Omsendbrief

OMSENDBRIEF NR. 2

Geagte Ouers

Ek wil net weer belangrike inligting aan u deurgee.

PERSONEEL:

Baie welkom aan Me. Mia Nolte (Afrikaans) wat by ons aangesluit het. Sy is reeds ingeburger en ons hoop sy gaan baie gelukkig wees by Moria. Sy woon in by Huis Onduri. Baie dankie vir haar diens wat sy doen by die koshuis.

Ongelukkig groet ons ook vir Me. Anelda Steyn wat die afgelope 2 jaar verbonde was aan Moria se koshuis as matrone. Sy het bedank en gaan nou voltyds by Plumbco op Outjo werk. Hoop sy gaan gelukkig wees in haar nuwe werk.

So groet ons ook vir Yuri Petrov wat klaarmaak by Moria einde April. Hy was vanaf 2004 betrokke by die gimnastiek en gaan terug Rusland toe.

SPORT:

·Sanlam Noorde Privaatskole atletiek:

Op Saterdag 6 Februarie het Privaatskool Moria die 11de Noorde Privaatskole Atletiekbyeenkoms in Outjo aangebied, wat voortaan as die Sanlam Noorde byeenkoms bekend sal staan. Baie dankie aan Sanlam wat hierdie geleentheid borg en ons in staat gestel het om 'n luidsprekerstelsel en medaljes vir die deelnemers aan te koop. 12 Skole het deelgeneem met 'n totaal van 580 atlete en 25 nuwe rekords is opgestel. Die beste meisiesprestasie was Lanelle Morkel, D O/10, van Berg-op Akademie met 892 punte vir hoogspring en die beste seunsprestasie vir die dag volgens die ABSA puntestelsel, was Casper Oosthuysen, S O/8, van Tsumeb Gimnasium met 1094 punte vir krieketbalgooi.

·Cluster-atletiek:

Elf van ons leerlinge het die afgelope tyd aan die Cluster-atletiekbyeenkoms te Outjo deelgeneem en die volgende twee leerlinge van Moria het uitsonderlik presteer nl: Christof Steenkamp (Gr. 6) is aangewys as die beste 0/12 seunsatleet van die dag en Naudé Krone is aangewys as die beste 0/13 seuns-atleet van die dag. Naudé is ook aangewys as die senior Victor Ludorum van die dag. Baie geluk en dankie aan die ander deelnemers!

·Zone-atletiek:

Heelwat van Moria se 0/13 – 0/19 leerlinge het aan die Zone-atletiekbyeenkoms deelgeneem waarvan 19 leerlinge gekwalifiseer het om aan die Kunene-streekskampioenskappe te Khorixas deel te neem.

Baie dankie aan elke onderwyser, ouer en kind wat die afgelope atletiekbyeenkomste moontlik gemaak het, asook almal wat reeds begin oefen het vir ander sportsoorte Baie dankie aan die afrigters vir die opoffering en ure in die son. Dit word opreg waardeer. Met sulke ondersteuning word ‘n verskil gemaak en gesien. Baie geluk aan die presteerders!

·P/Skole-atletiek – Swakopmund:

Ons herinner u net weer aan die Privaatskole atletiekbyeenkoms wat deur Tsumeb Gimnasium aangebied word te Swakopmund. Dit vind plaas op 18 & 19 Maart 2016.

·Edugate-atletiekbyeenkoms:

Op Vrydag, 01 April 2016 vind Edugate se laerskool-atletiekbyeenkoms plaas en die hoërskool-atletiekbyeenkoms op Saterdag, 02 April 2016. Hierdie twee byeenkomste vind albei op Otjiwarongo plaas.

P/Skole-saamtrek – Keetmanshoop:

Ons jaarlikse P/skole-saamtrek vind plaas te Keetmanshoop vanaf 01 – 05 Junie 2016. Indien u nog nie verblyf of vervoerreëlings getref het nie, sal u so spoedig moontlik aandag daaraan moet gee, aangesien verblyf beperk is. Na die langnaweek sal daar opnames by leerlinge gedoen word om te bepaal wie benodig nog slaapplek en vervoer. (Sien aanhangsel van P/Skool Keetmanshoop vir beskikbare verblyf wat saam met die omsendbrief ge-epos is).

