Omsendbrief

OMSENDBRIEF NR. 9

Geagte Ouers

Graag gee ek die volgende inligting aan u deur:

VRUGTEKOEK-PROJEK:

Die vrugtekoeke vir 2016 afgehandel - 2500 vrugtekoeke, is gebak, asook 430kg “crunchies” en 30kg “muesli”. Koeke sal by OK Foods en Outjo Bakkery te koop wees. Meeste Shoprite Checkers-takke asook ‘n paar Pick-‘n-Pay-takke verkoop ook van hierdie koeke. Nogmaals baie dankie aan Me. Reneé de Jager, ons hooforganiseerder en haar span vir al die reëlings, opofferings, moeite, geduld en sweet rondom hierdie projek. Baie dankie aan elke ouer, onderwyser en kind wat so mooi gehelp het. Ons waardeer dit opreg. Julle is almal ware staatmakers!

SKAKELKOMITEE:

Op Maandag, 07 November om 19:00 word die jaarlikse Skakelkomiteevergadering in die personeelkamer by die skool gehou. Alle instansies word weereens vriendelik versoek om ‘n afgevaardigde na die vergadering te stuur, sodat ons die skakelprogram so gou as moontlik kan finaliseer en versprei sonder datums wat bots. Dinsdagoggend word die program reeds getik en sal so gou moontlik uitgegee word. Datums wat laat ingegee word sal dan ongelukkig nie op die kalender verskyn nie.

KOMENDE EKSAMEN:

Die hoërskool begin Maandag, 07 November met eksamen. Ingesluit is die volledige

eksameninligtingstuk. Die rooster is reeds aan die leerlinge per hand uitgegee.

Sterkte aan al die leerlinge vir die laaste eksamen van die jaar!

GR. 12 LEERLINGE:

Ons matrieks is reeds besig met hul eindeksamen (IEB). Ons wens hulle baie sterkte

en voorspoed toe!

AANSOEKE / VERLAAT - 2016:

·Alle aansoeke vir 2016 sluit op Donderdag, 10 November 2016.

·Alle kinders (Gr. 1 – 11) wat die skool en/of koshuis verlaat en nie volgende jaar terugkom Moria toe nie, moet die skool so gou moontlik skriftelik in kennis te stel voor of op Maandag, 07 Oktober 2016 wat deur ‘n ouer/voog onderteken is.

·Ons vestig ook net weer u aandag daarop dat koshuisleerlinge skriftelik 3 maande kennis moet gee voor hy/sy die koshuis verlaat - dit verskyn ook so op aansoekvorms van koshuis.

VORDERINGSVERSLAE:

Vorderingsverslae van die hoërskoolleerlinge sal gedurende die naweek uitgestuur word. Dit kan ongelukkig nie vandag uitgestuur word nie a.g.v. die kragonderbreking. Neem asseblief kennis dat alle vorderingsverslae nie gelyktydig uitgestuur word nie - dit gaan in sessies uit. Ilana Mouton sal Maandag beskikbaar wees vir navrae. Laerskoolleerlinge se vorderingsverslae word die Donderdag, 10 November uitgestuur.

GR. 9-KAMP:

Die Gr. 9-kamp wat die afgelope tyd plaasgevind het was weereens soos in die verlede ‘n

groot sukses en die kinders het dit baie geniet. Mnre. Loutjie Grobler, Ronnie Robberts,

Me. Charisma O’Callaghan en Mia Nolte was in beheer van hierdie kamp. Baie dankie

aan hierdie personeellede van Moria wat hul naweek opgeoffer het om hierdie kamp te laat

plaasvind. Groot dank ook aan Mnr. Deon Brummer wat dit vir ons moontlik gemaak het en

alles reggekry het om die kamp op Oppiklippe aan te bied. Ons waardeer elkeen se insette

en moeite.

LEERLINGRAADKAMP:

Die Gr. 11-kamp het ook die afgelope naweek plaasgevind en die kinders het dit baie

geniet. Baie dankie aan Me. Trudie Stander se moeite en opoffering met al die

reëlings. Sy het hulle ook vergesel na Grootfontein. Baie dankie aan Mnr. Frank van Zyl

(ouer van Moria) op wie se plaas die kamp aangebied is. Ons waardeer dit.

KULTUUR:

Die volgende leerlinge het besondere prestasies behaal in die volgende :

  ·Sunel Weakley - Gr. 5 (1ste plek) - Digkuns

  ·Lara-Nika Praetorius - Gr. 5 (2de plek) - Digkuns

  ·Johann J/V Rensburg - Gr. 8 (2de plek) - Digkuns

  ·Alessandro Engelbrecht - Gr. 8 (3de plek) - Digkuns

  ·Mandie Krone - Gr. 12 (1ste plek) - Digkuns

  ·Yandi du Plessis - Gr. 12 (Beste in Namibië) - ATKV-Afrikaanse Olimpiade

  ·Juretha v/d Westhuizen - Gr. 12 (Top-20 ) - ATKV-Afrikaanse Olimpiade

  ·Liandri Langenhoven - Gr. 11 (Top-20) - ATKV-Afrikaanse Olimpiade

  ·Jacques Rossouw - Gr. 12 (Gedig is opgeneem in die Poort-bundel)- Poort-skryfkompetisie

  ·SPORT:

Tennis:

·Maans Steenkamp is opgeneem in die Namibiese span en het Namibië in Mauritius gaan verteenwoordig.

  ·10 van Moria se kinders was uitgenooi na die MASTERS tennis in Windhoek die afgelope naweek. Nege leerlinge van Moria het hieraan deelgeneem.

  ØMaans Steenkamp - 1ste - seuns 0/14

  ØAgnes Steenkamp - 2de - dogters 0/16

  ØAnn-Jooné Steenkamp - 3de - dogters 0/12

  ØLaurika Burger - 4de - dogters 0/12

  ØXavier Klazen - 4de - seuns 0/10

  ØTheuns Alberts - 7de - seuns 0/10

  ØAnnatjie van Zyl - 7de - dogters 0/14

  ØJacques Cronjé - 8ste - seuns 0/10

  ØDaniel Kienitz - 8ste - seuns 0/14

Ons is trots op julle. Dit is 'n eer om uitgenooi te word vir hierdie toernooi waar die top 8 in elke ouderdomsgroep regoor die land deelneem.

Atletiek:

Moria-leerlinge het die afgelope naweek aan die QSB-atletiekbyeenkoms te Windhoek deelgeneem en het 21 goud, 9 silwer en 4 brons-medaljes ontvang. Die volgende leerlinge het as volg presteer:

Carlia Kotzé

800m

1ste

200m

2de

Lize Kotzé

800m

1ste

Ilona de Jager

200m

1ste

60m

1ste

400m

1ste

Annatjie van Zyl

Gewigstoot

1ste

Christof Steenkamp

Hoogspring

1ste

60m

1ste

200m

1ste

Johann J/V Rensburg

800m

2de

Jean-Pierre Steyn

400m

1ste

200m

1ste

60m

1ste

Verspring

2de

Jaco Labuschagne

Diskus

1ste

Gewigstoot

1ste

Pieter-Willem Esterhuizen

800m

2de

200m

3de

60m

3de

Laurika Burger

800m

1ste

Gewigstoot

2de

David Prinsloo

800m

1ste

400m

2de

200m

2de

Isabella Prinsloo

60m

1ste

200m

1ste

J.W. van Niekerk

800m

1ste

400m

1ste

200m

2de

60m

3de

Naudé Krone

Vyfkamp

1ste

Janco Burger

Vyfkamp

2de

Maans Steenkamp

Vyfkamp

3de

Gimnastiek:

Die Nasionale trampolien- en tuimelkompetisie (Level 2 – “dubble-mini” trampolien) het die afgelope naweek te Walvisbaai plaasgevind en die uitslae was as volg:

ØPetrie Sowden - 2de plek (dubble-mini)

ØFranko Englebrecht - 2de plek (dubble-mini)

ØRuan Brand - 2de plek (dubble-mini)

ØJahzara Loock - 2de plek (dubble-mini)

ØTalia Loock - 3de plek (dubble-mini)

ØJaundré Loock - 3de plek (dubble-mini)

Moria het dus 4 silwer en 2 brons medaljes huis toe gebring. Baie geluk!

Rugby – 0/12:

Twee van ons seuns, André Brand en Pieter-Willem Esterhuizen, is in ‘n ontwikkelings-

span opgeneem wat gedurende Desember in Wallis en Engeland gaan speel. Baie geluk

en gebruik die geleentheid om te ontwikkel.

LANGNAWEEK:

Ons herinner u net weer aan die langnaweke wat voorlê:

·Vrydag - 04 November 2016 (Geen skool)

·Vrydag - 11 November 2016 (Geen skool)

PERSONEEL:

Ons het reeds afskeid geneem van Me. Janine Myburgh (finansiële beampte) wat na Amerika vertrek waar

sy “au pair”-werk gaan doen. Ons sê ook baie dankie vir die 5 jaar en 4 maande wat sy deel was van

Moria. Baie geluk aan Janine wat ook intussen verloof geraak het. Ons seënwense vergesel haar.

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

PRIVAATSKOOL MORIA - EKSAMENREËLINGS NOVEMBER 2016

Geagte Ouers

Die volgende reëlings geld vir die komende eksamen:

 • Leerlinge begin soos volg: - Gr. 12 - A.P. Kerksaal (reeds besig - IEB)

- Gr. 8 - 11 - 07 - 24 November in die NG Kerksaal

- Gr. 4 - 7 - 15 - 24 November in registerklasse

 • Alle eksamens eindig op Donderdag, 24 November om 10:00. Die leerlinge sal net na afloop van die saalbyeenkoms om 11:00 verdaag met vakansie.
 • Alle leerlinge (Gr. 8 – 11 leerlinge) wat die dag ‘n vak skryf moet 07:00 by die saal wees. Almal sal begin skryf sodra daar geopen is. Sodra elke graad se skryftyd verby is, word die vraestelle opgeneem en kan daardie graad die saal verlaat.
 • Klaswisseling vir Gr. 8 - 11 leerlinge eindig op Donderdag, 03 November.
 • Laerskoolkinders (Gr. 4 – 7) kan vanaf Maandag, 07 November om 12:00 huis toe gaan.

(Vrydae gaan almal om 11:00 huis toe).

 • Slegs ‘n dokterssertifikaat is aanvaarbaar as verskoning vir afwesigheid gedurende die skryf van ‘n vraestel. GEEN leerlinge wat net effens siek voel sal toegelaat word om die oggend by die huis/koshuis te bly nie. Slegs in absoluut uitsonderlike gevalle word kinders toegelaat om op ‘n ander dag as bestem die vraestel te skryf.
 • Alle Gr. 8 – 11 leerlinge mag op nie-skryfdae by die huis/koshuis bly vir tuisstudie, maar slegs onder die volgende voorwaardes:

ØGeen leerling wat op ‘n afdag by die huis studeer mag tussen 07:00 en 11:00 in die dorp rondloop of rondry nie.

ØIndien ‘n leerling na die oordeel van die personeel nie na wense presteer nie, sal hy/sy gevra word om by die skool te kom studeer.

ØOuers kan wel versoek dat hul kinders eerder by die skool studeer onder toesig van die onderwyser aan diens. Ouers wat voel hul kind moet by die skool studeer word versoek om dit per briefie aan die skoolhoof oor te dra.

LW! Hierdie reëlings is ‘n voorreg vir ons leerlinge en nie ‘n reg nie. Hierdie voorreg kan te enige tyd deur die skoolhoof teruggetrek word.

·Gr. 8 - 11 koshuisleerlinge volg elke nie-skryfdag ‘n volle studierooster onder toesig van ‘n opsigter. Hul studeer 07:15 - 08:00; 08:30 - 09:30 en 10:00 – 11:00. Middae en saans volg daar steeds drie ure van studie. Individue mag ook vra vir addisionele laatstudie. Geen oproepe kan tydens studie ontvang word nie.

