Omsendbrief


Geagte Ouers

Net gou ‘n laaste paar dinge oor die kermis voor julle hopelik ‘n bietjie gaan rus.

DONDERDAG, 25 JUNIE 2015 (17:30):

Interhuis-sangaand vind plaas in Moria se skoolsaal. Die twee spanne gaan teen mekaar meeding deur ABBA-liedjies te sing. Daar gaan ook 'n paar ander ABBA-items deur leerders gelewer word en die onderwysers gaan julle ook verras! Kom ondersteun dus die geleentheid en geniet dit saam met ons. As u die aand wil ondersteun in 'n ABBA-gees, trek gerus so aan en kom sing lekker saam! Daar sal heerlike tamatiebredie en kerrie & rys @ N$25-00 wees. Die Gr. 11’s sal ook ‘n snoepie daar hê.

VRYDAG, 26 JUNIE 2015:

Matrieks se tradisionele “lawaai in die strate”

“Hoede- en wiele-optog” deur die strate

17:00 O/19 rugby-ligawedstryd

18:00 “Steakbraai” by Outjo Sportgronde

19:30 Pieter Smith, veiling, raffel-trekking en dans. Drag: informeel (jeans & tekkies)

Volwassenes & Hoërskool @ N$180.00 (“steak”- of “schnitzel”-ete)

Laerskool en bo 70 jaar @ N$100.00 (“schnitzel”-ete)

Poeding en kontantkroeg beskikbaar

SATERDAG, 27 JUNIE 2015 (BY DIE SPORTTERREIN):

Eet- en drinkgoedstalletjies

Gr. 1 – 12 se prettige stalletjies

Netbal O/19 “Classic Clashes” netbalwedstryd

Rugby-, netbal- en hokkiewedstryde (ook liga-wedstryde)

“Speler van die wedstryd” word na elke laerskoolwedstryd aangewys.

SONDAG, 28 JUNIE 2015:

Dankdiens gelei in die NG Kerk.

RAFFEL-KAARTJIES:

Doen asseblief moeite met die raffels. Daar is baie goeie pryse vir kopers, sowel as verkopers te wen. Belangrik om te onthou, pryse moet voor ‘n sekere tyd by die skool afgehaal of gebruik word, anders verval die pryse.

VLEIS:

Ons benodig dringend bees-, wild-, skaapvleis & vet asseblief, vir die maak van sosaties, “steaks”, “schnitzels”, “prego’s”, biltong, droëwors, “chillibites”, maalvleis, ens. Ons sal dit waardeer as die vleis reeds vanaf 18 Mei kan inkom, sodat daar genoeg tyd is vir die ryp maak en verwerkingsprosesse. Kontak - Elaine Mostert 0812710640 of Elize van Zyl 0811279535.

BORGE, DONASIES OF ADVERTENSIES:

Baie dankie sover vir ons borge: OK Foods Outjo en Wimpy Namibia, asook almal wat reeds pryse vir die raffels geborg het. Ons waardeer dit opreg! As u weet van enige besighede wat ons kan nader vir n borg, donasie of advertensie, kontak asb. vir Thinus & Margaret Cronje tcronje007@gmail.com of 0811274261 of Elize van Zyl 0811279535.

WERKSBEURTE:

Baie dankie aan almal wat reeds geantwoord het waar julle bereid is om te werk, ons waardeer dit baie. As jy dit nog nie gedoen het nie, onthou om jou keuses aan my te e-pos voor 30 April by nelize@mtcmobile.com.na

Geniet die vakansie saam met ons oulike kinders!

Kermis-groete!

ELIZE VAN ZYL

ORGANISEERDER

0811279535

16 April 2015

OMSENDBRIEF NR. 4

Geagte Ouers

Na ‘n besige termyn wat tot ‘n einde gekom het, wil ek net die volgende aan u deurgee

RAPPORTE:

Neem asseblief kennis dat die leerlinge se rapporte vandag per e-pos aan u uitgestuur word. Indien u nie u kind se rapporte ontvang het nie, kontak vir Ilana Mouton (0814173865). Sy sal net tot môre (Vrydag, 17 April) tot 17:00 beskikbaar wees. Indien u nie u kind se rapport ontvang nie, maak net eers seker of dit nie in die “junk-mail list” lê voordat u vir Me. Mouton skakel nie. BESPREEK ASSEBLIEF DIE RAPPORT MET U KIND.

1 - 8 JUNIE 2015 - GEEN SKOOL:

Neem kennis dat daar geen skool vir Moria sal wees vanaf 1 tot 8 Junie nie, a.g.v. die P/Skole naweek wat in Swakopmund plaasvind. (Skool sluit Vrydag, 29 Mei en open weer Dinsdag, 2 Junie).