·Rugby:

Op Woensdag, 9 Maart het die 1ste rondte van die 0/13 Noorde-proewe te Otjiwarongo

plaasgevind. Van die 22 spelers is 11 van Moria se leerlinge deur na die finale Noorde-proewe

van Woensdag, 30 Maart om 10:00 op Outjo nl: Chris du Preez, Shaun van der Merwe, Armand Human,

Kevin Germishuys, Pieter-Willem Esterhuizen, André Brand, Muller Marais, Maans Steenkamp, Christo Bergh,

Divan Steyn en Naudé Krone.

SKOOLINLIGTING:

Die skool gee alle inligting oor die skool (programme, rapporte, omsendbriewe, ens.) aan die biologiese ouers, sowel as voogde, van 'n kind deur. Indien daar 'n hofbevel is dat 'n spesifieke ouer nie hierdie inligting mag ontvang nie, moet 'n prokureur dit skriftelik onder ons aandag bring.

AFWESIGHEID:

Dit bly nog steeds ‘n probleem dat daar word toenemend vir kinders afgevra word om vroeër met vakansie, langnaweke, vir afsprake, ens. te gaan. As 'n kind 'n dag by die huis bly a.g.v. siekte moet die ouers 'n brief inhandig vir kennisname. Die matrone sal die koshuiskinders se verskoningsbrief inhandig.

Indien ‘n leerling ‘n Vrydag nie by die skool is nie, moet sy werk Maandag op datum wees. As hy/sy ‘n ander dag as ‘n Vrydag afwesig is, moet die werk die tweede dag daarna ingehaal wees. Indien dit nie afgehandel is nie, sal dit beskou word as huiswerk nie gedoen nie en sal detensie gegee word. Dit sluit alle afwesigheid by die skool in. Doktersbriewe moet nog steeds ingehandig word. Indien ‘n kind ‘n dag by die huis bly a.g.v. siekte, moet ‘n brief ingehandig word vir kennisname.

HARE EN GRIMERING:

Ek wil die hare- en grimeringsituasie aanspreek wat weer kop uit steek. Ons reëlings geld steeds dat wanneer seuns se hare te lank is, nie ordentlik geskeer is nie, of dogters se grimering, oorbelle of gekleurde hare nie aan die vereistes voldoen nie, hulle huis toe gestuur word om dit reg te kry (en sal dit as 'n afwesige dag beskou word).

LISENSIE – MOTORS & MOTORFIETSE:

Ons wil dit net onder die aandag van ouers bring dat ons nie kan toelaat dat kinders in die dorp sonder lisensies ‘n motorfiets of motor bestuur nie. Ook nie ander leerlinge van Moria vervoer nie. Dit is u as ouers se verantwoordelikheid om dit nie toe te laat nie.

KOPLUISE:

Kopluise het weer kop uitsteek a.g.v. hitte, bedompigheid, ens. Wees asseblief op die uitkyk by u kinders daarvoor. Dit is opgemerk in die dorp en indien u dit wel by u kind opmerk, behandel asseblief.

SKOOLSAAL:

Daar word weer volstoom aan die saal gewerk. Baie dankie aan almal se harde werk, borge, skenkings, ens. om hierdie saal ‘n werklikheid te maak. Weereens kan ons net ons Hemelse Vader loof, dank en prys dat Hy in beheer is van hierdie groot droom van ons. Groot dank aan mnr. Neels van Zyl vir sy opoffering en reëlings rondom hierdie groot projek. U is welkom om hom te skakel indien u ‘n bydrae wil maak by 0811290451. Baie dankie.

WISKUNDE -DAG:

Eerskomende Maandag, 14 Maart is dit weer internasionale “ -dag” wat regoor die wêreld gevier word. By Moria word dit ook gevier. Daar is ‘n kompetisie waar klasse meeding teen mekaar om te bepaal watter klas die meeste desimale syfers van kan memoriseer en voorlê. Elke klas moet dan ook Maandag ‘n sirkelvormige koek of “pie” skool toe bring. Dit vorm deel van die aktiwiteite om “ -dag” te vier.

MATRIEK-OUERS:

Neem asseblief kennis dat die matriekpersoneel belangrike portefeulje-datums en spertye teen die einde Maart vir matriekleerlinge op die webwerf www.privaatskool-moria .com (onder AKADEMIE / NB INLIGTING VIR MATRIEKS) sal plaas. Vergewis u self ook van hierdie datums en ondersteun u kind met die pligsgetroue inhandiging van opdragte.Leerlinge wat hul opdragte laat inhandig verloor ten minste 5% per opdrag.