·Rapporte word ge-e-pos. Oorspronklike rapporte kan aan die begin van die volgende jaar afgehaal word by die skool se registeronderwysers. Kinders wat Moria verlaat kan die oorspronklike rapport Vrydag, 25 November tussen 12:00 en 13:00 by die skool kom afhaal.

Sterkte ook aan ouers vir die eksamen wat voorlê. Ons bede is dat elke kind sy volle potensiaal sal bereik. Ouers moet

nie skroom om my of die onderwysers te kontak indien daar probleme is nie. Wees streng met u kinders en sien asseblief

toe dat hulle gedissiplineerd werk gedurende die volle eksamen.

Eksamen-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

EKSAMENREËLINGS - LEERLINGE – NOVEMBER 2016

Leerlinge

LET OP DIE VOLGENDE BELANGRIKE REËLINGS VIR DIE KOMENDE EKSAMEN:

·Bestudeer die eksamen-inligtingstuk wat aan jou ouers voorsien is baie deeglik.

·Let veral op die voorwaardes vir die vergunning van tuisstudie op nie-skryfdae vir die Gr. 8 – 11 leerlinge.

·Die laerskoolleerlinge gaan Dinsdag, 15 November hulle in die klasse voorberei vir Woensdag se vraestel.

·Laerskool leerlinge moet elke dag hul eie leerwerk saambring aangesien daar heelwat geleentheid vir studie is die oggend voor die vraestel geskryf word.

·Geen kussings, komberse, tydskrifte, koerante, speletjies, selfone, MP3 spelers of “i-pods” ens. is toelaatbaar nie.

·Leerlinge behou sy skryfbank vir die volle duur van die eksamen, m.a.w. jy mag nie van plek verwissel nie.

·“Tippex” is aanvaarbaar op eie risiko.

Die leerlinge maak gewoonlik die fout om te vergeet hulle het ‘n woord uit “getippex” en dan verloor hul so punte.

Leerlinge moet sorg vir hul eie “tippex”.

LW! Indien daar “tippex” op jou skryfbank beland sal jy gestraf word.

·Skryfpapier word aan leerlinge voorsien, maar elkeen sorg vir eie kramdrukker en krammetjies.

·Laerskoolkinders (Gr. 4 – 7) kan vanaf Maandag, 07 November om 12:00 huis toe gaan.

Lekker leer en gee altyd jou heel beste!

MNR. PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 7

Geagte Ouers

Neem asseblief kennis van die volgende belangrike inligting.

25-JARIGE FEESVIERINGE:

Eerstens wil ek baie baie dankie sê aan ieder en elk wat die afgelope tyd die 25-Jarige feesvieringe hard gewerk en bygewoon het. Ons is opreg dankbaar vir elkeen se bydrae en insette ‘n Totaal van 1100 besoekers is gedurende die naweek deur die hekke. Vrydagaand het besoekers die heerlike en bekende “Kom Proe Outjo “steak”-braai” geniet, waarna Jezelle, Jo Nichol en Len Nel gesorg het dat die dansvloer warm geskoffel was. Saterdagoggend is die oggend afgeskop met ‘n Mnr. Cowboy- & Mej. Cowgirl-kompetisie. Die Outjo Reit Klub het ‘n perdespringvertoning ook gedurende die oggend aangebied waar besoekers die ruiters se talent kon waarneem. Later die middag het die “Tente vol Talente” gesorg vir ordentlike vermaaklikheid. Die talent het gewissel van “Beat box” tot sang en dans. Outjo se talent het omtrent die besoekers verstom. Privaatskool Moria se Gr. 4 tot 8 leerlinge se vermaaklikheidstalletjies het gesorg vir baie pret onder die kinders.

Gekombineerd met die naweek was Privaatskool Moria se 25-Jaar vieringe waar verrigtinge afgeskop het met ‘n sewe’s rugby-toernooi aangebied deur Privaatskool Moria vir 0/13 tot 0/19 seuns. Die aangeleentheid was geborg deur VIGO.

Vrydagaand het Moria se “old boys” ‘n wedstryd teen Otjiwarongo rugby-klub gespeel. Die 2006 matriekgroep het hul rugbystewels afgestof, rugbysakke gepak en na 10 jaar saam weer uitgedraf vir ‘n opwindende wedstryd. Dit is ook hierdie groep wat besluit het om hierdie tradisie by Moria te laat ontstaan - om elke jaar die matriekgroep wat hul 10 jaar reünie vier, ‘n “Old boy” rugbyspan saam te stel (wat in die spesifieke jaar matriek gemaak het en vir Moria se 1ste span gespeel het) om ‘n vriendskaplike wedstryd teen ‘n ander dorp se rugbyklub te speel.

Saterdagaand het die skool ‘n formele dinee aangebied waartydens bekende Villa Rosa akteur, Lieb Bester, as gasspreker opgetree het en ‘n trekklavier-vertoning gelewer het. Pieter Smit het gesorg vir lekker lag en lekker skoffel. Len en Joharetha Nel het die aand afgesluit.

Baie dankie aan Mnr. & Me. Dakkie Anthonissen wat die organiseerders was van hierdie projek met al die reëlings, ens. Ons waardeer jul insette opreg.

RAFFELKAARTJIES:

Die raffelkaartjie-verkoping van 2016 was ‘n reuse sukses - die meeste ooit!! ‘n Rekord-bedrag van N$ 109 756-00 is ingebring met hierdie projek. Elke kind van die skool het ‘n blad ontvang van N$ 525-00 om ‘n hele blad (of om soveel moontlik kaartjies) te verkoop. Daar is ‘n prys (fiets) aan die laerskoolleerling wat die meeste kaartjies verkoop het, asook ‘n prys (skootrekenaar) aan ‘n hoërskoolleerling wat meer as 5 vol blaaie (160 kaartjies) verkoop het. Die laerskool- en hoërskoolklasse wat die meeste kaartjies verkoop het word beloon. Hierdie projek is ook nie moontlik as ons onderwysers nie help met motivering, aanmoediging, ens. nie, asook die positiwiteit van die kinders en hul ouers is noodsaaklik.

LAERSKOOL:

  ·Karlien Scholtz (Gr. 1) het die fiets (geborg deur Cymot – Windhoek) gewen vir die laerskoolleerling wat die meeste kaartjies verkoop het - (320 kaartjies -10 bladsye).

  ·Die laerskoolklas wat die meeste kaartjies verkoop het was Me. Wilma de Bruin se Gr. 1-klas met ‘n bedrag van N$ 15 958-00. Hulle wen ‘n klas-afsluitingspartytjie.

HOËRSKOOL:

·5 Hoërskoolleerlinge wat meer as 5 volbladsye verkoop het se name was in ‘n trekking

vir die skootrekenaar wat deur Tiaan Greyling (Onduradio – Outjo) geskenk is.

  ·Die 5 leerlinge wat in die trekking was is as volg:

  ØJanharm Burger (Gr. 8) / Johann J/v Rensburg (Gr. 8)/ Daniel Kienitz (Gr. 8) /

  Janwillem van Zyl (Gr. 8) / Nadine Maree (Gr. 9).

  ØDie uiteindelike wenner van die skootrekenaar was Johann J/v Rensburg.

  ØDie oorblywende 4 leerlinge het elk ‘n troosprys van N$ 500-00 gekry.

  ·Die hoërskooklas wat die meeste kaartjies verkoop het was Mnr. Ronnie Robberts se Gr. 8-klas met ‘n bedrag van N$ 25 003-00. Hierdie klas wen ook ‘n klas-afsluitingspartytjie.

·Baie geluk en dankie aan die volgende twee onderwysers wat elkeen ‘n geskenk ontvang vir hul netjiese uiteensetting en balansering van die raffelkaartjies en geld wat die komitee se werk vergemaklik het:

ØMe. Aurora O’Callaghan - (laerskool)

ØMnr. Ronnie Robberts - (hoërskool)

Baie dankie aan al die onderwysers en kinders vir hul insette. Ons waardeer dit opreg.

  ·HIER VOLG DIE LYS MET DIE NAME VAN DIE RAFFEL-PRYSWENNERS:

  1.2 Nagte Akkommodasie by Etosha Heights vir 2 Persone DBB plus Skemerkelkie-rit ter waarde van N$ 10 500-00

  (Geskenkbewys is geldig vanaf September 2016 – Maart 2017)

  ØDAAN HOLTZHAUSEN - OUTJO

  2.2 Nagte Akkommodasie by Mopane Village Lodge vir 2 Persone DBB ter waarde van N$ 3040-00

  (Geskenkbewys is geldig vanaf 01.07.2016 tot 31.03.2017)

  ØSUSAN SWART - OUTJO

  3.2 Nagte Akkommodasie by Dune Chalets Walvisbaai vir 2 Persone ter waarde van N$ 1500-00

  ØCELESTE THEART - RUNDU

  4.1 x Koffietafel Fotoboek deur Mandia Baard Walvisbaai ter waarde van N$ 1500-00

  ØIRMA LEIJENAAR - GROOTFONTEIN

  5.2 Nagte Akkommodasie vir 2 persone by Kleine Nest BB, Walvisbaai ter waarde van N$ 2000-00

  ØJOHAN VELDSMAN - KAMANJAB

  6.Dolphin Cruise vir 2 Persone gebord deur Levo Tours ter waarde van N$ 1100-00 (Bewys geldig tot 31 Desember 2016)

  ØPATRYS OELOFSEN - OUTJO

  7.Annique Geskenkbewys deur Elize van Zyl ter waarde N$ 1000-00

  ØA.M. MIRANDA - DIVINDU

  8.Bell Amour Scincare geskenk vir ‘n bederf vir 2 persone ter waarde van N$ 1000-00

  ØJOHAN VELDSMAN - KAMANJAB

  9.1 Nag Akkommodasie vir 2 persone by African Dreams, Okahandja ter waarde van N$ 900-00

  ØCHRISTOF STEENKAMP - OUTJO

  10.A1 CANVAS PRINT van jou keuse deur Sign World Swakopmund ter waarde van N$ 695-00

  ØWOLLIE VERMEULEN - OUTJO

  11.1 x “Personalised Calander” deur Mandia Baard ter waarde van N$ 500-00

  ØFREDERIK PRETORIUS - OUTJO

  12.1 x “Personalised Calander” deur Mandia Baard ter waarde van N$ 500-00

  ØANNELIE MARAIS - OUTJO

  13.Handdoek Geskenkpak deur Amazing Designs ter waarde van N$ 500-00

  ØA.M. MIRANDA - DIVINDU

  14.Ete-bewys by Swakopmund of Walvisbaai Spur ter waarde van N$ 500-00

  ØRIAAN GRUNDELING - KAMANJAB

  15.Grimeer Geskenkpak deur Susan Viljoen ter waarde N$ 400-00

  ØPAULA VISSER - OUTJO

  16.Ete bewys by Swakopmund /Walvisbaai Spur ter waarde van N$ 250-00

  ØSTEPHANE BURGER - BIERMANSKOOL

  17.Ete bewys by Swakopmund/Walvisbaai Spur ter waarde van N$ 250-00

  ØTHINUS ENGELBRECHT - OUTJO

  18.Haarsny deur Funcky Scissors Walvisbaai ter waarde van N$ 250-00

  ØCELESTE THEART - RUNDU

  19.Pedicure deur Beauty4U Walvisbaai ter waarde van N$ 250-00

  ØMARIETJIE BOTES - BIERMANSKOOL

  20.Ete Bewys by Vlooi’s Nest Walvisbaai ter waarde van N$ 250-00

  ØARNO HUMAN - BIERMANSKOOL

  21.Rug en nekmasering by Bianca’s Skincare Otjiwarongo ter waarde van N$ 200-00

  ØLINDIE HEIMSTÄDT - OUTJO

  22.Geskenpak deur Multiplex Outjo ter waarde van N$ 350-00

  ØTHINUS CRONJÉ - OUTJO

GR. 12 LEERLINGE:

Ons matrieks se rekord-eksamenrekord is afgehandel. Die rapporte sal Maandag, 26 September uitgegee word. Op Donderdag, 20 Oktober 2016 begin hulle met hul eindeksamen (IEB). Sterkte Gr. 12’s!!

