Omsendbrief

OMSENDBRIEF NR. 11

Geagte Ouers

So het 2014 se skooljaar ook verbygevlieg! Ek deel graag die laaste nuus van die jaar met u.

PERSONEEL:

Ongelukkig moet ons totsiens sê aan die volgende personeellede aan die einde van hierdie skooljaar:

·ME. MARYNA CLOETE: - Onderwyseres (Afrikaans)

- Sy was 5 jaar verbonde aan Moria

- Sy trou in Desember en gaan haar vestig in Otjiwarongo waar sy dan by Edugate gaan skoolhou

·E. HANNELIE NEL: - Onderwyseres (Engels)

- Sy was 4 jaar verbonde aan Moria

- Sy gaan haar vestig in Windhoek en by Pionierspark skoolhou

·ME. VERONIKA RUDNICKI: - Duitse student

- Sy vertrek weer einde November terug Duitsland toe

(Ons nuwe student vir 2015 is Michaela Stepff)

·ME. CLARISSA VELDSMAN: - Ons is baie dankbaar teenoor haar wat op kort kennisgewing vir Suzanne Smit afgelos het. Baie dankie - ons waardeer dit opreg.

Ons is bevoorreg om so ‘n gesoute persoon te kan gebruik.

Die beste wense vergesel hierdie kollegas.

Die nuwe aanstellings vir Januarie 2015 is gemaak en is as volg:

·ME. ANNIKA MOUTON: - Afrikaans (Gr. 8 – 12)

- Sy is doen tans honneurs in Afrikaans en was ‘n oud skolier van Moria

·ME. ALTE KÜHN - Engels (Gr. 8 – 12)

- Sy is tans ‘n dosent aan die Universiteit van Bloemfontein

SKOOL BEGIN:

Skool begin op Dinsdag, 13 Januarie om 09:00 vir die personeel en Woensdag, 14 Januarie om 07:00 vir die leerlinge. (Neem kennis dat die skool nie meer op Dinsdag, 13 Januarie begin soos op Skakelkomitee aangedui is nie, maar op Woensdag, 14 Januarie 2015). Dinsdagmiddag om 16:00 vind daar ‘n Gr. 12-ouer- en kindvergadering plaas in die kerksaal. Dinsdagaand sal daar ook ‘n ouervergadering om 18:00 in die NG kerksaal plaasvind. Ek nooi asseblief AL die ou en nuwe ouers uit om hierdie vergadering by te woon. Alle punte wat julle graag wil bespreek kan aan Danjan Weakley (Voorsitter) gestuur word. Stuur dit asseblief voor Vrydag, 9 Januarie 2015 om 12:00 na outjobakery@iway.na. Na afloop van die vergadering vind daar ‘n koshuisbraai plaas by Huis Onduri.

SKAKELKOMITEE:

Die nuwe skakelprogram is reeds per e-pos aan ouers uitgestuur. Die program sal ook Januarie 2015 op die web-blad beskikbaar wees en alle veranderings en nuwe datums sal maandeliks bygevoeg of verander word.

E-POS-ADRES:

Ons doen weer ‘n ernstige versoek op alle ouers om toe te sien dat hulle ‘n e-pos-adres het (en wat wel werk), aangesien ALLE korrespondensies per e-pos aan die ouers uitgestuur word en ons nie meer briewe, rapporte, kennisgewings, ens. per hand uitgee nie. Indien u ‘n probleem het met u e-pos en u nie die korrespondensies ontvang nie, moet u asseblief self by die kantoor rapporteer sodat ons ‘n tydelike reëling (nie op permanente basis) kan maak. (U kan steeds by enige internet-kafee u e-posse aflaai indien u nie ‘n e-pos-adres het nie).

SKOOLGELD:

Alle skoolgeld kan gedurende die vakansie (met verwysings asseblief) inbetaal word. Bankbesonderhede as volg: MORIA STIGTING / BANK WINDHOEK / OUTJO (481-673) / TJEKREK. 1121193901. Faks of e-pos asseblief u bewys van betaling skool toe. ALLE LEERLINGE SE REGISTRASIEGELD VAN N$ 650-00 MOET OP DAG WAT SKOOL BEGIN BETAAL WORD ALVORENS HUL KINDERS TOEGELAAT WORD IN 2015. ALLE NUWE LEERLINGE SE JANUARIE-HEFFING MOET OOK OP HIERDIE DAG BETAAL WORD! Ouers wat jaarliks die volle skool- en koshuisgeld vooruit wil betaal, moet dit voor 31 Januarie 2015 betaal om te kwalifiseer vir ’n 5% korting.

KRUIWASTOOT:

‘n Pragtige bedrag van N$ 52 448 is deur die kinders ingesamel. Die geld gaan gebruik word om nog klasse van lugversorgers te voorsien. Die volgende kinders het die meeste geld ingesamel en pryse daarvoor ontvang:

Louis en Laurika Burger (N$ 1 500-00 elk) & Zoë Veldsman (N$ 1 400-00).

Die Gr. 6-klas het die meeste geld ingesamel (N$ 8 965-00).

Baie dankie daarvoor!

RAPPORTE:

Rapporte word ge-e-pos. Indien u nie u kind se rapport ontvang het nie, kan u vir Ilana Mouton kontak per e-pos (dmouton@iway.na) tot Maandag, 01 Desember 2014 om 12:00. Oorspronklike rapporte kan aan die begin van volgende jaar afgehaal word by die skool

TENNIS:

Geluk aan Maans Steenkamp (Gr. 5) wat gekies is om gedurende die vakansie in Januarie aan Sone 6-tennis-kampioenskappe in Botswana te gaan deelneem.

NUWE SKOOLKLERE-TYE:

Neem kennis dat die tye vir nuwe skoolklere op Dinsdag, 12 Januarie 2015 as volg sal wees:

- 11:00 tot 12:00 & 14:00 tot 15:00

- Skakel vir Elsabé Marais (0812427789) indien u enige navrae het. Neem kennis dat sy nie gedurende die

vakansie beskikbaar sal wees vir klere nie, aangesien sy uitstedig sal wees.

PROJEKTELYS:

Aangeheg is die projektelys vir volgende jaar. Vul dit asseblief so gou moontlik in en stuur dit terug skool toe indien u dit nog nie gedoen het nie. (Dit moes alreeds ingedien gewees het). Ons vra asseblief u samewerking hiermee.

Geniet die Kersseisoen saam met u kinders en familie, veilig ry waar u gaan en kom veilig terug!

Moria-groete!

GESEËNDE

PIET O’CALLAGHAN kersfees!

SKOOLHOOF

30 Oktober 2014

OMSENDBRIEF NR. 10

Geagte Ouers

VRUGTEKOEKE:

Die vrugtekoeke vir 2014 is afgehandel - 2200 koeke is gebak. Ons moes egter ‘n ekstra groot bestelling van Checkers Shoprite van die hand wys a.g.v. te min bestanddele en wat beteken het dat hierdie projek dan nog ‘n week langer sou wees - kan 165 koeke per dag bak. Moria se kerskoeke is al landwyd bekend en die skool het ook elke sent nodig wat ekstra gemaak kan word. Dankie vir elke ouer, onderwyser en kind wat so mooi gehelp het. Ons waardeer dit opreg! Nogmaals baie dankie aan Me. Reneé de Jager, ons hooforganiseerder, vir al die reëling, opofferings, moeite, geduld en sweet rondom hierdie projek. Reneé, jy is ‘n ware staatmaker!!