PERSONEEL- EN OUERVERGADERINGS:

Personeelvergadering vind Maandag, 18 Mei om 09:00 in die personeelkamer plaas. Ouers word daaraan herinner dat daar ‘n ouervergadering op Maandag, 18 Meiom 18:00 in die N.G. Kerksaalgaan plaasvind. Ek vra tog asseblief dat u moeite sal doen om hierdie vergadering by te woon.

DUITSE STUDENT:

Michaela verlaat ons weer na drie maande en keer terug na Duitsland. Die nuwe student – Lisa Sölch arriveer die 16de in Outjo. Sy sal ook net vir drie maande by Moria wees waarna sy weer sal terugkeer na haar tuiste. Augustus sal die nuwe student (Nils Hansen) vir ses maande by Moria aansluit om Duits aan te bied vir Gr. 4 – 7. Baie dankie aan Vera Veldsman en Corrie Smit wat al hierdie studente heen en weer vervoer en ook van groot hulp is met hul visums en werkspermitte.

PERSONEEL:

Baie dankie aan die personeel vir harde werk. Die atletiek het maar weer sy tol geeïs - maar dit kom ook op ‘n einde. Dankie ook vir die onderrig van ons leerlinge.

LEERLINGE:

Baie dankie aan al die leerlinge wat hierdie termyn op akademiese-, sport- en kultuurgebied presteer het. Julle het ‘n keuse gemaak en hard gewerk. Baie dankie.

FOTODAG:

Neem solank kennis dat ons jaarlikse fotodag plaasvind op MAANDAG, 13 JULIE 2015.

SKOOLREKENINGS:

U word ook weer vriendelik versoek om u skoolgeld (heffings tot einde Mei) direk by die bank in te betaal gedurende die vakansie. Bankbesonderhede as volg: MORIA STIGTING - BANK WINDHOEK - (OUTJO) - 481-673 - (TJEKREKENING) - 1121193901 - FAKS: - 067-313023 / E-POS: moriafinansies@gmail.com - Kontak vir Janine (067-313420 / 0814969512) indien enige navrae.

SPORTTOER:

Voorspoed met die sporttoer na Pretoria. Baie dankie aan die personeel wat hierdie toer vergesel. Die personeel is Louwtjie Grobler, Ronnie Robberts, Trudie Stander, Almeréne Badenhorst en Naomi le Roux. Baie dankie vir reëlings, opoffering, ens. Dit word opreg waardeer. Die toer vind plaas van 22 April tot 2 Mei.

RUGBY – 0/13:

Die 0/13-rugby gaan ‘n oefenkamp van 4 – 8 Mei in Swakopmund hê. Baie dankie aan die rugbymammas vir al die reëlings - julle is puik!

WINTERSKLERE:

Wintersdrag word begin van volgende termyn gedra en lyk soos volg:

Hoërskoolseuns: - Langbroek, baadjie,das – trui of “pullover” is opsioneel

Hoërskooldogters: - Romp, bloes, das, baadjie, bruin sykouse – trui of “pullover” is opsioneel

Laerskoolseuns: - Langbroek/kortbroek, hemp, “windbreaker”/”pullover”/trui - skoene is verpligtend

Laerskooldogters: - Rok of langbroek en hemp, “windbreaker”/”pullover”/trui - skoene is verpligtend

Ons vra asseblief u samewerking in hierdie verband.

KERMIS:

Sien skrywe aangeheg.

Geniet die vakansie saam met u kinders en veilige reis vir dié van u wat die langpad aandurf!

Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 2

Geagte Ouers

Neem asseblief kennis van die volgende:

PERSONEEL:

Baie welkom aan Me. Alte Kühn (Engels) wat by ons aangesluit het. Sy is reeds ingeburger en ons hoop sy gaan baie gelukkig wees by Moria. Sy sal ook inwoon by Huis Onduri. Baie dankie aan Me. Jessie van Rooyen wat uitgehelp het in Alte se plek die afgelope tyd.

MNR. & ME. MORIA

Namens die Direksie, personeel en leerlinge van die skool wil ons elke ouer hartlik bedank vir al hul bydraes asook die voortgesette ywer en onveranderde lojaliteite en ondersteuning met ons projekte. Sonder ons ouers se hulp sal ons nie die sukses behaal wat ons elke keer behaal met ons funksies nie. Hartlike dank aan Me. Zandra Drotskie en haar span helpers wat gehelp het. Die wenners is as volg:

■ Mnr. Moria - Shandor Swanepoel

■ Me. Moria - Juretha v/d Westhuizen

■ 1ste Prins - Lothar Cloete

■ 1ste Prinses - Mandie Krone

■ 2de Prins - Tinus Engelbrecht

■ 2de Prinses - Liandri Langenhoven

■ Mnr. Fotogenies - Kobus du Plessis

■ Me. Fotogenies - Michelle Blaauw

■ Mnr. Persoonlikheid - Tinus Engelbrecht

■ Me. Persoonlikheid - Michelle Blaauw

Baie geluk aan hierdie kinders en baie dankie vir die Gr. 10- en 11-groep vir hulle positiewe gesindheid en deelname.