KULTUUR:

Moria het 54 inskrywings gehad (waaronder kuns, sang, voordrag, redenaars, instrumente en dans) wat die afgelope naweek deelgeneem het aan die Nictus NAPSO Kultuurfees te Windhoek. Beoordelaars was vanaf skole, UNAM en “College of the Arts”. Beoordelingskriteria was as volg:

Goud: 90% - 100%

Silwer: 80% - 89%

Brons: 70% - 79%

Deelname: 70% en laer

Moria se leerlinge het as volg presteer en medaljes ontvang:

Kuns:

Darius Kotze (silwer) / Magdaleen Pretorius (goud) / Chané J/v Rensburg (silwer) / Juan Prinsloo (silwer) / Ilana Sowden (brons) / Zanelle Swart (deelname) / Elri Jordaan (deelname) / Du Rand Louw (deelname) / Kerneels Labuschagne (deelname) / Anja Human (brons) / Heiko Human (brons) / Theuns Alberts (deelname) / Sunel Weakley (brons) / Zoë Veldsman (goud) / Daniël Kienitz (silwer / Jaco Labuschagne (goud).

Voordrag:

Magdaleen Pretorius (goud, itemwenner) / Chané J/v Rensburg (silwer) / Darius Kotze (silwer) / Franko Engelbrecht (goud) / Burton Weakley (brons) / Sunel Weakley (brons) / Danita J/v Rensburg (silwer) / Lara-Nika Praetorius (goud) / Naudé Krone (brons) / Emmie Tjirundu (silwer, goud, itemwenner) / Lané Burger (goud) / Nico Krone (silwer) / Jo-Anne Mostert (2 goud; 2 itemwenners).

Redenaars:

Elizhia Alberts (goud) / Sunel Weakley (silwer) / Jo-Anne Mostert (2 silwer).

Sang:

Magdaleen Pretorius (silwer, itemwenner) / Lara-Nika Praetorius (2 deelname, 1 silwer) / Emmie Tjirundu (brons & silwer) / Pepita Visser (2 deelname, 1 brons) / Nadine Maree (2 deelname) / J.P. Kotzé (2 brons, 1 silwer).

Dans:

Darius Kotze (brons) / Franko Engelbrecht (silwer) / Naudé Krone (silwer) / Kevin Germishuys (silwer) / Elizhia Alberts (brons, silwer).

Instrumente:

Jan Prinsloo (silwer) / Isabella Prinsloo (goud) / Lara-Nika Praetorius (silwer) / Franko Engelbrecht (silwer) / Jan-Hendrik Engelbrecht (brons) / Jacques Cronjé (silwer) / Pieter-Willem Esterhuizen (silwer).

Baie geluk aan al hierdie leerlinge en dankie vir julle harde oefening en toegewydheid. Baie dankie ook aan elke ouer wat sy/haar kind so mooi ondersteun het in hierdie tyd.

SPORT:

Skole 7’s-rugby:

Gedurende die kermis-naweek het daar verskeie 7’s-rugby plaasgevind - 5 skole het hieraan deelgeneem. Die uitslae van Moria se 7’s-rugby-spanne is as volg:

·0/13 - Goud

·0/15 - Brons

·0/19 - Brons

Baie geluk Moria, julle het gewys julle kan!

Hokkie:

Estie Brand (Gr. 11) is opgeneem in die 0/18 Namibiese meisies-hokkiespan (saamgestel deur 2016

Se Namibiese afrigter) om na Holland toer. Hierdie span bestaan uit meisies van verskillende skole

wat Namibië gaan verteenwoordig. Hulle gaan verskeie wedstryde speel en verskeie klinieke bywoon.

Hierdie toer vind plaas vanaf 30 April 2017 tot 12 Mei 2017. Baie geluk Estie, Moria is trots op jou!

Tennis:

Hier is die nuutste nuus en uitslae van die Noorde kampioenskappe wat die afgelope naweek te Otjiwarongo plaasgevind het. Moria het skoonskip gemaak en het 33 medaljes (18 goud, 12 silwer en 3 brons) asook 2 bekers.

·Heiko Human - brons en silwer

·Sibona Amamub - silwer en goud

·Xavier Klazen - 2 goud en silwer

·Magnus Fourie - silwer

·Elri Jordaan - silwer en goud

·Simoné Steenkamp - 2 goud

·Ian Human - silwer en goud

·Muller Marais - 2 goud

·Annatjie van Zyl - 2 silwer

·Ann-Jooné Steenkamp - goud

·Daniel Kienitz - brons en goud

·Willie Marais - 2 goud

·J.W. van Niekerk - silwer

·Denzil Britz - silwer

·Hanna Kienitz - brons en silwer

·Cezelle-Mari du Busson - silwer en goud

·Agnes Steenkamp - 2 goud

·Maans Steenkamp - 2 goud

·Maans en Agnes Steenkamp wen ook die 2 bekers vir beste 0/19 spelers van die Noorde.

Baie dankie aan Me. Charisma O’Callaghan en Maryna Louw vir hul insette, moeite en geduld.

Gimnastiek:

Die afgelope tyd was die skoolsaal goed gebruik en oppak en uitpak was nodig! Dankie vir elke gimnas wat so getrou kom oefen en jul kant bring! Selfs al neem jy nie deel aan die kompetisies nie. Moria is voorwaar trots op julle!

Die afgelope naweek (17 September) het van ons gimnaste die 3de Kwalifiserende Kompetisie bygewoon. Baie geluk aan Petrie Sowden (3de roset), Jaundré Loock (2de roset), Kerneels Labuschagne (4de roset), Jahzara Loock (2de medalje), Talia Loock (4de roset), Ruan Brand (3de roset) en Gideon Kotzé (4de roset).

Ons is baie trots op ons afrigter! Hennie het self ook weer deelgeneem en gewys hoe dit gedoen moet word!!! Groot dank aan Hennie du Buisson en Karla Labuschagne vir jul bereidwilligheid om te help as beoordelaars en Moria se naam so hoog te hou! Lekker oefen julle! Die name vir die Nasionale byeenkoms in Oktober sal binnekort deurgegee word.

VRUGTEKOEKPROJEK:

Dit is weer sulke tyd........ vrugtekoekbaktyd! Vir die 21ste keer gaan ons baie mense, regoor Namibië, se harte bly maak vir Kerstyd met ons heerlike vrugtekoeke. Op Maandag, 10 Oktober skop hierdie groot projek af. Vir 14 dae (van Maandag tot Vrydag - vir 3 weke) gaan al die koeksusters en kinders baie hard werk. Daar gaan 179 vrugtekoeke elke dag gebak word - in totaal 2506. Ons vra groot asseblief elkeen wat by hierdie projek betrokke is, want sonder julle hulp kan ons nie ‘n sukses hiervan maak nie. Indien u betrokke wil wees by hierdie projek of enige navrae het, kan u gerus vir Me. Reneé de Jager kontak (0812705348). Enige hulp sal waardeer word.

Baie dankie by voorbaat aan Me. Reneé de Jager en haar spanleiers

(Elaine Mostert / Tana Burger / Cynthia Esterhuizen en Elize van Zyl)

en almal wat hierby betrokke is en gaan werk. Voorspoed en sterkte!

BEES-VEILING:

Die omset van die beesveiling die afgelope tyd was N$ 1 472 380-00. P/Skool Moria kry 3% kommissie wat dan N$ 44 171-40 beloop. A.g.v. die droogte en swak jaar was die ondersteuning en bywoning was maar teleurstellend. Ons doen ‘n vriendelike beroep op ouers/boere om asseblief nou al ‘n aantekening te maak op die kalender vir volgende jaar (September 2017) vir die volgende beesveiling. Dit is die enigste geleentheid wat ons het om iets ekstra te verdien vir die skool. Ons sal ook weer volgende jaar (wanneer ons die presiese datum het) ‘n kennisgewing aan u uitstuur. Baie dankie aan almal wat beeste op die veiling

gehad het vir verkope.

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 6


Geagte Ouers

Die tyd het gevlieg en het ons aan die einde van nog ‘n termyn gekom. Neem asseblief kennis van die volgende belangrike inligting.

25-JARIGE FEESVIERINGE:

Soos u reeds weet is daar besluit om die kermis en skou te kombineer wat alreeds die eerste naweek nadat die skool

begin het (09 & 10 September 2016) plaasvind. Die werkslyste vir die kermis/skou vir die volgende afdelings, nl. Sosaties Braai / Sosaties Verkope / Koeldrank- en kroegverkope & dinee se kroegverkope is reeds gister aan almal versend. Indien die indeling nie vir u werk nie, kontak asseblief so gou moontlik vir Marinette Anthonissen (0811274015).

Ons doen graag weer ‘n beroep op ouers om te help met veiling-items. Die items kan in geheel geborg word of geborg word met ‘n minimum insetprys wat dan terugbetaal sal word aan die skenker/ouer. Die veiling is altyd ‘n sukses en dra in ‘n groot mate by tot ons winste vir die naweek. Kontak gerus vir Dakkie Anthonissen by 0811285140 of per e-pos: dakkie@iway.na vir verdere navrae of skenkings.

Neem asseblief kennis van die dinee wat op Saterdagaand,

10 September plaasvind. Kontak vir Magdel Pretorius by

0811290679 of per e-pos: magdelp@iway.na so gou moontlik

indien u nog plek wil bespreek vir hierdie geleentheid, aangesien

daar nie Saterdagaand by die deure kaartjies verkoop sal word

nie. Daar is net ‘n beperkte aantal plekke gereserveer vir hierdie

geleentheid, daarom sal u so gou moontlik moet plek bespreek om

u plek te verseker. U moet ook aandui hoeveel kinders saam met

u na hierdie geleentheid gaan kom, aangesien die komitee moet

weet hoeveel kinderoppassers gereël moet word. Soos op die

uitnodigingskaartjie wat langsaan gesien kan word, is Lieb Bester

(bekende akteur) die gasspreker.

RAFFELKAARTJIES:

Ons herinner u net weer aan die raffelkaartjies wat op Dinsdag, 06 September 2016 ingehandig moet word by register-

onderwysers tesame met die geld. Indien ’n vorm verlore raak, is u verantwoordelik vir N$ 525-00. Kontak vir Jennie

van Rensburg (081 319 7655) indien u enige verdere navrae het. Ons doen ‘n “ASSEBLIEF-EN-SMEEK” beroep op

ons ouers en kinders om te help, want alle inkomste gaan na die skoolsaal.

AKADEMIE:

ØDie rapporte word vandag per e-pos aan ouers gestuur. Indien u nie ‘n rapport ontvang het nie, kontak vir Ilana Mouton (0814173865) vandag nog, aangesien sy nie gedurende die vakansie in Outjo sal wees nie.

ØOp Maandag, 5 September vind daar ‘n Moria-ouerdag by die skool plaas vanaf

15:00 – 18:00). Elke onderwyser sal in sy/haar klas wees indien u ‘n afspraak wil maak.

GR. 12 LEERLINGE:

Ons matrieks begin op Maandag, 05 September 2016 met hul rekord-eksamen. Op Donderdag, 20 Oktober 2016 begin hulle met hul eindeksamen (IEB). Ons wens hulle baie sterkte en voorspoed toe.

HOOFLEIERS - 2017:

Baie geluk aan die volgende leiers met hul verkiesing:

LEERLINGRAAD - SKOOL:

■ ESTIE BRAND

■ CHANÉ COFFEE

■ KOBUS DU PLESSIS

■ HEIKE LABUSCHAGNE

■ JO-ANNE MOSTERT

■ FRANCOIS VAN ZYL

KOSHUISPREFEKTE:

■ FRANCI VERMEULEN (HOOFMEISIE)

■ J.P. KOTZÉ (HOOFSEUN)

■ MICHELLE VAN WYK

■ FIONA LIEBENBERG

■ IVAN VAN WYK

■ LOURIE DU PLESSIS

■ SIMÓN POTGIETER

■ RENIER VAN ZYL

SPORT:

Rugby:

Baie geluk aan Moria se 0/13-, 0/15- en 0/19-rugbyspanne wat verlede naweek in Windhoek aan die rugby-ligawedstryde deelgeneem het. Al drie spanne het hul kwarteindstryde gewen en deurgedring na die semi-finale wat die afgelope naweek te Windhoek plaasgevind het. Die 0/19-span het ongelukkig uitgeval en die 0/13’s en 0/15’s het deurgedring na die finaal wat eerskomende naweek te Windhoek plaasvind. Ons hou duim vas vir hierdie twee spanne.