SKAKELKOMITEE:

Op Maandag, 10 November om 19:00 word die jaarlikse Skakelkomiteevergadering by die skool gehou. Alle instansies word vriendelik versoek om ‘n afgevaardigde na die vergadering te stuur met belangrike datums sodat ons die skakelprogram so gou as moontlik kan finaliseer en versprei. Dinsdagoggend word die program getik en datums wat laat ingegee word sal nie verseker wees van ‘n plek op die kalender nie. U moet asseblief gereed wees met datums wanneer vergader word op Maandagaand.

KOMENDE EKSAMEN:

Ingesluit is die volledige eksameninligtingstuk. Die rooster is reeds aan die leerlinge gegee. Sterkte aan al die leerlinge!

HOOFLEIERS - 2015:

Baie geluk aan die volgende leiers met hul verkiesing:

LEERLINGRAAD - SKOOL:

■ Hennie du Buisson (Hoofseun) ■ Nanda Weakley (Hoofdogter)

■ F.C. Drotskie ■ Arielle Botma

■ Frans Jordaan ■ Jenica Enghelbrecht

■ Burton Rothmann ■ Amé Mouton

KOSHUISPREFEKTE:

■ Juretha v/d Westhuizen (Hoofdogter) ■ Jan Robberts (Hoofseun)

■ Yandi du Plessis (Gr. 11) ■ Riaan Robberts (Gr. 7)

■ Estie Brand (Gr. 10) ■ Johan J/v Rensburg (Gr. 7)

■ Heike Labuschagne (Gr. 10)

■ Angelina Human (Gr. 7)

■ Lana Compaan (Gr. 7)

GR. 12 LEERLINGE:

Ons matrieks is reeds besig met hul eind-eksamen (IEB). Ons wens hulle baie sterkte en voorspoed toe!

SPORTUITSLAE:

■ Tennis:

Maans Steenkamp is aangewys as die wenner van die Masters Tennis wat in Windhoek plaasgevind het.

■ Gimnastiek:

NGF RANKINGS:

* NAUDE KRONE: - 3de plek in land vir Dubbelmini-trampolien (11 – 12jaar)

- 4de plek in land vir Euro trampolien

* ERICH KESSLAU: - 1ste plek in land vir Dubbelmini-trampolien (11 – 12jaar)

- 1ste plek in land vir Euro

* ERICA KESSLAU: - 1ste plek in land vir Dubbelmini-trampolien (13 – 14jaar)

- 1ste plek in land vir Euro

* CHARUNAY VAN WYK: - 3de plek in land vir Dubbelmini-trampolien (11 – 12jaar)

VOLGENDE LEERLINGE IS IN DIE NAMIBIESE SPAN OPGENEEM:

·Erica Kesslau / Naudé Krone / Naudé Krone

·Monique v/d Merwe is ook opgeneem in die Namibiese Span wat van 6 tot 12 Oktober by die SA Gym Games in Kaapstad meegeding het teen Suid Afrika se beste gimnaste. In Level 7 over 15 het sy die 5de plek behaal.

Ek wil elke onderwyser, ouer en buite-afrigter hartlik bedank vir al hul insette, moeite en geduld met ons sport die afgelope jaar. Ons weet dit verg baie opoffering en moeite, maar u moet weet dat ons dit opreg waardeer. Nogmaals baie dankie!

MORIA-ITEMS:

‘n Vriendelike versoek aan almal wat nog enige tafelversierings, tafeldoeke, dekor, lampglase, ens. in hul besit het, om dit asseblief so gou moontlik terug te bring skool toe. Me. Naomi le Roux versoek u vriendelik om dit persoonlik by haar klas af te gee. Indien enige iemand items van die skool wil gebruik, moet dit ook direk met Naomi gereël word. GEEN persoon sal meer toegelaat word om sonder haar in die stoorkamer in te gaan nie. Janine Myburgh mag ook nie meer die sleutel van die stoorkamer uitgee nie.

Alle breekgoed, eetgerei, glase, ens. moet ook direk met Janine Myburgh gereël word. U word ook versoek om alle eetgerei, ens. SO SPOEDIG MOONTLIK na gebruik weer persoonlik by haar in te handig. Items moet asseblief heel en skoon terug besorg word. Indien daar breekskade is, sal dit betaal of vervang moet word - hierdie reëling geld vir almal en alle projekte! By voorbaat dankie vir u samewerking.

KINDERS WAT SKOOL VERLAAT:

Ouers moet asseblief skriftelik die skool in kennis stel as kinders Moria aan die einde van 2014 verlaat. Dit is nodig vir volgende jaar se beplanning, klaslyste, ens.

VOLLENGTE GEBOORTESERTIFIKAAT:

Ouers word herinner om die skool van ‘n vollengte geboortesertifikaat (Full Birth) te voorsien. Dit is nodig vir volgende jaar se atletiek, kinders wat oor die grens gaan (privaat en skooltoere). By meeste sportsoorte is hierdie dokument nou ‘n vereiste. Kinders wat in R.S.A. gebore is, moet die skool ook van ‘n burgerskapsertifikaat voorsien.

PROJEKTELYS:

Aangeheg is die projektelys vir 2015. Vul asseblief in en stuur na skool voor of op 24 November. Dit word benodig vir die indeling en reëlings van die atletiek (interhuis-atletiek) en sal dit baie vergemaklik.

Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 9

Geagte Ouers

Neem asseblief kennis van die volgende inligting:

KUNENE-STREEKSKOU:

Ons is baie dankbaar vir ‘n bedrag van N$ ± 90 000-00 wat geïn is die afgelope tyd met ons skou. Vir die hoeveelheid mense wat dit bygewoon het, is dit ‘n wonderlike bedrag en is ons baie dankbaar. Net ‘n spesiale woord van dank aan Danie en Carina J/v Vuuren en almal wat betrokke was by hierdie projek. Baie dankie vir elkeen se insette en bydrae. Sonder u almal se hulp sou dit nie moontlik wees om van hierdie geleentheid ‘n sukses te maak nie. Ons hoop om volgende jaar meer mense te lok na hierdie opwindende geleentheid van ons. Nogmaals baie dankie aan u almal!

VRUGTEKOEK-PROJEK:

Onthou asseblief van die vrugtekoek-projek wat op Maandag, 6 Oktober 2014 begin. Kontak vir Reneé de Jager (0812705348) vir verdere navrae. Hierdie is harde werk, maar ‘n belangrike projek van die skool. Moria is sinoniem aan vrugtekoeke. Baie dankie aan die ouers. Soos met die Pirvaatskole-naweek beleef is - julle is die beste!! Voorspoed met hierdie projek.