ATLETIEK:

38 Atlete van Moria het aan die Nasionale Privaatskole atletiekbyeenkoms deelgeneem. Atlete van 17 verskillende skole oor die hele land het aan die byeenkoms deelgeneem. Altesaam 28 medaljes is deur Moria se atlete gewen, waarvan 12 goue medaljes, 8 silwer medaljes en 8 brons medaljes was. Hier is Moria se uitblinkers van die dag:

■ Franco Engelbrecht is aangewys as die beste O/8 seun van die byeenkoms.

■ André Brand is aangewys as die beste O/11 seun van die byeenkoms.

■ Wayne Januarie is aangewys as die beste O/17 seun van die byeenkoms.

Mandie Krone en Estie Brand is gekies om Namibië tydens die Onafhanklikheidsvieringe van die afgelope naweek teen Botswana en Suid-Afrika te verteenwoordig. Baie geluk aan hierdie twee leerlinge.

RUGBY / HOKKIE:

Eerskomende naweek vind hokkie- en rugbyproewe plaas - (0/16 en 0/18). Tydens die 0/13’s se eerste proewe is die volgende kinders gekies om aan die volgende rondte proewe deel te neem:

Maans Steenkamp / Naudé Krone / Christiaan de Sousa / Niel Holtzhausen / Johann van Rensburg / Janwillem van Zyl / Louis Burger en David Prinsloo.

Gister het die Noorde-proewe te Grootfontein plaasgevind en die volgende seuns is in die Noorde-span opgeneem:

Maans Steenkamp / Naudé Krone / Christiaan de Sousa / Niel Holtzhausen / Johann van Rensburg / Janwillem van Zyl / Louis Burger en David Prinsloo.

UITVOERENDE KUNSTE:

Moria leerder wen goud in uitvoerende kunste. Op Vrydag, 13 Maart het ‘n groepie kinders in Windhoek bymekaar gekom en aan NATME se uitvoerende kunste kompetisie deelgeneem. Juretha van der Westhuizen (Gr. 11) het ‘n goue medalje ontvang met haar inskrywing onder ‘fotografiese modelwerk’. Met hierdie goue medalje wen sy ‘n plek in die Namibiese span wat gedurende Julie na Amerika vertrek om daar te gaan deelneem aan die ‘World Championships’-kompetisie. Baie geluk aan hierdie leerling van Moria. Voorspoed en sterkte word haar toegewens.

ATKV/M-NET FILM-KOMPETISIE:

Tinus Engelbrecht (Gr. 11) het ‘n sesde plek gewen by die ATKV film-kompetisie 2015 en weggeloop met ‘n prysgeld van N$ 1000-00. Ouderdomme 16 – 30 kon inskryf vir hierdie kompetisie. Die keuse het gegaan oor ‘n seun wat verkeerdelik beskuldig was van moord en wat in ‘n tronkhuis vasgevang was en slegte dinge gevolg het. (Hierdie film kan op “Youtube” onder “Mr. Crazy Talented” gevind word). Dit sal ook op Kyk-Net se kanaal (Saterdagaand kortfilms) uitgesaai word. Baie geluk ook aan hierdie leerling.

WISKUNDE: -DAG:

Baie dankie vir die kinders se positiewe ondersteuning van -dag. Die wenners van die kinders wat die meeste desimale van kon noem is: Laerskool: - Niel Holtzhausen (99) / Hoërskool: - Jo-Anne Mostert (114). Baie geluk!

GEBOORTESERTIFIKATE:

Daar is nog uitstaande VOLLEDIGE geboortesertifikate. Dit kan plaaslik op Outjo by die kantore van Ministry of Home Affairs gekry word. Daar bestaan wel ‘n moontlikheid van enkele gevalle van sommige kinders (wat op ander dorpe gebore is), wat dalk nie op die sisteem van Outjo aangedui sal word nie. Jeanette by Home Affairs (Outjo) sal u help sover moontlik. (U moet haar net die versekering gee dat u kind in Moria in die skool is). U kan haar by 067-312500 skakel vir navrae.

Dit is belangrik dat hierdie volledige geboortesertifikate by die skool is. Van die sportsoorte vereis al die volledige sertifikaat vir proewe. Ons vra asseblief u samewerking in hierdie saak.

