en Rys N$ 15

  ·“Wraps” – hoender en beef N$ 25

  ·Sosaties N$ 15

  ·Skaapbraaivleis (Vleis, wors, slaai, broodjie) N$ 40

  ·Skaapbraaivleis (stuksgewys) N$ 15

  (braaivleis beskikbaar tot 17:00)

AANDETES

Woensdag en Saterdagaand – Braaipakke. Dromme en Charcoal te koop. (Hou webwerf dop vir verdere inligting)

BESTEL BRAAIPAKKE VOOR 1 JUNIE BY ELAINE MOSTERT Sel: 0812710640

e-pos: elaineoutjo@gmail.com Kinders N$ 20 Volwassenes N$ 30

·Ligte verversings sal ook tydens die Talentaand Saterdag by die Toeriste-sentrum verkoop word (Kontant).

Donderdagaand en Vrydagaand (KIOSK)

  ·Skaapbraaivleis (soos vir middagetes) beskikbaar tot 17:00 N$ 40

  ·Kaasrussian en Chips toegerol in bruinpapier vanaf 17:00 – 19:00 N$ 25

  ·Schnitzel en Chips vanaf 17:00 – 19h00 N$ 25

  ·Vrydagaand Dans – Steakbraai by Sophienhof vanaf 18:00 N$ 120

  ·Vrydagaand Sokkie – slegs Snoepie.

KOSHUISREËLINGS:

Kontakpersoon vir kospakkies: Hannelie Marais 0812466253

Kostes vir leerlinge in koshuise en klaskamers:

  ·Slaap en Ontbyt (toebroodjie, vrug, vrugtesap) naweekpakket: N$ 320

  KOSPAKKIE AANDETES VIR SKOLE OP BESTELLING

  Daar word voorsiening gemaak vir aandete- kospakkiebestellings deur skole waarvan die leerlinge sonder hul ouers die privaatskoolnaweek bywoon. Hierdie kospakkies word voor die tyd betaal en dan is ouers verseker daarvan dat hul kinders nie honger gaan slaap nie.

  Hierdie bestelling (getalle en bewys van betaling) moet asb teen 20 Mei 2014 by Mev. Hannelie Marais (wilhanli@iway.na) wees. Navrae kan gedoen word by 0812466253.

  Woensdagaand, Donderdagaand en Vrydagaand:

  Al die leerlinge van ‘n skool moet asseblief dieselfde opsie per aand uitoefen.

  Opsies:

   1.Wrap 25.00

   2.Schnitzel en chips 25.00

   3.Kaasrussian en chips 25.00

   4.Kerrie en Rys 15.00

  Die Persoon in beheer van skool se busleerlinge kom haal die bestelling af by die kiosk om 17:00 elke middag.

  Saterdagaand:

  Burgers teen 25.00 vir die pad

  Beskikbaar vanaf 14:00 by die Kiosk

Facebook Bladsy

Opkomende gebeure

Nuutse Omsendbrief