LEERLINGE:

■ Namibiese Junior Sjef-kompetisie :

7 Leerlinge van Moria het verlede naweek aan die Namibiese Jnr. Sjef-kompetisie in Windhoek deelgeneem en uitslae is as volg:

· Boeta Louw (Gr. 12) is aangewys as skole-sjef van die jaar - 2014.

· Leshané Vermeulen (Gr. 12) & Juretha v/d Westhuizen (Gr. 10) het ‘n 1ste plek in groep-kompetisie behaal.

· Nanda Weakley (Gr. 11) & F.C. Drotskie (Gr. 11) het ‘n derde plek behaal in groep-kompetisie.

· Sandro Zorzetto (Gr. 11) & Tinus Engelbrecht (Gr. 10) het sertifikate vir deelname ontvang.

Baie geluk aan al ons leerlinge wat ons skool se naam hoog hou. Ons is trots op julle!

Sportuitslae van die afgelope termyn sal in die volgende omsendbrief bekend gemaak word.

JUNIOR PRIMÊRE FUNKSIE:

Ons herinner u net weer aan Junior Primêr se funksie wat plaasvind op Donderdag, 29 Oktober 2014. Kontak Me. Potgieter vir verdere navrae by 067-313311. Mag hierdie kompetisie wat onder druk geskied ons kinders die selfvertroue gee sodat hulle daaruit kan leer en verder ontwikkel.

MORIA VEILING:

Hiermee wil ons net weer vir Mnre. Neels van Zyl, Lukas Holtzhausen en Janus Lepen baie hartlik bedank vir al hul insette en lang ure waar hulle tot in die vroeë oggend-ure gewerk het. Ons kan met groot dankbaarheid bekend maak dat ons N$ 195 000-00 kommissie verdien het uit hierdie veiling! Ons dank ons Hemelse Vader vir Sy teenwoordigheid by Moria.

PRYSUITDELINGS:

Ons herinner u aan ons jaarlikse prysuitdeling en sportfunksie wat eersdaags plaasvind. Ons hou hierdie jaar weer die sportfunksie en akademiese prysuitdelings apart van mekaar en die datums is as volg:

■ Sportfunksie: - Woensdag15 Oktober om 18:00 by die Munisipale Sportgronde.

■ Prysuitdeling: - Donderdag 16 Oktober om 18:00 in die Outjo Laerskoolsaal.

Verversings sal by albei geleenthede beskikbaar wees. Daar is nog heelwat trofeë uitstaande!! Indien u kinders nog ‘n trofee in hul besit het, moet dit ASSEBLIEF so spoedig moontlik by die skool ingehandig word - met plaatjies aangebring. (Dit kan by Mixies op Outjo gedoen word). Finale reëlings i.v.m. hierdie twee funksies sal later aan u deurgegee word.

ERKENNING – DONATEURS:

Die onderwysers het met ‘n baie oulike voorstel gekom - om tydens die Sportprysuitdeling van 2014 alle donateurs wat betrokke is by Moria te bedank met ‘n “Vriend van Moria-sertifikaat”. Om so iets te kan doen mag ons niemand uitlaat nie!!! Daarom vra ons dat almal wat betrokke is by Moria, ‘n lysie sal maak van donateurs waarvan u bewus is. Stuur asseblief ‘n e-pos met die volgende inligting:

·Besigheid se naam

·Kontakpersoon

·Telefoonnommer

·Waarvoor was die donasie

AANSOEKE / VERLAAT - 2014:

·Alle aansoeke vir 2015 sluit op 30 Oktober 2014. Indien u bewus is van ouers wat belangstel om hul kinders volgende jaar na Moria te bring, kontak hulle asseblief sodat hulle so spoedig moontlik kan aansoek doen.

·Ons herinner u ook weer aan kinders (Gr. 1 – 11) wat die skool en/of koshuis verlaat en nie volgende jaar terugkom Moria toe nie, om die skool so gou moontlik skriftelik in kennis te stel voor of op Donderdag, 30 Oktober 2014 wat deur ‘n ouer/voog onderteken is.

KAMPE:

■ WILDPLAASKAMP - GR. 11:

Die Gr. 11’s se jaarlikse Wildplaasbestuurskamp vind plaas vanaf 3 – 5 Oktober 2014 op die plaas Westfalen van Mnr. & Me. John en

Juliana v/d Westhuizen. Elke Gr. 11 leerling ontvang ‘n sertifikaat vir praktiese opleiding in Wildplaasbestuur as hierdie kursus suksesvol

afgelê is. Hierdie sertifikaat sluit die volgende in:

Hantering van vuurwapens, skyfskiet, jagtegnieke, wildtelling, identifisering van trofeë, meet van trofeë, afslag van trofeë,

vleisbewerking, boogskiet, span van draad, noodhulp, oorlewingstegnieke, wetgewing en kliëntehantering. Hierdie sertifikaat

dien ook as ondervinding vir leerlinge wat in die jag- en toerismebedryf wil gaan en kan by hul CV’s aangeheg word. Weereens baie

dankie aan Mnr. & Me. v/d Westhuizen wat hierdie kamp elke jaar vir ons moontlik maak. Ons waardeer hul gasvryheid opreg.

■ GR. 9 & 11-KAMP:

Die Gr. 11 & 9 kampe wat die afgelope naweek op die plaas Belina aangebied is, was weereens ‘n groot sukes. Die Gr. 11-kamp was weer deur André Ross aangebied. Groot dank aan Mnr. & Me. Bertie Opperman van Sophienhof wat dit vir ons moontlik gemaak het en alles reggekry het op Belina en Sophienhof se terrein.

Dankie aan die personeel wat verantwoordelik was vir bogenoemde kampe se reëlings en insette.

NUWE TARIEWE VIR 2015:

Op 'n Direksievergadering van 25 September 2014 is die tariewe vir 2015 soos volg vasgestel:

(Tariewe vir 2015) (2014 se tariewe in hakies)

SKOOLGELD: N$ 2 175-00 (1ste kind p/maand) - ( 1 975-00)

N$ 1 955-00 (2de kind p/maand) - ( 1 780-00)

N$ 1 800-00 (3de kind p/maand) - ( 1 635-00)

N$ 5 930-00 (3 kinders en meer p/maand) - ( 5 390-00)

REGISTRASIE: N$ 650-00 (p/gesin p/jaar) - ( 650-00)

BOEKEGELD: N$ 650-00 - ( 650-00)

IEB- GR. 12: N$ 4 950-00 - ( 4 650-00)

PROJEKTEGELD: N$ 2 000-00 (p/kind p/jaar) - ( 2 000-00)

KOSHUISGELD: N$ 1 750-00 (p/kind p/maand) - ( 1 580-00)

Geniet die langnaweek saam met u kinders.

Moria-groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 8

Geagte Ouers

Met die vakansie voor die deur gee ek die laaste inligting van die termyn aan u deur.

KUNENE-STREEKSKOU:

Danie en Carina J/v Vuuren is in beheer van die Kunene-Streekskou. Indien u u naam opgegee het om te werk by die skou, of u naam verskyn nie op die werkslys nie, kan u met hulle in verbinding tree. Hul selnr’s. as volg: Danie (0812557554) / Carina (0811249011). Sien aanhangsel.