Gimnastiek:

Al die Moria gimnaste spring en bons letterlik en figuurlik van opgewondenheid oor die saal se vordering! Baie dankie aan Mnr. Jannie van Niekerk wat al ons apparate so lank gestoor het. Baie dankie Mnr. Mike van Niekerk en sy helpers wat alles help aanry het tot by die saal. Nou is Moria gimnaste letterlik aan die rol! Baie geluk aan die gimnaste wat 12 Augustus deelgeneem het aan die 2de kwalifiserende kompetisie te Walvisbaai. Hulle is vinnig besig om groot opgang daar te maak! Uitslae as volg:

Ruan Brand (2de roset) / Franco Engelbrecht (3de roset) / Petrie Sowden (3de roset) / Talia Loock (3de roset) / Jahzara Loock (2de roset) / Jaundré Loock (2de roset).

Belangrike gimnastiek-datums:

  ·26-28 Augustus FIG bied aan “National Aerobics Course” te Walvisbaai (N$100-00 /persoon)

  (Inskrywings sluit 17 Augustus)

  ·16-17 September 3de Kwalifiserende Kompetisie te Walvisbaai (N$100-00 p/persoon)

Alle nuwe belangstellendes moet asb. by die kantoor aanmeld en vorms invul. Maandelikse aftrekorders word ook by kantoor gereël. Kostes beloop N$300-00 vir oefeninge 2x p/week en N$540-00 vir 4x p/week. Navrae kan gerig word aan Hennie du Buisson (081 395 5999) en Estelle Krone (081 252 4314)

Hokkie:

Die seunshokkie het ook verlede naweek plaasgevind te Windhoek waar hulle moes uitspeel vir die brons-medalje. Ongelukkig het hulle uitgeval. Die meisieshokkie het ‘n brons-medalje verower nadat ‘n span onttrek het. Hiermee het die hokkie dan ook afgesluit vir die jaar.

Tennis:

Neem kennis dat die Noorde kampioenskappe op 16 en 17 September plaasvind te Otjiwarongo. Name van spelers wat gaan deelneem moet op Dinsdag, 6 September 2016 (dag wat skool begin) by Me. Charisma O’Callaghan ingegee word.

KULTUUR:

Na afloop van die laaste omsendbrief was daar geen bykomende kultuurprestasies nie, daar is egter baie vooruitsigte nl:

ØKermis/skou se "Tente-vol-Talente"-kompetisie waartydens Moria-leerlinge die geleentheid gaan kry om hulle Kultuurfees-items te repeteer.

ØDie Kultuurfees is tweede op die lys en vind in Windhoek plaas vanaf 15-17 September. Moria het hierdie jaar 54 inskrywings en ons wens al hierdie kinders sterkte toe met hul voorbereidings daarvoor.

ØDerde op ons lysie is die oefening van ons 2017-Revue "Grease". Ons skop dit af met 'n “Grease”-fliek om die kinders 'n voorsmakie te gee van wat op hulle wag.

ØLaaste, maar nie die minste nie, is ons juniors ook hard besig om aan hulle konsert te oefen vir die einde van die jaar - 'n verwerkte weergawe van “Sneeuwitjie”.

ØMoria het ook heelwat Griffelinskrywings gehad hierdie jaar - ons wag nog op die uitslae.

Ø'n Groot dank aan Dr. Nicol Stassen (Uitvoerende direkteur van Protea uitgewers) vir sy insiggewende praatjie oor Afrikaans op 15 Augustus. Hy het 10 pragtige boekpryse vir Moria kultuur geskenk. Dit sal as kultuurpryse uitgegee word tydens prysuitdelings.

SJEFSKOMPETISIE:

Die Namibiese Sjefskompetisie het op 29 en 30 Julie by die Polytechnic of Namibia se hotelskool plaasgevind. Moria het twee groepe ingeskryf in die groepe kompetisie. Die twee groepe was Cazandra Louw en Chané Coffee, (Gr. 11) en Michelle van Wyk en Paige Muller (Gr. 10). Die leerlinge is beoordeel deur altesaam 8 sjefs (sommige uit Suid-Afrika). Die kriteria vir beoordeling was “mise-on-place”, higiëne, tyd, vermorsing, professionele voorbereiding, in die kombuis en dan porsionering en samestelling, aanbieding en smaak in die restaurant. Hierdie voorskrifte is volgens die “World Association of Chefs” se standaarde beoordeel. (Volgens hierdie standaarde word brons, silwer en goue sertifikate toegeken op grond van kwaliteit en kan mens wen met bv. ‘n brons sertifikaat as die standaard nie baie goed is nie).

Tydens die kompetisie is brons en vier silwer sertifikate toegeken, waar Moria se twee groepe albei silwer ontvang het. Op grond van plasing het Cazandra Louw en Chané Coffee ‘n tweede plek behaal, Michelle van Wyk en Paige Muller het nie ‘n plektoekenning gekry nie en was dus vierde. Cazandra en Chané het as deel van hul prys ‘n week se werk by “Die Stellenbosch Restaurant” in Windhoek gewen.

DATUMS - 2016:

·05 September: Personeelvergadering (09:00) / Ouerdag (15:00 – 18:00)

Gr. 12’s begin met rekord-eksamen

·06 September: Skool begin om 07:00 (Somertyd)

·06 September: Inhandiging van trofeë (Sport & Akademie)

·09 - 10 September: Kermis/skou

·15 – 17 September: Napso kultuurfees

·16 & 17 September: Noorde Tennis (Otjiwarongo)

·23 September: Moria opedag (Gr. 1) / Matriekafskeid / Edugate krieketdag

·26 – 27 September: Moria interne tennis

·30 September: Meesters-tennis (Windhoek) / Moria Gr. 9-kamp

MATRIEKAFSKEID:

Ons jaarlikse matriekafskeid vind plaas op 23 September in die skoolsaal en nie meer op 14 Oktober soos op jaarprogram aangedui is nie a.g.v. Me. Naomi le Roux wat in beheer is van die reëlings en op kraamverlof gaan

.

SOMERDRAG EN TYD:

Die skool open op Dinsdag, 6 September om 07:00. Leerlinge dra weer somerdrag sodra die nuwe

termyn begin.

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 5


Geagte Ouers

Ek gee graag die volgende inligting aan u deur:

25-JARIGE FEESVIERINGE:

Ons herinner u net weer daaraan dat die kermis wat eerskomende naweek sou plaasvind verskuif is na die naweek van

9 – 11 September. Dit word nou gekombineer met die Kunene-Streekskou wat ook dan sal plaasvind. Almal wat dus

hul naam opgegee het by die kermis en skou, sal almal hierdie naweek werk. Die projekkomitee is reeds hard besig met

reëlings en voorbereiding van hierdie gebeurtenis. U sal later in kennis gestel word oor die finale reëlings en werksbeurte. Kontak vir Dakkie Anthonissen (0811285140) indien u verdere navrae het.

Gedurende die Kunene Streekskou, 9 & 10 September sal daar op die beide aande veiling gehou word. ‘n Paar algemene items sal gedurende die Vrydagaand opgeveil word en meer gesofistikeerde items gedurende die Saterdagaand, waartydens die 25 Jaarvieringe ook sal plaasvind.

Ons doen graag ‘n beroep op ouers om te help met veiling items. Die items kan in geheel geborg word of geborg word met ‘n minimum inset prys wat dan terugbetaal sal word aan die skenker/ouer. Die veiling is altyd ‘n sukses en dra in ‘n groot mate by tot ons winste vir die naweek. Kontak gerus vir Dakkie Anthonissen by 081 128 5140 / dakkie@iway.na vir verdere navrae of skenkings.

RAFFELKAARTJIES:

Dit is weer tyd vir Privaatskool Moria se raffelkaartjies wat jaarliks plaasvind. Hiermee wil ons graag

alle kinders betrek om soveel moontlik kaartjies te verkoop. Die volgende is op die spel:

·Die laerskoolkind wat die meeste volblaaie verkoop wen ‘n fiets (Trekking)

·Die hoërskoolkind wat ‘n minimum van 5 volblaaie verkoop kan ‘n skootrekenaar wen (Trekking)

·Die klas wat die meeste kaartjies verkoop (% p/kind) wen ‘n “raffelafsluitings-ete”

Die kaartjies het elk ‘n ander bedrag - die waarde van die blad beloop N$ 525-00. Groot en klein, oud en jonk, kan dus elkeen ‘n kaartjie of twee koop. Elke blad moet asseblief terugkom skool toe. Indien die vorm verlore raak, is u verantwoordelik vir N$ 525-00. Daar is fantastiese pryse wat gewen kan word. Agterop die raffelbladsy is al ons borge wat pryse geskenk het vir die raffelkompetisie. Pryse kan nie omgeruil word vir kontant nie en pryse MOET ook asb. in 2016 gebruik word. Baie dankie aan Jennie J/V Rensburg vir die borge.

Die opbrengs van die kaartjies gaan na die saalfonds. Die saalfonds is uitgeput, want geen geld word van die begroting (skoolgeld) daarvoor gebruik nie. Asseblief - kom ons maak dit ‘n GROOT poging, want ons almal gaan voordeel daaruit trek. Indien daar van u is wat voel dat u kind/ers nie kaartjies mag verkoop nie, is u welkom om net ‘n donasie te gee. Dit moet dan asseblief net so op die kaartjieblad aangedui word en teruggestuur word skooltoe. (Alle leë vorms moet nog steeds teruggestuur word skool toe). Sluitingsdatum vir raffelkaartjies om terug te wees by die skool is Dinsdag, 06 September 2016. Kontak virJennie van Rensburg (081 319 7655) indien u enige verdere navrae het.

AKADEMIE:

Twee van Moria se matrikulante het die laaste week in Junie die SAASTA (South African Agency for Science and Technology Advancement) se Jeugwetenskap-fokusweek in Pretoria gaan bywoon. Dit was vir Jacques Rossouw en Michelle Blaauw ‘n uiters leersame ervaring en ons is trots om te kan sê dat Jacques aangewys is as SADC wenner en dan ook ‘n skootrekenaar as prys ontvang het. Baie geluk!

SPORT:

Rugby:

Die 0/13, 0/15 en 0/19-rugbyspanne is almal deur na volgende week se kwarteindstryde. Die 0/11 en 0/13 kwarteindstryde vind volgende naweek op Outjo plaas. (Wenners van Noorde, Erongo en Khomas). Dit beloof om goeie rugby te wees en ons 0/13-span gaan Moria verteenwoordig. Die 0/15 en 0/19-spanne gaan Windhoek toe om aan die kwarteindstryde deel te neem.

Netbal:

Die netbal-ligas en sportdae is verby en baie dankie vir al die afrigters, kinders en ouers wat betrokke was en vir die ondersteuning. Ek wil veral vir ons buite-afrigters baie, baie dankie sê vir hulle opoffering en bereidwilligheid. Dit word opreg waardeer.

Hokkie:

Eerskomende naweek vind die hokkie kwartfinale plaas op Walvisbaai. Dit is 'n baie groot eer dat beide Moria se dogters- en seuns-hokkiespanne deur is na die kwartfinale toe. Die dogters speel teen Walvisbaai Privaat Hoërskool se 2de span en die seuns speel teen Private Schule Swakopmund. Sterkte aan hierdie leerlinge!