NAVCO NAAMSVERANDERING:

NAVCO (Namibiese Afrikaanse Vereniging vir Christelike Onderwys) se naam het verander na NAPSO (Namibiese Privaatskole Organisasie). Mnr. O’Callaghan is verkies tot voorsitter van vereniging. Ds. Niel Prinsloo doen goeie werk as hoof uitvoerende beampte.

WINTERTYD:

Ons herinner u ook daaraan dat ons tyd vanaf Saterdag-nag, 04 April (Paasnaweek) weer met ‘n uur terugskuif. Die skool begin Dinsdag, 07 April om 07:00. Die skool begin volgende termyn met volle wintersdrag.

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 1

Geagte Ouers

Baie welkom aan al ons nuwe ouers en leerlinge wat by Moria aangesluit het. Ons leerlingtal staan huidiglik op 221 leerlinge. Baie welkom aan al die nuwe personeel, ouers en leerlinge. Net ‘n paar sakies om onder u aandag te bring:

HULP - ATLETIEK:

Baie dankie aan elke ouer, kind en onderwyser wat die twee atletiekbyeenkomste moontlik gemaak het. (Baan, kos, beamptes). Dit word opreg waardeer. Met sulke ondersteuning word ‘n verskil gemaak en kan ons sê dat ons gemeenskap anders is. As ons ‘n anders / beter / ondersteunende gemeenskap wil wees, moet ons anders dink en optree. Baie geluk aan die presteerders - asook aan die afrigters en in besonder Mina du Plessis. Baie dankie vir die opoffering en ure in die son.

SOTTE-KONSERT:

As gevolg van ‘n nie geskikte saal waarin die sottekonsert kan plaasvind nie (11 Februarie) word dit verskuif na DONDERDAG, 19 FEBRUARIE 2015 OM 18:30 in die Laerskoolsaal.

VALENTYNSDANS:

Ouers word daaraan herinner dat SATERDAG, 14 FEBRUARIE 2015 ‘n Valentynsdans deur die Gr. 12’s aangebied gaan word. Dit vind plaas by die Corridor-saal - 18:30 vir 19:00. Die prys van die kaartjies is N$ 80-00 (enkel) en N$ 150-00 (dubbel) - ete ingesluit. ‘n Kontantkroeg is beskikbaar. Die drag is semi-formeel en die musiek gaan deur Danie Prinsloo verskaf word.

STOORKAMERS:

Ek gee graag die volgende reëlings i.v.m. die skool se stoorkamers en persone verantwoordelik vir stoorkamers aan u deur:

Sanette Robberts - (067-313051/034) - Eetgerei, glase, breekware

Janine Myburgh - (067-313420) - Alle weggooibare eetgerei

Loutjie Grobler - (0812220102) - Sporttoerusting

Naomi le Roux - (0810813641700) - Tafeldoeke, Dekor, Kostuums

(slegs van die matriekafskeide en konserte wat deur haar gereël is en tafelversierings).

Wilma de Bruin - (0812155727) - Haar dekor en kostuums is by haar te kry by Jnr. Primêre skool. - Kontak haar direk.

Piet O’Callaghan - (067-313051 / 034) - Sportklere van spanne

Mike van Niekerk - (0812218820) - Tafels, stoele, verhoë, ens.

Tye vir die uitboek en terugbring van goedere is as volg:

Sanette Robberts - Maandae tot Vrydae (09:00 – 12:00)

Janine Myburgh - Maandae tot Vrydae (09:00 – 12:00)

Loutjie Grobler - Maandae tot Vrydae (09:00 – 12:00)

Naomi le Roux - Dinsdae (09:15 – 10:00)

- Vrydae (09:15 – 10:30)

Piet O’Callaghan - Maandae tot Vrydae (07:00 – 09:00)

Mike van Niekerk - Maandae tot Vrydae (08:00 – 12:00)

L.W! - Hierdie persone moet reeds die vorige dag gekontak word om reëlings/besprekings van goedere te bevestig.

- Geen items sal na skoolure uitgeboek/teruggegee word nie.

- Goedere moet so gou as moontlik na die funksie waarvoor dit gebruik is netjies en skoon terugbesorg word.

- Goedere wat teruggebring word, moet direk by die persoon wat dit uitgeboek het, terugbesorg word, aangesien alle

goedere wat uitgeleen word in ‘n register aangeteken word en die persoon verantwoordelik moet daarvoor teken. - Skadevergoeding sal vereis word indien enige van die items beskadig of weg is.

Baie dankie by voorbaat vir u samewerking.

Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

Facebook Bladsy

Opkomende gebeure

Nuutse Omsendbrief