VRUGTEKOEK-PROJEK:

Dit is weer sulke tyd! Die vrugtekoek-projek begin op Maandag, 6 Oktober 2014. Reneé de Jager is weer in beheer van hierdie projek. Dieselfde reëling geld hier soos by al die ander projekte - indien u u naam opgegee het vir ‘n werksbeurt, moet u asseblief u plig nakom. Indien u enige navrae het, kan u haar kontak. Haar selnr. is 0812705348. Sien aanhangsel. (Voorlopige werksbeurtrooster - kan verander a.g.v. ‘n groter bestelling). Finale reëlings sal volgende termyn aan u deurgegee word.

SPORT:

Rugby: 0/11 Spannetjie het deurgedring na die halfrondte van die liga, maar het ongelukkig verloor.

■ Gimnastiek: Volgende gimnaste het die naweek van die 2de Augustus aan 2de kwalifiserende kompetisie in Windhoek deelgeneem en

het as volg presteer:

-Erica Kesslau - Euro trampolien (silwer medalje)

- - Dubbel mini (goue medalje)

-Erich Kesslau - Euro trampolien (goue medalje)

- - Dubbel mini (silwer medalje)

-Charunay van Wyk - Dubbel mini (4de plek)

■ Hokkie: Span het deurgedring na die halfeindrondte, maar hulle het ongelukkig verloor.

Baie geluk aan al Moria se kinders wat hul beste gelewer het en hard gewerk het. Baie dankie ook aan al die afrigters wat soveel tyd en ure spandeer het om hierdie kinders te help.

EKSAMEN:

Die eksamen is verby en baie dankie aan die kinders wat hard gewerk en hul kant ten volle gebring het. Die Gr. 12 leerlinge se rekord-eksamen begin op Maandag, 15 September 2014. Ek doen ‘n ernstige beroep op die Gr. 12- leerlinge om positief hierdie laaste paar maande aan te pak en ‘n sukses van hulle studies te maak. Die tyd is min en daar is nog baie werk (portfolio’s, hersiening, ens.) wat gedoen en afgehandel moet word voordat die IEB-eksamen in Oktober begin. Ons hou vir hulle duim vas en wens hulle sterkte toe.

GR. 1 OPEDAG:

Ons jaarlikse opedag van Gr. 1 leerlinge vind plaas op Vrydag 26 September 2014. Indien u weet van nuwe Gr. 1 leerlinge wat volgende jaar by Moria wil aansluit , moet u asseblief met Mnr. Piet O’Callaghan of Me. Wilma de Bruin (067-313311) in verbinding tree.

JUNIOR PRIMÊRE FUNKSIE:

Soos op die skakelkomiteeprogram aangedui vind Junior Primêr se funksie plaas op Donderdag, 29 Oktober 2014. Ons vra u almal se ondersteuning met hierdie projek. Vir verdere inligting kan u vir Me. Potgieter by 067-313311 skakel.

LOSGOEDVEILING:

Karoo Noord hou weer losgoedveiling op Vrydag, 5 September 2014 op Outjo. Kontak vir Poenie Weakley vir verdere navrae en besonderhede by 081 2627958. Ons vra asseblief om hierdie veiling te ondersteun, omdat Moria kommissie verdien hieruit. (Ons het N$ 4 221-85 met die vorige losgoedveiling verdien).

MORIA VEILING:

Ons herinner u net weer aan die veiling wat plaasvind op 09 September 2014 saam met Agra te Outjo. Vir verdere inligting kan u vir Mnr. Neels van Zyl (0811290451) kontak.

NAMATUBIS-BULVEILING:

Privaatskool Moria het baie hulp ontvang uit die Outjo gemeenskap tydens die Privaatskolenaweek en nou is die tyd om terug te gee! Namatubis bied die 26ste September 2014 ‘n Bulveiling aan waartydens die volgende bulle te koop gaan wees nl: 1 Simmentaler, 4 Simbras, 3 Brahmane, 1 Brangus en 1 Bonsmara. Privaatskool Moria het die geleentheid gekry om die verversings tydens die oggend se veiling te behartig. Indien enige iemand bereid is om die hooforganiseerder van die geleentheid te wees, kontak asseblief vir Renee de Jager by 0812705348. Mammas en pappas wat dalk vir die oggend kan kom help kos maak en verkoop (terwyl julle die Bul- veiling dophou), kan ook vir Renee kontak. Ons sal baie bly wees indien julle kan help om hierdie advertensie te versprei tussen julle e-poskontakte. (Aangeheg is ook ‘n advertensie rondom die verskeie rasse en telers wat by die dag betrokke gaan wees).

BELANGRIKE DATUMS – SEPTEMBER:

·01 September - Skool heropen (07:00)

·05 September - Gr. Lentedag

- NTA-Tennis (Windhoek)

·05 & 06 September - Gimnastiekkampioenskappe (Outjo)

·09 September - Lente-veiling (Agra – Outjo)

·12 & 13 September - Kunene Streekskou

·15 September - Gr. 12 rekord-eksamen begin

·19 & 20 September - Noorde Tennis (Outjo)

- Sjef-kompetisie (Windhoek)

·23 September - Moria Interhuis (tennis)

·25 September - Direksievergadering

·26 & 27 September - Graad 9 & 11-kamp

- Gr. 1 opedag

·27 September - NTA Meesters Tennis (Swakopmund)

SKOOLGELD:

Soos u almal weet MOET ALLE SKOOLGELD VOOR OF OP DIE 7DE VAN ‘N MAAND VEREFFEN WORD. U word vriendelik, maar ERNSTIG versoek om asseblief ook gedurende die vakansie u skoolgeld betyds te betaal. U moet asseblief ook u agterstallige rekening so gou moontlik op datum bring. Op die laaste Direksievergadering (7 Augustus 2014) is daar besluit om ERNSTIG op te tree teen Debiteure (agterstallige skoolgeld) en dit kan lei tot kinders wat nie volgende termyn mag terugkom skool toe nie. U moet hierdie saak asseblief nie ligtelik opneem nie. Die Direksie is baie ernstig hieroor en het geen ander keuse meer as om DRINGEND en ONMIDDELLIK op te tree nie. Skoolgeld is belangrik en word gebruik om die skool se dag tot dag uitgawes te dek, daarom is dit so belangrik! Funksies soos skoue, P/Skole naweek, kermis, ens. word gebruik om kapitale uitgawes te dek - dit behels bou van skoolsaal, koop van erwe, koop van bank se gebou langs die skool, ens. Indien u verdere navrae het, kan u met ‘n Direkteur in verbinding tree.

TROFEË:

Ons herinner u net weer aan die trofeë wat ASSEBLIEF op Maandag, 01 September 2014 ingehandig moet word by Me. Potgieter (akademie) en Mnr. Grobler (sport). Plaatjies moet asseblief reeds aangebring wees op trofeë. ASSEBLIEF ouers en kinders, ons sukkel elke jaar tot op die nippertjie om al die trofeë betyds terug te kry by die skool voor die prysuitdelings. Ons vra asseblief u samewerking hiermee.