Tennis:

Daar was ‘n NTA tennistoernooi op Outjo die 8ste en 9de Julie. Moria het 35 goue medaljes gewen - 13 x goud, 17 x silwer en 5 x brons. Die volgende leerlinge het as volg gewen:

GOUD - Theuns Alberts / Muller Marais / Simoné Steenkamp / Gideon Kotzé / Willie Marais / Heiko Human / Ann-

Jooné Steenkamp / Laurika Burger / Pieter-Willem Esterhuizen / Daniel Kienitz

SILWER - Xavier Klazen / Ann-Jooné Steenkamp / Pieter-Willem Esterhuizen / Adoré du Toit / Daniel Kienitz / Agnes

Steenkamp / Jacques Cronjé / Sibonna Amamub / Jessica Cronjé / J.W. van Niekerk / Ian Human / Ilona de

Jager / Annatjie van Zyl / Louis Burger / Alessandro Engelbrecht

BRONS - Magnus Fourie / Jacques Cronjé / Laurika Burger / J.W. van Niekerk / Annatjie van Zyl

Gimnastiek:

Die gimnastiek is weer volstoom aan die gang. Hennie du Buisson (jnr.) het die gimnastiek oorgeneem by Yuri Petrov tot die einde van die jaar. Hy behartig ook die L.O. (Gr. 1 – 7) van die skool. U kan vir Estelle Krone (0812524314) of vir Hennie du Buisson (0813955999) kontak indien u enige navrae het oor die gimnastiek. Baie dankie aan hierdie twee persone wat bereid is om te help. Die uitslae van die afgelope gimnastiekkompetisie is as volg:

·Jahzara Loock (3de - D/0 9 & 10)

·Kerneels Labuschagne (4de - S/0 9 & 10)

·Franco Engelbrecht (2de - S/0 9 & 10)

·Petrie Sowden (2de - S/0 11 & 12)

·Juandré Loock (3de - S/) 11 & 12)

Die volgende kompetisie vind die naweek van 12 – 13 Augustus plaas.

SJEFSKOMPETISIE:

Vier van Moria se leerlinge (Chané Coffee, Paige Muller, Michelle van Wyk en Cassandra Louw) gaan vandag en môre aan die jaarlikse skole sjefskompetisie deelneem. Voorspoed en sterkte!

KULTUUR:

J.P. Kotzé het hierdie jaar aan die NATME semi-finale ronde se talentkompetisie in Windhoek gaan deelneem. Daar het hy goud verower vir sy sangitems en so deurgedring na die finale rondte in Suid-Afrika, genoem SATME. In Suid-Afrika, Rustenburg, het J.P. 5 goue medaljes ontvang vir die liedjies wat hy daar gesing het. Dit het hom die geleentheid gegee om in Amerika te gaan deelneem aan die wêreldkampioenskappe.

'n Groot dank aan al die borge wat dit vir J.P. moontlik gemaak het om te gaan - hy het baie geld benodig om te gaan. J.P. het Moria se naam hoog gehou en ons baie trots gemaak! Hy het 3 brons medaljes teruggebring wat hom 3de in die wêreld plaas in sy ouderdomsgroep.

AFWESIGHEID VAN LEERLINGE:

Daar word kinders te maklik uit die skool gehou, veral Vrydae. Dit is so dat afsprake en praktiese reëlings ‘n rol speel en wat ek verstaan en begrip voor het. Dan is daar die kinders wat sonder reëlings wegbly wat kan lei tot detensie en Saterdag skool.

GR. 11-KAMP:

Die gr. 11-kamp vind hierdie jaar plaas van 10 - 12 Augustus. Dit word weer aangebied deur André Ross. Die doel van hierdie kamp is om spanbou en spangees in die groep te bevorder asook vir die leerders om mekaar en hulself beter te leer ken. André fokus ook op leierskap-ontwikkeling. Die leerders vertrek Woensdag, 10 Augustus om 09:00 vanaf die skool na Sophienhof en keer Vrydag om 12:00 weer terug na die skool.

MISS PRINCESS NAMIBIA:

‘n Klein dogtertjie van Klein Treetjies Pre-primêre skool (3 jaar oud) neem deel aan bogenoemde kompetisie. Een van die projekte waarby sy betrokke is, is om ‘n gemeenskapsprojek te doen om blikkieskos in te samel wat aan kinderhuise geskenk word. Sy poog om 600 blikkies in te samel. As dit moontlik is, ondersteun haar en stuur dit eerskomende Maandag na Moria toe. Ons sal dit by haar besorg.

BESTUURSKURSUS – ONDERWYSERS:

Baie dankie vir die Direksie wat ‘n bestuurskursus van drie dae vir die onderwysers goedgekeur het. Dit was ‘n insiggewende kursus en ek glo dat elke personeellid baat daarby gaan vind wat tot voordeel van ons skool en kinders gaan wees.

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 4


Geagte Ouers

Ek gee graag die volgende inligting aan u deur:

EKSAMEN:

Die eksamen is om die draai en begin alreeds Maandag, 04 Julie vir die hoërskoolleerlinge. Laerskoolleerlinge begin Donderdag, 14 Julie. (Sien aanhangsel vir eksamenreëlings). Sterkte aan al die leerlinge sowel as onderwysers.

PERSONEEL:

·Me. Naomi le Roux is swanger en die verwagte datum wanneer haar baba gebore gaan word, is einde Oktober.

·Juffrou Alte Kühn het gedurende die vakansie verloof geraak en trou 16 Desember.

·Baie dankie aan Iris Kienitz wat vir ons help met die Duitse klasse (Gr. 4 – 7).

·Baie sterkte aan tannie Deidré wat tans in Suid-Afrika aansterk. Hopelik sal sy oor twee weke terugkom huis toe.

·ATLETIEK:

ØP/Skole-atletiek – Swakopmund:

45 Atlete van Moria het aan die Privaatskole atletiekbyeenkoms te Swakopmund deelgeneem. Altesaam 29 medaljes is deur Moria se atlete gewen, waarvan 12 goue medaljes, 8 silwer medaljes en 9 brons medaljes was. Moria se uitblinkers van die dag was:

■ Franco Engelbrecht is aangewys as die beste 0/9 seunsatleet van die byeenkoms.

■ Christof Steenkamp is aangewys as die beste 0/12 seunsatleet van die byeenkoms.

■ Mandie Krone is aangewys as die beste 0/19 meisiesatleet van die byeenkoms.

ØNasionale atletiek:

Baie geluk aan die volgende Moria atlete wat uitstekend presteer het by die Nasionale Atletiek kampioenskappe:

■ Mandie Krone - 2de met 200m en 2de met 400m

■ Estie Brand - 1ste met spiesgooi

■ Laurie du Plessis - 2de met spiesgooi

■ Jaco Labuschagne - 2de met gewigstoot en 1ste met diskus (breek die bestaande rekord)

■ Jean-Pierre Steyn - 3de met verspring

Twee van ons atlete nl. Estie Brand en Jaco Labuschagne is dan ook genooi na die Suidelike Afrika kampioen-skappe (Cosasa) waar hul soos volg presteer het:

■ Estie - 2de met Spiesgooi

■ Jaco - 3de met Diskus. Hy is O/15 maar het O/17 deelgeneem.

Baie geluk, ons is baie trots op julle!!

ØP/Skole-saamtrek – Keetmanshoop:

Baie dankie aan al die afrigters, ouers en kinders vir ‘n geslaagde Privaatskole saamtrek. Die gees, uitslae en ondersteuning getuig van positiewe insette. Baie dankie. Sonder julle ondersteuning sou dit nie so ‘n geslaagde byeenkoms gewees het nie.

·RUGBY:

Baie geluk aan A.G. Leijenaar, Maans Steenkamp, Armand Human, Naudé Krone (almal 0/13), D.J. Holtzhausen (gekies as o/kaptein) en Johan Oosthuysen (beide 0/16) wat in die Namibiese Cravenweek opgeneem is. Mnr. Ronnie Robberts (hoofafrigter) vergesel hierdie 0/16-span wat plaasvind vanaf 3 – 8 Julie in die Paarl. Baie geluk!

Die 0/13, 0/15 en 0/19-spanne is besig met ligaverpligtinge en ons hoop dat almal die kwarteindstryde sal haal.

·NETBAL:

Die volgende leerlinge is vir die Kunene-streekspan gekies wat verlede naweek aan die

Nasionale proewe deelgeneem het:

■ Laerskool: Laurika Burger, Danita J/V Rensburg, Elishia Alberts, Anré Miljo, Ann-Jooné Steenkamp (almal 0/12), Belinda Cronjé en Trudie Kruger (beide 0/13).

■ Hoërskool: Mia de Sousa, Charuny van Wyk (0/15), Cazandra Louw, Shané Steenkamp (0/17) en Mandie Krone, Michelle Blaauw en Chané Coffee (0/19).

·HOKKIE:

Die afgelope tyd het die nasionale proewe te Windhoek plaasgevind en Estie Brand is in die span opgeneem. Baie geluk!

·WETENSKAP-OLIMPIADE:

Privaatskool Moria is weereens so bevoorreg om twee leerlinge te hê wat uitgenooi is na die

Nasionale Fokus week in Pretoria op grond van hulle puik prestasies in die afgelope Wetenskap

Olimpiade. Slegs 100 leerlinge regoor die SADC lande word genooi na hierdie leersame week.

Baie geluk aan Jacques Rossouw en Michelle Blaauw, beide Gr. 12 leerlinge by P/S Moria.

·ATKV:

Drie Moria-leerlinge het die redenaarsbul by die horings gepak en het op die 16de Junie aan

die jaarlikse ATKV-redenaars, wat die jaar in Walvisbaai aangebied is, gaan deelneem. Die

leerlinge is Magdaleen Pretorius (Gr. 1), Sunel Weakley (Gr. 5) en Lara-Nika Preatorius (Gr. 5).

Lara-Nika het ook die top 10 gehaal en op die einde van die dag 7de geëindig. Baie dankie

en geluk!

·WILDSFEES:

Die Wildsfeeskomitee bedank die ouers van Moria se betrokkenheid en positiewe insette by die fees. Dit is goed as ons ouers by hierdie gemeenskapsfees betrokke is. Baie dankie!

·KERMIS:

Op ‘n direksievergadering wat gisteraand gehou is, is besluit om die kermis en skou te kombineer en dit op laasgenoemde datum, 9 – 10 September te hou. Alle ouers wat tydens die kermis sou werk gaan outomaties oor na die skoudatum sodat beide groepe dan kan werk. Verdere inligting sal deur die projektekomitee uitgegee word.

  ·VORDERINGSVERSLAE:

  Geen vorderingsverslae word hierdie termyn voor die eksamen uitgegee nie. Die laaste 3 weke van die termyn (na die eksamen) gaan gewone klasse normaal aan en nog toetse gaan geskryf word wat in aanmerking gaan kom vir die vorderingsverslagpunt wat weer die eksamenpunt (tweede termyn) beïnvloed. Dus gaan daar in die laaste week (18 Augustus) slegs ‘n rapport uitgegee word.

  ·HUISWERK (GR. 4 – 7):

  Ons wil almal wat vir Gr. 4 – 7-leerlinge in die middae ekstra klasse/studieklasse gee vir ‘n

  vergadering by die skool sien om kommunikasie te verbeter en hulp aan te bied vir die eksamen.

  Ek hoop dit pas hierdie persone om volgende Vrydag, 1 Julie om 12:00 die personeel te sien.

  ·VAKKEUSES GR. 9 / BEROEPSTOETSING GR. 10 – 12 / BEROEPSTOETSING VOLWASSENES:

Mnr. Stander het gedurende die Mei vakansie ‘n opleidingskursus voltooi by Career Direct in Windhoek. Hy is ‘n geregistreerde konsultant by Career Direct en mag dus kinders en volwassenes toets vir moontlike vakkeuses en beroepsrigtings.

Die Career Direct vrae word aanlyn beantwoord in die gemak van jou huis. Die doel van die vrae is om jou natuurlike persoonlikheid, belangstellings, vaardighede en waardes te ontdek. Die konsultant neem dan hierdie 4 bene en gee vir jou terugvoering rondom dit asook watter vakke en beroepe vir jou moontlik geskik is.