MNR. & ME. MORIA:

Dit is alweer tyd vir Mnr. en Me. Moria - die spoggeleentheid van elke jaar. Dit vind plaas vanaf 30 Maart tot 01 April 2016. Onderhoude vind plaas op Woensdag, 30 Maart 2016 in die personeelkamer en die modeparade vind plaas op Donderdag, 31 Maart 2016 in Moria se skoolsaal. Die kroning vind ook in Moria se skoolsaal plaas op Vrydag, 01 April 2016. Ons nooi u vriendelik uit om asseblief deel te wees van hierdie spoggeleentheid. Kaartjies is alreeds beskikbaar by Onduradio en Outjo Apteek @ N$ 120-00 p/persoon. (Dit sluit in ‘n drie-gang ete en ‘n dans). U kan vir Me. Juliana v/d Westhuizen (organiseerder) kontak by 0812782764 vir verdere inligting.

VALENTYNSDANS:

Baie dankie ook aan Me. Naomi le Roux, Gr. 12-leerlinge en Gr. 12-ouers wat betrokke was van die

Valentynsdans die afgelope tyd. Dit was dan ook die laaste projek van die huidige Gr. 12’s om fondse

In te samel vir hul matriekafskeid. Dankie aan almal se harde werk en opoffering!

SOTTE-KONSERT:

Baie dankie aan Mnr. Ronnie Robberts en Me. Charisma O’Callaghan vir ‘n sotte-konsert die afgelope tyd vir al hul opoffering en ure se oefen, asook al die kinders wat hard geoefen het en baie tyd in hierdie konsert gesit het. Die kinders en ouers het dit baie geniet. Jean-Pierre Steyn is gekroon as sotte-koning en Lané Burger as sotte-koningin. Nogmaals baie dankie aan ieder en elk, ons waardeer jul insette.

WINTERTYD:

Ons herinner u net weer aan die tyd wat vanaf Saterdagnag, 2 April 2016 weer met ‘n uur terugskuif. Die skool begin Maandag, 04 April om 07:00.

MIDWEEK-BREEK:

Neem asseblief kennis dat die skool volgende Donderdag, 17 Maart om 13:05 sluit en weer op Dinsdag, 29 Maart om 07:00 begin.

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 1

Geagte Ouers

Net ‘n paar sakies om onder u aandag te bring.

  1.WELKOM TERUG:

  ‘n Nuwe jaar met nuwe uitdagings en geleenthede het aangebreek. Daarom welkom terug aan almal. So ook aan ons nuwe ouers - mag u verbintenis met Moria goeie en mooi herinneringe skep. Ons dank ons hemelse Vader vir veilige bewaring gedurende die Desember-vakansie. Nou is almal gereed om van 2016 ‘n groot sukses te maak.

  2.LANDLOOP - VRYDAG, 14 JANUARIE:

  ‘N Landloop vir al die kinders vind môre plaas (vanaf Gr. 1 – 12). Afstande gaan wissel vanaf 2 tot 5km. Kinders kan draf of stap. So verdien hulle punte vir hulle atletiekspanne - (blou/rooi). Kinders trek iets rooi of blou aan om hulle te identifiseer (as dit moontlik is). Alle kinders kom om 07:00 skool toe en dit behoort 10:00 afgehandel te wees. Daarna kan die kinders huis toe gaan.

  3.KURSUS:

  Die onderwysers is Vrydag, 14 Januarie vanaf 10:00 tot 15:00 en Saterdag, 15 Januarie vanaf 07:00 tot 13:00 op ‘n kursus.

  4.DONDERDAG, 21 JANUARIE:

  Volgende week Donderdag is die skool se amptelike verjaarsdag - 25 JAAR! Vyf-en-twintig jaar se groot genade en seën. Dankie aan diegene wat die visie gehad het om te begin. Dankie aan harde werk wat gedoen is. Daarom moet ons weer hard werk om beter fasiliteite vir die volgende generasie te skep. Reëlings is deur die klasonderwysers getref dat elke klas ‘n koek bring wat die kinders dan gaan versier. (Ons wil graag foto’s aan die koerant stuur).