SOMERDRAG EN TYD:

Die skool open op Maandag, 01 September om 07:00. Leerlinge dra weer somerdrag sodra die nuwe termyn begin. Volgende termyn, die tweede week is ons terug op somertyd wat op Sondag 07 September begin.

Geniet die blaaskans saam met u familie en kom veilig terug.

Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 7

Geagte Ouers

Die volgende inligting word aan u deurgegee.

KUNENE-STREEKSKOU:

Met die PSN skaars agter die rug, is ons reeds besig met die reëlings van die Kunene Streekskou. Danie en Carina J/v Vuuren (organiseerders) is reeds besig met werksbeurtlyste en ons sal dit aan u uitgee sodra alles gefinaliseer is. Ons vra u almal se samewerking met hierdie projek en maak staat op u.

SPORT:

Rugby: 0/11 & 0/13 Spanne het deurgedring na die uitspeelrondtes van die liga wat 1 – 2 Augustus plaasvind.

■ Netbal: Annetjie van Zyl (0/12) was ook vir die Kunene Streekspan gekies en het aan die Namibiese proewe deelgeneem.

0/10 Span het uitgetree as wenners van die Zone-kampioenskappe.

.

■ Gimnastiek: Die volgende leerlinge het aan dieIndo Pacific Kampioenskappe in R.S.A. (Sun City) deelgeneem teen Suid-Afrika, New

Zeeland, Australië en Kanada. Daar was slegs 11 Namibiese gimnaste wat deelgeneem het om te kwalifiseer en hulle het as volg presteer:

Erich Kesslau - Behaal 7de plek van 16 gimnaste in die finaal (11 - 12 jaar)

Erica Kesslau - Behaal 9de plek van 17 gimnaste in die finaal (13 - 14 jaar)

Naudé Krone - Behaal 10de plek van 16 gimnaste in die finaal (11 - 12jaar)

Hennie du Buisson - Behaal 7de plek van 12 gimnaste (17 jaar en ouer)

■ Hokkie:

Span is onoorwonne in die 2de liga (Noorde) en het deurgedring na die kwart-finaal wat op 2 Augustus plaasvind.

Baie geluk aan al Moria se kinders se prestasies. Ons is trots op julle almal!

Baie dankie aan al die afrigters (ouers en onderwysers) vir al die ure van afrigting en bywoning van wedstryde en die baie tyd wat julle opgeoffer het. Ook ‘n groot dankie aan al die kinders wat getrou oefeninge bygewoon het en aan wedstryde deelgeneem het. Dit word opreg waardeer.

SAASTA WETENSKAP-OLIMPIADE:

■ Twee van Moria se leerlinge wat die Youth Science Focus Week in Pretoria op uitnodiging bygewoon het, het as volg presteer:

- Amé Mouton is aangewys as SADC wenner en Namibiese wenner van die Lewenswetenskap Olimpiade en het ook algeheel uit 20 000 die hoogste punte vir Lewenswetenskap behaal (71%).

-Frans Jordaan was in die 16de posisie met 60% vir Fisiese wetenskap.

MATRASSE:

Daar is nog matrasse beskikbaar @ N$ 170-00 p/matras. Matrasse is in ‘n baie goeie toestand en omtrent splinternuut. Die mates van die matrasse is: 1.9m x 75cm x 12cm. Kontak vir Sanette Robberts. (Ongelukkig kan ons nie meer matrasse op bestelling hou nie, aangesien die matrasse nie afgehaal word by die koshuis nie). Indien u ‘n matras of twee wil hê, MOET u eers by die kantoor kom betaal voordat u die matrasse by Me. Jeanette van Wyk by die koshuis gaan afhaal.

WARMWATERSTELSEL:

Die storte, pype en geisers wat tydens die Privaatskolenaweek by die skool en junior klasse gebruik is, is nog steeds beskikbaar om te koop. Kontak vir Johnnie van Rensburg (0812013123).

SONPANELE / BATTERYE:

Die stelsel wat tydens die Privaatskolenaweek uitgestal was, is nog steeds te koop - 14 panele en 24 batterye. Die installering is gratis as dit nader as 100km van Outjo is. Kontak vir Pieter Praetorius (0811299779) vir enige navrae of belangstelling voor of op DINSDAG, 5 AUGUSTUS 2014.

MORIA VEILING:

Neem kennis van Moria se veiling wat plaasvind op 09 September 2014 saam met Agra te Outjo. Ons vra weer elke ouer se samewerking om dit sover moontlik te adverteer en bekend te maak, aangesien die vorige veilings elke keer 'n groot sukses was. Vir verdere inligting kan u vir Mnr. Neels van Zyl (0811290451) kontak. Ons maak staat op u samewerking. Baie dankie by voorbaat. Soos u weet word die kommissie wat verdien word, gebruik vir die boufonds.

FAKTOTUM:

Baie welkom aan Mnr. Mike van Niekerk wat aangestel as faktotum by Moria. Hy het reeds die 1ste Julie begin werk en ons hoop hy gaan baie gelukkig wees by ons.

DUITSE STUDENT:

Ons het afskeid geneem van Melanie Fehler (Duitse student) en ons nuwe student (Veronicka Rudnicki) het reeds by ons aangesluit. Baie dankie aan Me. Corrie Smith wat help met die vervoer en visums van hierdie studente. Ons waardeer dit. Soos u alreeds weet woon ons Duitse student in die koshuis en help met studie, ens. Dit sal waardeer word indien ouers hierdie studente behulpsaam kan wees waar nodig en ook naweke uit die koshuis kan neem vir kuier, ens.

LEESKURSUS:

Indien daar ouers is wat belangstel om die leeskursus te koop (Inligting is 16 Junie uitgestuur), moet hulle die vorms eerskomende Maandag by Me. Almeréne Badenhorst inhandig.

EKSAMEN – GR. 12:

Die Gr. 12’s se eksamen wat Maandag, 8 September sou begin, is uitgestel na MAANDAG, 15 SEPTEMBER 2014. Dit is die week na die Kunene Streekskou.

Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

PRIVAATSKOOL MORIA - EKSAMENREËLINGS 2014

Geagte Ouers

Die volgende reëlings geld vir die komende eksamen:

  • Leerlinge begin soos volg: - Gr. 12 - 28 Julie in die A.P. Kerksaal

- Gr. 8 – 1: 28 Julie in die NG Kerksaal

- Gr. 4 - 7: 06 Augustus in registerklasse

  • Alle eksamens eindig op Donderdag 14 Augustus om 10:00. Die leerlinge sal net na afloop van die saalbyeenkoms om 11:00 verdaag met vakansie. Ons is in die proses dat die rapporte per e-pos na betrokke ouers uitgestuur gaan word. Indien u nog nie ‘n e-pos adres het nie, versoek ons u om so gou moontlik ‘n e-pos-adres te kry (g-mail bv. is gratis). Indien die program nie betyds in werking is nie, sal ons u laat weet waar en wanneer rapporte beskikbaar sal wees.
  • Alle leerlinge (Gr. 7 – 12) wat die dag ‘n vak skryf moet 07:00 by die saal wees. Almal sal dadelik begin skryf. Sodra die gegewe tyd vir die vraestel verby is, word die vraestelle ingeneem en die spesifieke vak se leerlinge mag verdaag.
  • Klaswisseling vir Gr. 8 - 12 leerlinge eindig op Woensdag 23 Julie.
  • Slegs ‘n dokterssertifikaat is aanvaarbaar as verskoning vir afwesigheid gedurende die skryf van ‘n vraestel. GEEN leerlinge wat net effens siek voel sal toegelaat word om die oggend by die huis/koshuis te bly nie. Slegs in absoluut uitsonderlike gevalle word kinders toegelaat om op ‘n ander dag as bestem die vraestel te skryf.
  • Alle Gr. 8 – 12 leerlinge mag op nie-skryfdae by die huis/koshuis bly vir tuisstudie, maar slegs onder die volgende voorwaardes:

-Geen leerling wat op ‘n afdag by die huis studeer mag tussen 07:00 en 11:00 in die dorp rondloop of rondry nie.