Ouers is welkom om hom te skakel by 0813084956 of te e-pos by gomtoy@iway.na vir verdere inligting.

·VOLGENDE NAWEEK:

Soos op die kwartaalprogram is volgende naweek NIE ‘n langnaweek NIE. Die laerskool het ‘n groot sportdag op Saterdag, 2 Julie.

·MORIA-REËLS:

Skoolreëls en klasreëls op web-blad beskikbaar.

·BUITEBANDE VAN SKOOLBUSSE - TENDER:

Die bande van die twee groter skoolbusse is verlede jaar vervang. Hierdie 15 bande (volledig) word nou te koop aangebied per tender. Dit is 8 x 25 x R16 (6-gat). Sewe van die bande is in ‘n goeie toestand (± 70% loopvlak) en agt bande is in ‘n swakker toestand (± 40% loopvlak). Indien u belangstel om te tender op hierdie bande, moet u ‘n geslote koevert (gemerk “TENDER BANDE”) moet by die kantoor by Me. Sanette Robberts ingehandig word. Sluitingsdatum is 1 Julie 2016. Indien u enige navrae het, kontak vir Mnr. Neels van Zyl by 0811290451.

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 3

Geagte Ouers

Hierdie termyn het vinnig tot ‘n einde gekom en wil ek net die laaste inligting aan u deurgee.

RAPPORTE:

Neem asseblief kennis dat die leerlinge se rapporte per e-pos aan u uitgestuur word. Indien u nie u kind se rapporte ontvang het nie, kontak vir Ilana Mouton (0814173865) tot môre (Vrydag, 22 April) tot 17:00.

SPORT:

·RUGBY:

ØRaadsbekers:

Die Privaatskool Moria op Outjo het die naweek geskiedenis gemaak om die Raadsbeker van die 0/15 en 0/19-spanne te wen. Die Noorde rugbyproewe van die kies van spanne vir die 0/16 en 0/18 Nasionale proewe is by dieselfde geleentheid afgehandel. Die Raadsbeker is ‘n beker wat in wedstryde tussen die Noorde-skole bepaal word. Die Raadsbeker word seder 1997 tussen die Noorde-skole gehou.

Ø0/13-Rugby:

8 Seuns van Moria het die Noordespan gehaal nl:

Shaun v/d Merwe / Armand Human / Pieter-Willem Esterhuizen / André Brand / Naudé Krone / Christo Bergh /Divan Steyn & Maans Steenkamp. Chris du Preez is in die Solly Duiker-Uitnodigingspan wat ook aan die Nasionale proewe gaan deelneem.

Ø0/16- en 0/18-Rugby:

Proewe het verlede naweek plaasgevind en die volgende 7 leerlinge het die Noordespanne gehaal:

0/16 - D.J. Holtzhausen / Pieter-Daan Mostert / Jaco Anthonissen / Johan Oosthuysen / Ivan van Wyk / Nico Krone

& Ronaldo Goraseb (Outjo Hoërskool)

0/18 - Johann Bergh / Wayne Januarie / Corné Delport

ØNamibiese 0/16-span - Grant Khomo:

Mnr. Ronnie Robberts is gekies is gekies as hoofafrigter van die Namibiese 0/16-rugby-span

wat aan die Cravenweek gaan deelneem. Hy is vir die derde jaar gekies as afrigter (vorige

twee jaar as hulpafrigter). Hierdie byeenkoms vind hierdie jaar in die Paarl (R.S.A.) plaas

vanaf 4 - 8 Julie. Hulle vertrek reeds die 2de Julie na R.S.A. Baie geluk Ronnie, Moria is trots

op jou. Sterkte en voorspoed Ronnie! Bring die kennis terug na Moria!!

·HOKKIE:

Die volgende leerlinge is in die Noordespan opgeneem na proewe verlede naweek:

Meisies - 0/18 - Estie Brand ( o/kaptein) & Heike Labuschagne

0/16 - Anika Swart & Cezelle-Mari du Buisson

0/14 - Ilona de Jager

Seuns - 0/18 - Kobus du Plessis (o/kaptein) & Ian Malan

0/16 - Nico Krone (kaptein) / Raiden Germishuys (o/kaptein) & D.J. Holtzhausen

0/14 - Kevin Germishuys

·ATLETIEK:

ØP/Skole-atletiek – Swakopmund:

45 Atlete van Moria het aan die Privaatskole atletiekbyeenkoms deelgeneem. 1 500 Atlete van 18 verskillende skole het aan die byeenkoms deelgeneem. Altesaam 29 medaljes is deur Moria se atlete gewen, waarvan 12 goue medaljes, 8 silwer medaljes en 9 brons medaljes was. Moria se uitblinkers van die dag was:

■ Mandie Krone is aangewys as die beste 0/19 meisiesatleet van die byeenkoms.

■ Franco Engelbrecht is aangewys as die beste 0/9 seunsatleet van die byeenkoms.

■ Christof Steenkamp is aangewys as die beste O/12 seunsatleet.

ØEdugate-atletiek:

By hierdie atletiekbyeenkoms Mandie Krone aangewys as die beste middelafstand-atleet van die byeenkoms en Jaco Labuschagne as die beste seunsworpe-atleet.

ØNasionale atletiek:

Die volgende leerlinge het gekwalifiseer en is in die Nasionale span opgeneem wat op 22 & 23 April te Windhoek plaasvind:

Jan Robberts / Jaco Anthonissen / Johann Bergh / Estie Brand / Lourie du Plessis / Kaylin Kühn / Mandie Krone / Jaco Labuschagne / Johan Oosthuysen / Jean-Pierre Steyn.

ØP/Skole-saamtrek – Keetmanshoop:

U het reeds ‘n brief van ontvang. Laaste finale reëlings sal aan u deurgegee word wanneer Moria begin.

MNR. & MEJ. MORIA:

Namens die Direksie, personeel en leerlinge van Moria wil ons almal hartlik bedank hul bydraes asook die voortgesette ywer en onveranderde lojaliteite en ondersteuning met ons projekte. Sonder bydraes en ons ouers se hulp kan ons nie projekte aanbied en ‘n sukses daarvan maak nie. Hartlike dank aan Me. Juliana v/d Westhuizen en haar span wat van hierdie projek ‘n sukses gemaak het. Die wenners van Mnr. & Me. Moria is as volg:

■ Mnr. Moria - Jaco Anthonissen

■ Mej. Moria - Estie Brand

■ 1ste Prins - Jacques van Zyl

■ 1ste Prinses - Jo-Anne Mostert

■ 2de Prins - Nico Krone

■ 2de Prinses - Chané Coffee

■ Mnr. Fotogenies - Francois van Zyl

■ Mej. Fotogenies - Estie Brand

■ Mnr. Beste onderhoud - Jaco Anthonissen

■ Mej. Beste onderhoud - Zandria Smit

■ Mnr. Kreatief (Ikoon) - Nico Krone

■ Mej. Kreatief (Ikoon) - Jo-Anne Mostert

Baie geluk aan al hierdie kinders!

WISKUNDE -DAG”:

Soos u weet het ons op Maandag, 14 Maart 2016 ons Wiskunde “ -dag” gevier wat ook dwarsoor die wêreld plaasgevind het. Die wenners van Moria wat die meeste desimale van PI kon noem is dan as volg:

·Laerskool: - Niel Holtzhausen

·Hoërskool: - Jo-Anne Mostert

Baie geluk aan hierdie twee leerlinge en baie dankie vir die kinders se positiewe ondersteuning van -dag”.

KULTUUR:

·NAATME-kampioenskappe:

J.P. Kotzé en Nicola du Plessis het vanaf 1-10 April 2016 bietjie hulle talent gaan wys tydens die Suid-Afrikaanse kampioenskappe in Rustenburg. Daar was 1300 deelnemers tydens hierdie kompetisie. Hulle het as NAATME-deelnemers in Windhoek deurgedring om te gaan deelneem aan die SAATME-kampioenskappe waar hulle skitterend presteer het. J.P. het 5 liedjies gesing waarvoor hy vir almal bo 95% gekry het en dus 5 goue medaljes verower het. Nicola het 4 liedjies gesing en ook fotografiese modelwerk gedoen. Sy het 3 goue en 1 silwer medalje verower vir die liedjies wat sy gesing het. Vir hierdie uitstaande prestasies het J.P. en Nicola die Namibiese span gehaal by die semi-finale rondte vir SAATME 2016. Hulle is gekies om Namibië te gaan verteenwoordig by die wêreldfinale in Los Angeles - Amerika gedurende Julie 2016. Hulle het elk ‘n SA-kampioenskappe-sertifikaat ontvang.

·Skaak:

Die volgende leerders het gaan deelneem aan die Namibiese skaakkampioenskappe in Otjiwarongo:

Laerskoolspan: Burton Weakley, Johan Jordaan, Jan-Hendrik Engelbrecht en Jean Cronje.

Hoërskoolspan: Pieter-Daan Mostert, Jarred Smith, Jacques Rossouw en Niel Holtzhausen.

Van 14 laerskoolspanne, het Moria se span 4de geëindig en van 24 hoërskoolspanne het Moria se span 10de geëindig.

PERSONEEL VERTREK:

·Yuri Petrov - Ons neem afskeid van Yuri (gimnastiek) na 12 jaar se verbintenis met Moria. Hy

het besluit om Namibië te verlaat einde April en keer terug na sy geboorteland - Rusland. Ons

sê baie dankie aan Yuri vir al die jare se afrigting en opofferings. Ons wens hom alle voorspoed

en sterkte toe daar in die verte.

·Anelda Steyn - Na 2 jaar en vier maande wat Anelda verbonde was aan Moria as matrone

by Huis Onduri, verlaat sy ons ook einde April. Sy het bedank en gaan by “Plumbco”

(Mnr. Boxer Prinsloo) werk. Sy trek nie weg uit Outjo nie en haar kinders bly steeds aan by

Moria - dus gaan ons haar nog lank as Moria-ouer hê en inspan by ons projekte. Baie dankie

ook aan haar vir al haar werk, tyd en opofferings. Baie sterkte en voorspoed Anelda.

“CIVVY-DAE” BY MORIA:

Met elke “civvy-dag” by die skool is daar meisies wat nie die reëls oor kleredrag nakom nie. Ons wil graag die reëls vir die meisies se “civvy-drag” aan die ouers deurgee. Ons vra asseblief die ouers se samewerking in hierdie saak om seker te maak dat hul kinders reg aangetrek is voor hulle soggens die huis verlaat. Die volgende word met “civvy-dae” toegelaat: Grimering / Los hare / Naellak op naels / Juwele. (Indien die volgende dag ‘n normale skooldag is, MOET alle grimering, naellak, ens. verwyder wees). Die volgende reëls geld vir die dogters se klere:

·BROEKE/ROKKE/ROMPIES MAG NIE MEER AS 4 VINGERS BO DIE KNIE WEES NIE

·GEEN “SPAGHETTI-BANDJIE” TOPPIES OF LAE-HALS TOPPIES NIE

·ONDERKLERE MAG NIE DEURSKYN OF UITSTEEK NIE

·“TIGHTS” MAG NIE MET ‘N KORT TOPPIE GEDRA WORD NIE, SLEGS MET LANG TOPPIES WAT DIE AGTERSTEWE TOEMAAK (SELFS WANNEER HULLE VOOROOR BUK OM HUL TASSE OP TE TEL)

Indien ‘n meisie se klere nie hieraan voldoen nie, sal sy dadelik huis toe gestuur word om reg aan te trek.

SKOOLREKENINGS:

U word ook weer vriendelik versoek om u skoolgeld (heffings tot einde Mei) direk by die bank in te betaal gedurende die vakansie. Bankbesonderhede as volg: MORIA STIGTING - BANK WINDHOEK - (OUTJO) - 481-673 - (TJEKREKENING) - 1121193901 - FAKS: - 067-313023 / E-POS: moriafinansies@gmail.com - Kontak vir Janine (067-313420 / 0814969512) indien enige navrae.