  Die namiddag is daar op die B-rugbyveld ‘n waatlemoenfees vir die kinders. Vanaf 17:30 is daar ‘n “bring-en-braai” vir alle oud-ouers, huidige ouers, ondersteuners, onderwysers en kinders. Elkeen bring eie rooster, eetgerei en drinkgoed. Kole sal voorsien word. Almal baie welkom!

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 11

Geagte Ouers

Dis weer sulke tyd! Kersfees- en vakansietyd! Graag wil ek net die volgende inligting aan u deurgee voordat u met vakansie gaan.

LEERLINGTAL:

Ons het 19 x Gr. 1’s en 14 x nuwe inskrywings ontvang vir Januarie 2016. Die skool verloor 10 x huidige leerlinge en 23 x matriekleerlinge van 2015. Die skool het met 211 leerlinge geëindig en begin met 211 leerlinge in Januarie 2016.

PERSONEEL:

Ons groet en verwelkom die volgende personeel:

Ongelukkig moet ons totsiens sê aan die volgende personeellede aan die einde van hierdie skooljaar:

■ ME. ANNIKA MOUTON: - Onderwyseres (Afrikaans).

- Sy was 1 jaar verbonde aan Moria en het ‘n pos aanvaar by WAP.

■ MNR. NILS HANSSEN: - Duitse student (tydperk verstreke).

- Het nog nie ‘n nuwe student vir 2016 nie.

Die nuwe aanstelling vir Januarie 2016 is gemaak en is as volg:

■ ME. MIA NOLTE: - Afrikaans (Gr. 8 – 12).

- Sy is tans in Stellenbosch en was ‘n oud skolier van KPS.

SKOOL BEGIN - 2016:

Skool begin op Maandag, 11 Januarie 2016 om 09:00 vir die personeel en Dinsdag, 12 Januarie om 07:00 vir die leerlinge. Maandag om 16:00 vind daar ‘n ouer- en Gr. 12-vergadering plaas in die N.G. kerksaal. Die aand sal daar ‘n ouervergadering om 18:00 in die NG Kerksaal plaasvind. Ek nooi asseblief AL die ou en nuwe ouers uit om hierdie vergadering by te woon. Na afloop van die vergadering vind daar ‘n koshuisbraai plaas by Huis Onduri. U is almal welkom om hierdie braai by te woon.

SKAKELKOMITEE:

Die nuwe skakelprogram is reeds per e-pos aan ouers uitgestuur. Die program sal ook op die web-blad beskikbaar wees en alle veranderings en nuwe datums sal maandeliks bygevoeg of verander word.

“TYRE”-ROL DAG:

Sien brief aangeheg.

SANLAM - BORGSKAP:

Hiermee wil die skool vir Sanlam bedank vir ‘n borgskap van N$ 12 500-00 vir die Noorde Privaatskole atletiek. Mag hierdie geleentheid vir beide Moria en Sanlam ‘n pragtige geleentheid wees.

SKOOLGELD:

Die Direksie het besluit dat die skool-en koshuisgeld met 10% verhoog. Verdere beroep dat die gelde oor 11 maande betaal moet word. Dit vergemaklik die administrasie oor Desembermaande. Enige navrae of praktiese probleme, kontak vir Mnr. Piet Mostert (0811242040).

Alle skoolgeld kan gedurende die vakansie (met verwysings asseblief) inbetaal word. Bankbesonderhede as volg: MORIA STIGTING / BANK WINDHOEK / OUTJO (481-673) / TJEKREK. 1121193901. Faks of e-pos asseblief u bewys van betaling skool toe. ALLE LEERLINGE SE REGISTRASIEGELD MOET OP DAG WAT SKOOL BEGIN BETAAL WORD ALVORENS HUL KINDERS TOEGELAAT WORD IN 2016. ALLE NUWE LEERLINGE SE JANUARIE-HEFFING MOET OOK OP HIERDIE DAG BETAAL WORD! Ouers wat jaarliks die volle skool- en koshuisgeld vooruit wil betaal, moet dit voor 31 Januarie 2016 betaal om te kwalifiseer vir ’n 5% korting.