  • Gr. 8 - 11 koshuisleerlinge volg elke nie-skryfdag ‘n volle studierooster onder toesig van die koshuisvader, matrones en Duitse student. Hul studeer 07:15 - 08:00; 08:30 - 09:30 en 10:00 – 11:00. Middae en saans volg daar steeds drie ure van studie. Individue mag ook vra vir addisionele laatstudie. Geen oproepe kan tydens studie ontvang word nie.

Sterkte ook aan ouers vir die eksamen wat voorlê. Ons bede is dat elke kind sy volle potensiaal sal bereik. Ouers moet nie skroom om my of die onderwysers te kontak indien daar probleme is nie. Wees streng met u kinders en sien asseblief toe dat hulle gedissiplineerd werk gedurende die volle eksamen.

EKSAMENREëLINGS - LEERLINGE

LET OP DIE VOLGENDE BELANGRIKE REËLINGS VIR DIE KOMENDE EKSAMEN:

·Bestudeer die eksamen-inligtingstuk wat aan jou ouers voorsien is baie deeglik.

·Let veral op die voorwaardes vir die vergunning van tuisstudie op nie-skryfdae vir die gr. 8 – 12 leerlinge.

·Die laerskoolleerlinge het nog normale klaswisseling tot en met Dinsdag 5 Augustus. Sodra die eksamens begin is hul pouses om 08:10 – 08:30 en weer 20 minute voor hul skryf.

·Laerskool leerlinge moet elke dag hul eie leerwerk saambring aangesien daar heelwat geleentheid vir studie is die oggend voor die vraestel geskryf word.

·Geen kussings, komberse, tydskrifte, koerante, speletjies, selfone, MP3 spelers of i-pods ens. is toelaatbaar nie.

·Leerlinge behou sy skryfbank vir die volle duur van die eksamen, m.a.w. jy mag nie van plek verwissel nie.

·Tippex is aanvaarbaar op eie risiko.

Die leerlinge maak gewoonlik die fout om te vergeet hulle het ‘n woord uit “getippex” en dan verloor hul so punte.

Leerlinge moet sorg vir hul eie tippex.

LW! Indien daar tippex op jou skryfbank beland sal jy hard gestraf word.

·Skryfpapier word aan leerlinge voorsien, maar elkeen moet sorg vir sy eie kramdrukker en krammetjies.

·Vraestelle word dadelik begin skryf en wanneer die tyd verstreke is vir ‘n spesifieke vraestel mag daardie groep die eksamenlokaal verlaat.

·LET WEL! Geen kind mag voor die tyd die lokaal verlaat nie. M.a.w. indien ‘n vraestel 2 ure lank is, dan sit almal vir die volle 2 ure in die lokaal.

Lekker leer en gee altyd jou heel beste!

MNR. PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 6

Geagte Ouers

Die volgende inligting word aan u deurgegee.

PRIVAATSKOLE-NAWEEK:

So baie komplimente is ontvang. So baie dankies is al gesê. Wat kan ‘n mens sê? Dat ons baie bevoorreg en dankbaar is dat die genade van ons Hemelse Vader oor die naweek was. Baie dankie aan al die ouers, kinders en onderwysers wat so hard gewerk het. Bedank asseblief alle gemeenskapslede wat julle sien wat skenkings gemaak het of wat gewerk het. Dit was ‘n Outjo-projek waarop ons almal trots kan wees. Dus weet almal dat die wins van die Privaatskolenaweek gebruik gaan word vir die bou van die skoolsaal. Met dankbaarheid kan ons sê die wins was: N$ 1.2 MILJOEN!! Nogmaals baie dankie!

EKSAMEN:

Die eksamen is om die draai. Die hoërskooleksamen begin Maandag, 28 Julie en laerskooleksamen op Woensdag, 6 Augustus. Die laaste vak word op Donderdag 14 Augustus geskryf. Die skool sluit daarna om 11:00. Weer net ‘n ernstige en dringende versoek aan elke ouer om asseblief nie u kind vroeër uit die skool te haal nie! (Eksamenreëlings aangeheg).

VORDERINGSVERSLAE:

Die vorderingsverslae vir hoërskoolleerlinge word die 23ste Julie en laerskoolleerlinge se vorderingsverslae die 1ste Augustus uitgestuur.

PERSONEEL:

■ Me. Suzanne Smit het weer Maandag, 16 Junie begin werk na 3 maande kraamverlof.

(Hul seuntjie, Johan is op 17 Maart gebore).

■ Me. Naomi le Roux is op kraamverlof tot 22 September 2014.

(Sy is ‘n trotse ma van ‘n dogtertjie, Lea wat op Donderdag, 19 Junie gebore is).

(Me. Alfie Louw los af in haar plek (proef) asook Me. Jakomien Steenkamp).

■ Mnr. Ronnie Robberts is gekies as afrigter van Namibiese 0/16 rugbyspan (cravenweek) wat in R.S.A. plaasvind en sal vanaf

3 tot 11 Julie afwesig wees.

SPORT:

Rugby: Jaco Labuschagne (0/13) is opgeneem in die Namibiese Cravenweekspan wat in Durban plaasvind vanaf 21 Junie tot

04 Julie. Ons wens hom alle voorspoed en sterkte toe!

■ Netbal: Die volgende leerlinge is vir die Kunene Streekspan gekies en het aan die Namibiese proewe deelgeneem:

Charunay van Wyk (0/12) / Ilona de Jager (0/12) / Estie Brand (0/15) / Cezelle-Mari du Buisson (0/15) / Nanda Weakley

(0/17) / Mandie Krone (0/17) / Sophia Engelbrecht (0/19)

■ Atletiek: Die volgende leerlinge het tydens die Namibiese kampioenskappe medaljes verower:

Michelle du Preez (Gewigstoot – brons) / Estie Brand (Spiesgooi – goud) / Mandie Krone (100m/200m – 2 x brons).

Mandie Krone verteenwoordig Namibië ook tydens ‘n atletiekbyeenkoms in Botswana.