“VAKANSIEDAG” - 6 JUNIE 2016:

Navrae is ontvang oor die ryery na Keetmanshoop. Hoe ry ons, wanneer is skool, ens? Maandag, 23 Mei 2016 om 09:00 is ‘n personeelvergadering, terwyl ‘n ouervergadering in die N.G. KERK om 18:00 gehou word. Die skool begin Dinsdag (24 Mei) om 07:00. Woensdag (25 Mei) is ‘n vakansiedag, maar ons sal ‘n goeie sportdag inwerk. Donderdag en Vrydag (26 – 27 Mei) is voluit skool.

Maandag en Dinsdag (30 – 31 Mei) is skool, maar ouers wat as gevolg van afstande of ‘n “opvoedkundige” toer vroeër na die Suide vertrek, kan hulle kinders neem. Onthou net dat alle werk wat verloor word op die eerste skooldag na die Privaatskole-naweek op datum moet wees. Die onderwysers is 30 – 31 Mei by die skool en daar gaan voluit gewerk word. Indien van die kinders wat Woensdag, 1 Junie moet deelneem en nie saam met ouers ry nie, sal een bussie Dinsdag, 31 Mei vertrek. Die meerderheid vertrek dan Woensdag, 1 Junie baie vroeg.

As gevolg van afstande (Keetmanshoop en Outjo) gaan Maandag, 6 Junie nie skool wees nie. Die koshuis gaan oop wees. Maandag word afgegee sodat kinders kan uitrus - daarom dat koshuis oop gaan wees.

MNR. & MEJ. MORIA-PROJEK:

Mnr. & Mej. Moria (Jaco Anthonissen en Estie Brand) is besig om ‘n gemeenskapsprojek aan te pak. Al die Gr. 10- & Gr. 11-deelnemers het die skoene-projek aangepak, terwyl hulle ‘n kombers-projek aanpak. Hulle gaan die hele gemeenskap (Kerke, Boereverenigings, ens.) betrek. Hulle vra dat die ouers die projek sal ondersteun en dat kinders komberse na die skool sal bring. Inhandiging vind plaas die eerste week van volgende termyn.

Enige navrae: Jaco – 0818112492 of Estie – 0814016900.

WINTERSKLERE:

Wintersdrag word begin van volgende termyn gedra en lyk soos volg:

Hoërskoolseuns: - Langbroek, baadjie, das – trui of “pullover” is opsioneel

Hoërskooldogters: - Romp, bloes, das, baadjie, bruin sykouse – trui of “pullover” is opsioneel

Laerskoolseuns: - Langbroek/kortbroek, hemp, “windbreaker”/”pullover”/trui - skoene is verpligtend

Laerskooldogters: - Rok of langbroek en hemp, “windbreaker”/”pullover”/trui - skoene is verpligtend

(KLEREBANK OOP VIR AANKOPE OP MAANDAG, 23 MEI 2016 VANAF 14:00 – 16:00)

Geniet die vakansie saam met u kinders en kom veilig terug!

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 2

Geagte Ouers

Ek wil net weer belangrike inligting aan u deurgee.

PERSONEEL:

Baie welkom aan Me. Mia Nolte (Afrikaans) wat by ons aangesluit het. Sy is reeds ingeburger en ons hoop sy gaan baie gelukkig wees by Moria. Sy woon in by Huis Onduri. Baie dankie vir haar diens wat sy doen by die koshuis.

Ongelukkig groet ons ook vir Me. Anelda Steyn wat die afgelope 2 jaar verbonde was aan Moria se koshuis as matrone. Sy het bedank en gaan nou voltyds by Plumbco op Outjo werk. Hoop sy gaan gelukkig wees in haar nuwe werk.

So groet ons ook vir Yuri Petrov wat klaarmaak by Moria einde April. Hy was vanaf 2004 betrokke by die gimnastiek en gaan terug Rusland toe.

SPORT:

·Sanlam Noorde Privaatskole atletiek:

Op Saterdag 6 Februarie het Privaatskool Moria die 11de Noorde Privaatskole Atletiekbyeenkoms in Outjo aangebied, wat voortaan as die Sanlam Noorde byeenkoms bekend sal staan. Baie dankie aan Sanlam wat hierdie geleentheid borg en ons in staat gestel het om 'n luidsprekerstelsel en medaljes vir die deelnemers aan te koop. 12 Skole het deelgeneem met 'n totaal van 580 atlete en 25 nuwe rekords is opgestel. Die beste meisiesprestasie was Lanelle Morkel, D O/10, van Berg-op Akademie met 892 punte vir hoogspring en die beste seunsprestasie vir die dag volgens die ABSA puntestelsel, was Casper Oosthuysen, S O/8, van Tsumeb Gimnasium met 1094 punte vir krieketbalgooi.

·Cluster-atletiek:

Elf van ons leerlinge het die afgelope tyd aan die Cluster-atletiekbyeenkoms te Outjo deelgeneem en die volgende twee leerlinge van Moria het uitsonderlik presteer nl: Christof Steenkamp (Gr. 6) is aangewys as die beste 0/12 seunsatleet van die dag en Naudé Krone is aangewys as die beste 0/13 seuns-atleet van die dag. Naudé is ook aangewys as die senior Victor Ludorum van die dag. Baie geluk en dankie aan die ander deelnemers!

·Zone-atletiek:

Heelwat van Moria se 0/13 – 0/19 leerlinge het aan die Zone-atletiekbyeenkoms deelgeneem waarvan 19 leerlinge gekwalifiseer het om aan die Kunene-streekskampioenskappe te Khorixas deel te neem.

Baie dankie aan elke onderwyser, ouer en kind wat die afgelope atletiekbyeenkomste moontlik gemaak het, asook almal wat reeds begin oefen het vir ander sportsoorte Baie dankie aan die afrigters vir die opoffering en ure in die son. Dit word opreg waardeer. Met sulke ondersteuning word ‘n verskil gemaak en gesien. Baie geluk aan die presteerders!

·P/Skole-atletiek – Swakopmund:

Ons herinner u net weer aan die Privaatskole atletiekbyeenkoms wat deur Tsumeb Gimnasium aangebied word te Swakopmund. Dit vind plaas op 18 & 19 Maart 2016.

·Edugate-atletiekbyeenkoms:

Op Vrydag, 01 April 2016 vind Edugate se laerskool-atletiekbyeenkoms plaas en die hoërskool-atletiekbyeenkoms op Saterdag, 02 April 2016. Hierdie twee byeenkomste vind albei op Otjiwarongo plaas.

P/Skole-saamtrek – Keetmanshoop:

Ons jaarlikse P/skole-saamtrek vind plaas te Keetmanshoop vanaf 01 – 05 Junie 2016. Indien u nog nie verblyf of vervoerreëlings getref het nie, sal u so spoedig moontlik aandag daaraan moet gee, aangesien verblyf beperk is. Na die langnaweek sal daar opnames by leerlinge gedoen word om te bepaal wie benodig nog slaapplek en vervoer. (Sien aanhangsel van P/Skool Keetmanshoop vir beskikbare verblyf wat saam met die omsendbrief ge-epos is).

·Rugby:

Op Woensdag, 9 Maart het die 1ste rondte van die 0/13 Noorde-proewe te Otjiwarongo

plaasgevind. Van die 22 spelers is 11 van Moria se leerlinge deur na die finale Noorde-proewe

van Woensdag, 30 Maart om 10:00 op Outjo nl: Chris du Preez, Shaun van der Merwe, Armand Human,

Kevin Germishuys, Pieter-Willem Esterhuizen, André Brand, Muller Marais, Maans Steenkamp, Christo Bergh,

Divan Steyn en Naudé Krone.

SKOOLINLIGTING:

Die skool gee alle inligting oor die skool (programme, rapporte, omsendbriewe, ens.) aan die biologiese ouers, sowel as voogde, van 'n kind deur. Indien daar 'n hofbevel is dat 'n spesifieke ouer nie hierdie inligting mag ontvang nie, moet 'n prokureur dit skriftelik onder ons aandag bring.

AFWESIGHEID:

Dit bly nog steeds ‘n probleem dat daar word toenemend vir kinders afgevra word om vroeër met vakansie, langnaweke, vir afsprake, ens. te gaan. As 'n kind 'n dag by die huis bly a.g.v. siekte moet die ouers 'n brief inhandig vir kennisname. Die matrone sal die koshuiskinders se verskoningsbrief inhandig.

Indien ‘n leerling ‘n Vrydag nie by die skool is nie, moet sy werk Maandag op datum wees. As hy/sy ‘n ander dag as ‘n Vrydag afwesig is, moet die werk die tweede dag daarna ingehaal wees. Indien dit nie afgehandel is nie, sal dit beskou word as huiswerk nie gedoen nie en sal detensie gegee word. Dit sluit alle afwesigheid by die skool in. Doktersbriewe moet nog steeds ingehandig word. Indien ‘n kind ‘n dag by die huis bly a.g.v. siekte, moet ‘n brief ingehandig word vir kennisname.

HARE EN GRIMERING:

Ek wil die hare- en grimeringsituasie aanspreek wat weer kop uit steek. Ons reëlings geld steeds dat wanneer seuns se hare te lank is, nie ordentlik geskeer is nie, of dogters se grimering, oorbelle of gekleurde hare nie aan die vereistes voldoen nie, hulle huis toe gestuur word om dit reg te kry (en sal dit as 'n afwesige dag beskou word).

LISENSIE – MOTORS & MOTORFIETSE:

Ons wil dit net onder die aandag van ouers bring dat ons nie kan toelaat dat kinders in die dorp sonder lisensies ‘n motorfiets of motor bestuur nie. Ook nie ander leerlinge van Moria vervoer nie. Dit is u as ouers se verantwoordelikheid om dit nie toe te laat nie.

KOPLUISE:

Kopluise het weer kop uitsteek a.g.v. hitte, bedompigheid, ens. Wees asseblief op die uitkyk by u kinders daarvoor. Dit is opgemerk in die dorp en indien u dit wel by u kind opmerk, behandel asseblief.

SKOOLSAAL:

Daar word weer volstoom aan die saal gewerk. Baie dankie aan almal se harde werk, borge, skenkings, ens. om hierdie saal ‘n werklikheid te maak. Weereens kan ons net ons Hemelse Vader loof, dank en prys dat Hy in beheer is van hierdie groot droom van ons. Groot dank aan mnr. Neels van Zyl vir sy opoffering en reëlings rondom hierdie groot projek. U is welkom om hom te skakel indien u ‘n bydrae wil maak by 0811290451. Baie dankie.

WISKUNDE -DAG:

Eerskomende Maandag, 14 Maart is dit weer internasionale “ -dag” wat regoor die wêreld gevier word. By Moria word dit ook gevier. Daar is ‘n kompetisie waar klasse meeding teen mekaar om te bepaal watter klas die meeste desimale syfers van kan memoriseer en voorlê. Elke klas moet dan ook Maandag ‘n sirkelvormige koek of “pie” skool toe bring. Dit vorm deel van die aktiwiteite om “ -dag” te vier.

MATRIEK-OUERS:

Neem asseblief kennis dat die matriekpersoneel belangrike portefeulje-datums en spertye teen die einde Maart vir matriekleerlinge op die webwerf www.privaatskool-moria .com (onder AKADEMIE / NB INLIGTING VIR MATRIEKS) sal plaas. Vergewis u self ook van hierdie datums en ondersteun u kind met die pligsgetroue inhandiging van opdragte.Leerlinge wat hul opdragte laat inhandig verloor ten minste 5% per opdrag.