NUWE TARIEWE VIR 2016:

SKOOLGELD: N$ 2 600 -00 (1ste kind p/maand)

N$ 2 345-00 (2de kind p/maand)

N$ 2 160-00 (3de kind p/maand)

GRATIS (4 kinders en meer)

REGISTRASIE: N$ 700-00 (p/gesin p/jaar)

BOEKEGELD: N$ 700-00

IEB- GR. 12: N$ 5 300-00

PROJEKTEGELD: N$ 2 500-00 (p/kind p/jaar)

KOSHUISGELD: N$ 2 150-00 (p/kind p/maand)

RAPPORTE:

Rapporte word Vrydag, 27 November na die ouers ge-e-pos. Indien u nie u kind se rapport ontvang het nie, kan u vir Ilana Mouton kontak per e-pos (dmouton@iway.na) tot Maandag, 01 Desember 2015 om 12:00. Kinders wat ‘n oorspronklike rapport wil hê kan dit Vrydag om 14:00 by die kantoor kom afhaal. Kinders wat dit nie kan kom afhaal nie, ontvang hulle oorspronklike rapport in die eerste week van volgende termyn.

NUWE SKOOLKLERE:

Neem kennis dat Me. Marais nie gedurende die vakansie beskikbaar sal wees vir klere nie. Die klerewinkel sal Maandag, 11 Januarie 2016 om 14:00 – 15:30 oop wees vir klere koop. (Sy sal vanaf 15:45 in ‘n vergadering wees en sal u dus nie meer daarna van hulp kan wees nie).

FNB-GEBOU - HUUR:

Soos reeds bekend het die skool die ou FNB-gebou gekoop. Dit staan nou al ‘n geruime tyd leeg wat nie goed is vir die skool nie. Enige ouer wat weet van iemand wat belangstel om dit te huur kan vir Me. Annie Oberholzer (0811442923) kontak. Enige voorstelle hoe die skool dit winsgewend kan bedryf, kontak vir Mnr. Radie Kotzé (0813559494).

SAALBOUERY:

Baie dankie aan die Direksie vir hul insette met die bou van die skoolsaal. Ons weet dit is ‘n moeilike finansiële tyd met die droogte, maar met dieselfde geloof waarmee die skool in 1991 begin is - met daardie geloof - pak ons hierdie projek ook aan en weet dat ons in ons naam glo - MORIA - GOD VOORSIEN.

Daar is ouers wat al groot skenkings vir die bouery gemaak het - BAIE BAIE DANKIE!!! Volgende jaar met die skool se begin sal ons al kan sien hoe ver die saal gevorder het. Daarna sal ons ook verdere hulp nodig hê, bv. toilette, wasbakke, ens. Enige navrae kan aan Neels van Zyl (0811290451) en Radie Kotzé (0813559494) gerig word.

MORIA - 2016 (25 JAAR):

Volgende jaar word nog ‘n mylpaal bereik wanneer Moria 25 jaar oud word. Die eerste geleentheid om dit te vier is 21 Januarie wanneer daar ‘n braai vir die ouers, gemeenskap, leerlinge en belangstellendes gehou gaan word op die sportterrein. Die volgende dag (Vrydag en Saterdag) vind die huisatletiek plaas.

GR. 12-OUERS (2016) - VERGADERING:

‘n Baie belangrike vergadering waarby die Gr. 12-ouers, Gr. 12-leerlinge en Gr. 12-onderwysers betrokke is, vind plaas om Maandag, 11 Januarie 2016 om 16:00 in die NG Kerksaal.

OUERBESONDERHEDE:

Ons doen ‘n vriendelike beroep op u (huidige ouers sowel as nuwe ouers) om asseblief u huidige, nuutste, werkende adres, selnr, e-pos, ens. deur te gee vir die skool wanneer ons open in Januarie. Dit verseker u kommunikasie met die skool om op hoogte te bly van alles wat plaasvind, asook die ontvangs van u kind se rapport. Wees ons asseblief behulpsaam in hierdie saak. Ons maak staat op u samewerking.

PROJEKTELYS:

Aangeheg is die projektelys vir 2016 weer. Alle nuwe ouers (asook huidige ouers wat dit nog nie ingedien het nie) moet dit asseblief invul en terugbring skool toe op Dinsdag, 12 Januarie 2016.Ons vra asseblief u samewerking.

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

GESEËNDE KERSFEES!

Facebook Bladsy

Opkomende gebeure

Nuutse Omsendbrief

BAIE DANKIE!

Baie dankie aan al ons Noorde Atletiekborge!!