■ Gimnastiek: Die volgende leerlinge gaan aan dieIndo Pacific Kampioenskappe in SA deelneem vanaf 30 Junie tot 05 Julie:

Erich Kesslau / Erica Kesslau / Naudé Krone en Hennie du Buisson.

■ Hokkie: Baie geluk aan Raiden Germishuys wat gekies is vir die Namibiese 0/14 seunshokkie.

■ Uithourit: Jan-Harm Burger (Gr. 6) het die afgelope naweek aan sy eerste 100km rit deelgeneem. Hy was ingeskryf vir ‘n twee-dag rit

van 100km elk en het dit Vrydag (die eerste dag) die rit suksesvol voltooi met n tyd van 5uur en 46sekondes

(gem. spoed van 18.3km/h). Hy was ook derde onder die kategorie “kinderruiters”. Baie geluk aan hom.

AKADEMIE & KULTUUR:

■Moria se ATKV Jeugtak het by die afgelope Algemene Jaarvergadering by Buffelspoort ‘n toekenning ontvang vir ‘n

Taalprojek van hoogstaande gehalte. Die toekenning is gemaak vir die Siedaar Afritensie projek wat verlede jaar geloods is.

■ Twee van Moria se leerlinge wat aan die Wetenskap-Olimpiade deelgeneem het is uitgenooi om die Youth Science Focus

Week in Pretoria te gaan bywoon van 7-11 Julie. Baie geluk aan Frans Jordaan en Amé Mouton.

■ Op14 Junie het Lara Nika Praetorius, Mandie Krone en Amé Mouton aan die ATKV Redenaars se semifinale rondte in Windhoek

deelgeneem. Baie geluk aan Lara-Nika wat die wenner is in die kategorie Gr 1-3. Sy gaan later in die jaar in Buffelspoort, Rustenburg

deelneem aan die finale rondte.

MEDIESE FONDS:

U word vriendelik versoek om die skool so gou moontlik in kennis te stel indien u NIE aan ‘n mediese fonds behoort NIE. Hierdie inligting word dringend deur die skool se versekeringsmaatskappy benodig voor of op 7 Julie 2014. Antwoord asseblief per e-pos (moria@afol.com.na) so spoedig moontlik asseblief.

DOKUMENTASIE:

Hiermee ‘n dringende versoek aan ons ouers om toe te sien dat hul kind/ers so gou moontlik ‘n afskrif van hul paspoort asook ‘n vollengte-geboortesertifikaat (vader en moeder se inligting verskyn op hierdie sertifikaat) moet inhandig by die skool. Die sportlui vereis nou bogenoemde dokumentasie. Ons kan u dus nie meer die versekering gee dat u kind in die toekoms aan enige Nasionale sport mag deelneem nie of op skooltoere buite die grense van Namibië mag gaan sonder hierdie bewyse nie. Indien u kind in die R.S.A. gebore is en ons nie in besit is van ‘n Namibiese paspoort nie, MOET u ons asseblief so spoedig moontlik voorsien van ‘n burgersertifikaat. Baie dankie vir u samewerking in hierdie baie belangrike saak.

FOTODAG:

Alle ouers en kinders word herinner daaraan dat ons fotodag plaasvind op Maandag, 14 Julie 2014. Kinders moet asseblief seker maak dat AL hul klere vir hierdie dag netjies, skoon, gestryk en by die skool moet wees. Maak asseblief seker dat u hierdie datum om u almanak aanbring, aangesien dit nie op die skakelkomiteeprogram verskyn nie.

MATRASSE:

Verlede jaar is 150 matrasse by Privaatskool Elnatan gekoop wat hierdie jaar by ons saamtrek gebruik is. Van die matrasse is nog nooit op geslaap nie. Hierdie matrasse is te koop. Matrasse is in ‘n baie goeie toestand en kan vir jagters, werkers en in huise gebruik word. Die mates van die matrasse is: 1.9m x 75cm x 12cm. Die prys van die matrasse is N$ 170-00. Kontak vir Sanette Robberts indien daar belangstelling is.

SONPANELE / BATTERYE:

Die stelsel wat tydens die Privaatskolenaweek uitgestal was, is te koop - 14 panele en 24 batterye. Die installering is gratis as dit nader as 100km van Outjo is. Kontak vir Pieter Praetorius (0811299779) vir enige navrae of belangstelling.

WARMWATERSTELSEL:

Die storte, pype en geisers wat tydens die Privaatskolenaweek by die skool en junior klasse gebruik is, is te koop. Dit kan gebruik word vir werkers/jagters. Indien iemand belangstel, kontak vir Johnnie van Rensburg (0812013123).

GOEIE NUUS:

Ons wil graag vir die kinders ‘n langnaweek gee voordat die eksamen begin. Dan nog ‘n dag omdat almal so hard gewerk het vir die Privaatskolenaweek. Dus is daar nie skool Donderdag en Vrydag (24 & 25 Julie) nie. As daar dalk rugby- of netbalspanne is wat verder in die ligas moet speel, sal hulle daardie verpligting moet nakom.

Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 5

Geagte Ouers

Die volgende inligting word aan u deurgegee.

PRIVAATSKOLE-NAWEEK:

Wat ‘n groot gebeurtenis wat Moria te beurt val! Ons sien almal baie uit na hierdie GROOT naweek wat voorlê. Indien u enige navrae of inligting verlang, besoek asseblief Moria se web-blad - www.privaatskool-moria.com. Ons weet Moria gaan ‘n sukses van hierdie naweek maak, want ons gaan ALMAL ons ALLES gee! Die volledige en finale program is ook alreeds op die web-werf beskikbaar. Baie, baie dankie aan ieder en elk wat so hard werk om van hierdie naweek ‘n sukses te maak. Ons glo hierdie NAVCO P/skole-naweek gaan dié naweek van die jaar wees. Dit is heerlik om sulke positiewe Moria ouers te hê. Sterkte aan almal met al die reëlings en harde werk wat nog afgehandel moet word binne 3 dae!!!!

Alle ete-kaartjies van Vrydagaand is nou by die skool beskikbaar. Ouers moet dit asseblief so spoedig moontlik SELF kom afhaal by die kantoor. Ons gee u tyd tot Dinsdag-middag om 12:00. Indien u dit nie kom afhaal nie, sal ons dit vir u kind/ers gee om aan u te besorg. Baie dankie by voorbaat vir u samewerking.

MORIA HERFSVEILING:

Die veiling (Blaauwberg/Moria) wat plaasgevind het op 20 Mei 2014 te Namatubis was weereens ‘n groot sukses! Moria het die bedrag van N$ 140 917-50 verdien deur kommissie.(Die kommissie word gebruik vir die saalbouery).

Baie dankie aan mnre. Neels van Zyl, Lukas Holtzhausen en Janus Lepen vir al hul harde werk en reëlings om van hierdie veiling ‘n groot sukses te maak. Aan die kant van Blaauwberg (mnre. Piet Schrader en Jors v/d Berg en personeel) wil ons ook baie dankie sê vir hul harde werk. Nogmaals baie geluk en baie dankie aan almal!