MNR. & ME. MORIA:

Dit is alweer tyd vir Mnr. en Me. Moria - die spoggeleentheid van elke jaar. Dit vind plaas vanaf 30 Maart tot 01 April 2016. Onderhoude vind plaas op Woensdag, 30 Maart 2016 in die personeelkamer en die modeparade vind plaas op Donderdag, 31 Maart 2016 in Moria se skoolsaal. Die kroning vind ook in Moria se skoolsaal plaas op Vrydag, 01 April 2016. Ons nooi u vriendelik uit om asseblief deel te wees van hierdie spoggeleentheid. Kaartjies is alreeds beskikbaar by Onduradio en Outjo Apteek @ N$ 120-00 p/persoon. (Dit sluit in ‘n drie-gang ete en ‘n dans). U kan vir Me. Juliana v/d Westhuizen (organiseerder) kontak by 0812782764 vir verdere inligting.

VALENTYNSDANS:

Baie dankie ook aan Me. Naomi le Roux, Gr. 12-leerlinge en Gr. 12-ouers wat betrokke was van die

Valentynsdans die afgelope tyd. Dit was dan ook die laaste projek van die huidige Gr. 12’s om fondse

In te samel vir hul matriekafskeid. Dankie aan almal se harde werk en opoffering!

SOTTE-KONSERT:

Baie dankie aan Mnr. Ronnie Robberts en Me. Charisma O’Callaghan vir ‘n sotte-konsert die afgelope tyd vir al hul opoffering en ure se oefen, asook al die kinders wat hard geoefen het en baie tyd in hierdie konsert gesit het. Die kinders en ouers het dit baie geniet. Jean-Pierre Steyn is gekroon as sotte-koning en Lané Burger as sotte-koningin. Nogmaals baie dankie aan ieder en elk, ons waardeer jul insette.

WINTERTYD:

Ons herinner u net weer aan die tyd wat vanaf Saterdagnag, 2 April 2016 weer met ‘n uur terugskuif. Die skool begin Maandag, 04 April om 07:00.

MIDWEEK-BREEK:

Neem asseblief kennis dat die skool volgende Donderdag, 17 Maart om 13:05 sluit en weer op Dinsdag, 29 Maart om 07:00 begin.

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 1

Geagte Ouers

Net ‘n paar sakies om onder u aandag te bring.

  1.WELKOM TERUG:

  ‘n Nuwe jaar met nuwe uitdagings en geleenthede het aangebreek. Daarom welkom terug aan almal. So ook aan ons nuwe ouers - mag u verbintenis met Moria goeie en mooi herinneringe skep. Ons dank ons hemelse Vader vir veilige bewaring gedurende die Desember-vakansie. Nou is almal gereed om van 2016 ‘n groot sukses te maak.

  2.LANDLOOP - VRYDAG, 14 JANUARIE:

  ‘N Landloop vir al die kinders vind môre plaas (vanaf Gr. 1 – 12). Afstande gaan wissel vanaf 2 tot 5km. Kinders kan draf of stap. So verdien hulle punte vir hulle atletiekspanne - (blou/rooi). Kinders trek iets rooi of blou aan om hulle te identifiseer (as dit moontlik is). Alle kinders kom om 07:00 skool toe en dit behoort 10:00 afgehandel te wees. Daarna kan die kinders huis toe gaan.

  3.KURSUS:

  Die onderwysers is Vrydag, 14 Januarie vanaf 10:00 tot 15:00 en Saterdag, 15 Januarie vanaf 07:00 tot 13:00 op ‘n kursus.

  4.DONDERDAG, 21 JANUARIE:

  Volgende week Donderdag is die skool se amptelike verjaarsdag - 25 JAAR! Vyf-en-twintig jaar se groot genade en seën. Dankie aan diegene wat die visie gehad het om te begin. Dankie aan harde werk wat gedoen is. Daarom moet ons weer hard werk om beter fasiliteite vir die volgende generasie te skep. Reëlings is deur die klasonderwysers getref dat elke klas ‘n koek bring wat die kinders dan gaan versier. (Ons wil graag foto’s aan die koerant stuur).

  Die namiddag is daar op die B-rugbyveld ‘n waatlemoenfees vir die kinders. Vanaf 17:30 is daar ‘n “bring-en-braai” vir alle oud-ouers, huidige ouers, ondersteuners, onderwysers en kinders. Elkeen bring eie rooster, eetgerei en drinkgoed. Kole sal voorsien word. Almal baie welkom!

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 11

Geagte Ouers

Dis weer sulke tyd! Kersfees- en vakansietyd! Graag wil ek net die volgende inligting aan u deurgee voordat u met vakansie gaan.

LEERLINGTAL:

Ons het 19 x Gr. 1’s en 14 x nuwe inskrywings ontvang vir Januarie 2016. Die skool verloor 10 x huidige leerlinge en 23 x matriekleerlinge van 2015. Die skool het met 211 leerlinge geëindig en begin met 211 leerlinge in Januarie 2016.

PERSONEEL:

Ons groet en verwelkom die volgende personeel:

Ongelukkig moet ons totsiens sê aan die volgende personeellede aan die einde van hierdie skooljaar:

■ ME. ANNIKA MOUTON: - Onderwyseres (Afrikaans).

- Sy was 1 jaar verbonde aan Moria en het ‘n pos aanvaar by WAP.

■ MNR. NILS HANSSEN: - Duitse student (tydperk verstreke).

- Het nog nie ‘n nuwe student vir 2016 nie.

Die nuwe aanstelling vir Januarie 2016 is gemaak en is as volg:

■ ME. MIA NOLTE: - Afrikaans (Gr. 8 – 12).

- Sy is tans in Stellenbosch en was ‘n oud skolier van KPS.

SKOOL BEGIN - 2016:

Skool begin op Maandag, 11 Januarie 2016 om 09:00 vir die personeel en Dinsdag, 12 Januarie om 07:00 vir die leerlinge. Maandag om 16:00 vind daar ‘n ouer- en Gr. 12-vergadering plaas in die N.G. kerksaal. Die aand sal daar ‘n ouervergadering om 18:00 in die NG Kerksaal plaasvind. Ek nooi asseblief AL die ou en nuwe ouers uit om hierdie vergadering by te woon. Na afloop van die vergadering vind daar ‘n koshuisbraai plaas by Huis Onduri. U is almal welkom om hierdie braai by te woon.

SKAKELKOMITEE:

Die nuwe skakelprogram is reeds per e-pos aan ouers uitgestuur. Die program sal ook op die web-blad beskikbaar wees en alle veranderings en nuwe datums sal maandeliks bygevoeg of verander word.

“TYRE”-ROL DAG:

Sien brief aangeheg.

SANLAM - BORGSKAP:

Hiermee wil die skool vir Sanlam bedank vir ‘n borgskap van N$ 12 500-00 vir die Noorde Privaatskole atletiek. Mag hierdie geleentheid vir beide Moria en Sanlam ‘n pragtige geleentheid wees.

SKOOLGELD:

Die Direksie het besluit dat die skool-en koshuisgeld met 10% verhoog. Verdere beroep dat die gelde oor 11 maande betaal moet word. Dit vergemaklik die administrasie oor Desembermaande. Enige navrae of praktiese probleme, kontak vir Mnr. Piet Mostert (0811242040).

Alle skoolgeld kan gedurende die vakansie (met verwysings asseblief) inbetaal word. Bankbesonderhede as volg: MORIA STIGTING / BANK WINDHOEK / OUTJO (481-673) / TJEKREK. 1121193901. Faks of e-pos asseblief u bewys van betaling skool toe. ALLE LEERLINGE SE REGISTRASIEGELD MOET OP DAG WAT SKOOL BEGIN BETAAL WORD ALVORENS HUL KINDERS TOEGELAAT WORD IN 2016. ALLE NUWE LEERLINGE SE JANUARIE-HEFFING MOET OOK OP HIERDIE DAG BETAAL WORD! Ouers wat jaarliks die volle skool- en koshuisgeld vooruit wil betaal, moet dit voor 31 Januarie 2016 betaal om te kwalifiseer vir ’n 5% korting.

NUWE TARIEWE VIR 2016:

SKOOLGELD: N$ 2 600 -00 (1ste kind p/maand)

N$ 2 345-00 (2de kind p/maand)

N$ 2 160-00 (3de kind p/maand)

GRATIS (4 kinders en meer)

REGISTRASIE: N$ 700-00 (p/gesin p/jaar)

BOEKEGELD: N$ 700-00

IEB- GR. 12: N$ 5 300-00

PROJEKTEGELD: N$ 2 500-00 (p/kind p/jaar)

KOSHUISGELD: N$ 2 150-00 (p/kind p/maand)

RAPPORTE:

Rapporte word Vrydag, 27 November na die ouers ge-e-pos. Indien u nie u kind se rapport ontvang het nie, kan u vir Ilana Mouton kontak per e-pos (dmouton@iway.na) tot Maandag, 01 Desember 2015 om 12:00. Kinders wat ‘n oorspronklike rapport wil hê kan dit Vrydag om 14:00 by die kantoor kom afhaal. Kinders wat dit nie kan kom afhaal nie, ontvang hulle oorspronklike rapport in die eerste week van volgende termyn.

NUWE SKOOLKLERE:

Neem kennis dat Me. Marais nie gedurende die vakansie beskikbaar sal wees vir klere nie. Die klerewinkel sal Maandag, 11 Januarie 2016 om 14:00 – 15:30 oop wees vir klere koop. (Sy sal vanaf 15:45 in ‘n vergadering wees en sal u dus nie meer daarna van hulp kan wees nie).

FNB-GEBOU - HUUR:

Soos reeds bekend het die skool die ou FNB-gebou gekoop. Dit staan nou al ‘n geruime tyd leeg wat nie goed is vir die skool nie. Enige ouer wat weet van iemand wat belangstel om dit te huur kan vir Me. Annie Oberholzer (0811442923) kontak. Enige voorstelle hoe die skool dit winsgewend kan bedryf, kontak vir Mnr. Radie Kotzé (0813559494).

SAALBOUERY:

Baie dankie aan die Direksie vir hul insette met die bou van die skoolsaal. Ons weet dit is ‘n moeilike finansiële tyd met die droogte, maar met dieselfde geloof waarmee die skool in 1991 begin is - met daardie geloof - pak ons hierdie projek ook aan en weet dat ons in ons naam glo - MORIA - GOD VOORSIEN.

Daar is ouers wat al groot skenkings vir die bouery gemaak het - BAIE BAIE DANKIE!!! Volgende jaar met die skool se begin sal ons al kan sien hoe ver die saal gevorder het. Daarna sal ons ook verdere hulp nodig hê, bv. toilette, wasbakke, ens. Enige navrae kan aan Neels van Zyl (0811290451) en Radie Kotzé (0813559494) gerig word.

MORIA - 2016 (25 JAAR):

Volgende jaar word nog ‘n mylpaal bereik wanneer Moria 25 jaar oud word. Die eerste geleentheid om dit te vier is 21 Januarie wanneer daar ‘n braai vir die ouers, gemeenskap, leerlinge en belangstellendes gehou gaan word op die sportterrein. Die volgende dag (Vrydag en Saterdag) vind die huisatletiek plaas.

GR. 12-OUERS (2016) - VERGADERING:

‘n Baie belangrike vergadering waarby die Gr. 12-ouers, Gr. 12-leerlinge en Gr. 12-onderwysers betrokke is, vind plaas om Maandag, 11 Januarie 2016 om 16:00 in die NG Kerksaal.

OUERBESONDERHEDE:

Ons doen ‘n vriendelike beroep op u (huidige ouers sowel as nuwe ouers) om asseblief u huidige, nuutste, werkende adres, selnr, e-pos, ens. deur te gee vir die skool wanneer ons open in Januarie. Dit verseker u kommunikasie met die skool om op hoogte te bly van alles wat plaasvind, asook die ontvangs van u kind se rapport. Wees ons asseblief behulpsaam in hierdie saak. Ons maak staat op u samewerking.

PROJEKTELYS:

Aangeheg is die projektelys vir 2016 weer. Alle nuwe ouers (asook huidige ouers wat dit nog nie ingedien het nie) moet dit asseblief invul en terugbring skool toe op Dinsdag, 12 Januarie 2016.Ons vra asseblief u samewerking.

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

GESEËNDE KERSFEES!

Facebook Bladsy

Opkomende gebeure

Nuutse Omsendbrief