DIREKTEURSVERKIESING:

Na afloop van ons onlangse Direkteursverkiesing, het ons slegs 3 nominasies ontvang - daar was vier vakante poste. Me. Reneé de Jager is gekoöpteer (in 4de vakante pos) as Direkteur van Privaatskool Moria. Haar portefeulje behels bemarking (wat sy alreeds die afgelope jaar hanteer). Baie geluk aan Me. De Jager, ons wens haar alle voorspoed toe!

100% Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 4

Geagte Ouers

So het ons alweer aan die einde van die eerste termyn gekom. Graag gee ek die volgende inligting aan u deur.

SPORT:

RUGBY - `n Groep seuns het die afgelope naweek in Otjiwarongo aan die Noorde Rugbyproewe deelgeneem.

Die kompetisie was baie straf, maar die volgende seuns is gekies om 14 en 15 April in Windhoek aan die Namibiese proewe

deel te neem.

- O/13 - Jaco Labuschagne / Zander Praetorius / Jean-Pierre Steyn / Niel Holtzhausen / Johann Janse van Rensburg / Lourie du Plessis

- O/16 - Wayne Januarie / Jacques van Zyl / Johann Berg / Lothar Cloete (O/kaptein) / Henri Mostert

- O/18 - Jan Robberts / Hanro de Jager

HOKKIE - Tien meisies van Moria het die naweek in Grootfontein aan die Noorde Hokkieproewe deelgeneem. Vir nege van hulle was dit

die eerste keer dat hulle gaan proewe speel het. Die volgende leerlinge gaan Noorde spanne verteenwoordig tydens die

Namibiese proewe in Windhoek.

- O/16 Meisies - Estie Brand (O/Kaptein) / Lumé Nel

- O/18 Meisies - Juane Grobler (Kaptein) / Kayla Nel / Le-Shané Vermeulen

- O/14 Seuns - Raiden Germishuys / Nico Krone

- O/18 Seuns - Sandro Zorzetto

ATLETIEK - Die Kunene Streeksatletiek wat in Khorixas plaasgevind het, is vir twee weke uitgestel en van Outjo na Khorixas geskuif a.g.v.

die swaar reën.Soos verwag was dit `n onvergeetlike ervaring vir ons kinders. Ons kan nou weer ons goeie fasiliteite by ons

sportgronde waardeer.Die volgende atlete is gekies om 11 en 12 April aan die Nasionale Atletiek Kampioenskappe in

Windhoek deel te neem:

- Michelle du Preez - Gewigstoot en 100m

- Anri Potgieter- Gewigstoot

- Estie Brand- Spiesgooi

- Mandie Krone - Verspring en 100m

- Wayne Januarie - Verspring

- Jaco Loots- Spiesgooi

- Jan Robberts - Spiesgooi

- De Wet Steyn - 400m

- Jacques van Zyl - Hoogspring

TENNIS - Die afgelope naweek het die NTA-tennistoernooi te Windhoek plaasgevind en die volgende leerlinge het medaljes ontvang:

- O/10 Meisies - Ann-Jooné Steenkamp - 1 x Goud

- O/12 Seuns - Maans Steenkamp - 2 x Goud

■ (Ons herinner u aan die Outjo NTA-Toernooi wat verskuif is vanaf 16 Mei na 23 Mei te Outjo).

SKOOLSAAL EN SPORTTERREIN:

Daar is nog steeds ‘n tekort aan hande en word daar nog BAIE DRINGEND gesoek na bouers vir die saal. Kontak ASSEBLIEF so gou moontlik vir Mnr. Neels van Zyl (0811290451) indien u kan help. As julle nie die tyd het om te kom help nie, kan julle ‘n donasie maak om werkers/bouers te betaal. Asseblief, ons het DRINGEND hulp nodig!!! Ons wil nie die laaste week rondhardloop om take af te handel nie. Die laaste week gaan vir sy eie probleme en ontwrigting sorg. By die sportterrein word ook nog DRINGEND hande wat kan help benodig. Kontak ASSEBLIEF vir Mnr. Jassie Brand (0811483620).

RAPPORTE:

Neem asseblief kennis dat die leerlinge se rapporte vandag per e-pos aan u uitgestuur word. Indien u nie u kind/ers se rapporte ontvang het nie, kontak vir Ilana Mouton (0814173865). Sy sal net tot môre (Vrydag, 11 April) tot 17:00 beskikbaar wees, waarna sy na R.S.A. sal gaan en nie gedurende die vakansie beskikbaar sal wees nie.

09 - 13 JUNIE 2013 - GEEN SKOOL:

Na deeglike oorweging en bespreking het die Direksie besluit dat daar die week na die Privaatskole-naweek geen skool sal wees nie, maar dan MOET ALMAL Sondag na Dankdiens help met opruiming. Daar is wel veranderings wat Maandae (26 Mei en 16 Junie) raak. Indien daar enige probleme is, kontak my. (Sien kalender aangeheg).

MEI 2014

SONDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRYDAG

SATERDAG

25 AFRIKADAG

26 PUBLIEKE

VAKANSIEDAG

SKOOL!

27

SKOOL!

28

SKOOL!

29 HEMELVAART

NIE SKOOL!

30 STREEKS-

NETBAL

SKOOL!

31 STREEKS-

NETBAL

JUNIE 2014

SONDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRYDAG

SATERDAG

1

2

SKOOL!

3

SKOOL!

4

P/S SKOLE

5

P/S SKOLE

6

P/S SKOLE

7

P/S SKOLE

8 DANKDIENS

OPRUIM!

(ALMAL)

9NIE

SKOOL!

10 NIE

SKOOL!

GR. 12- L/O (IEB)

11 NIE

SKOOL!

12 NIE

SKOOL!

13 NIE

SKOOL!

GR. 12-AFR.(IEB)

14

15

16 DAG VAN DIE

AFRIKA-KIND

SKOOL!

OUERVERGADERING:

Ouers word daaraan herinner dat daar ‘n ouervergadering op MAANDAG, 05 MEI om 18:00 in die N.G. Kerksaal gaan plaasvind. Ek vra tog asseblief dat u moeite sal doen om hierdie vergadering by te woon, aangesien daar belangrike sake bespreek word. Daar sal onder meer inligting aan u deurgegee word i.v.m. die Privaatskole-naweek waarby ieder en elk betrokke is. ASSEBLIEF, ek vra u elkeen se teenwoordigheid.

SKOOLREKENINGS:

U word ook weer vriendelik versoek om u skoolgeld direk by die bank in te betaal gedurende die vakansie. Bankbesonderhede as volg: MORIA STIGTING - BANK WINDHOEK - (OUTJO) - 481-673 - (TJEKREKENING) - 1121193901 - FAKS: - 067-313023 / E-POS: moriafinansies@gmail.com - Kontak vir Janine (067-313420 / 0814969512) indien enige navrae. (L.W! - MEI SE HEFFING VERSKYN REEDS OP DIE REKENING).

FOTODAG:

Ons jaarlikse fotodag vind plaas op MAANDAG 14 JULIE 2014. Die ver kinders moet asseblief sorg dat ALLE klere wat nodig sal wees vir die fotodag vanaf die huise saamgebring word. Sorg asseblief ook dat alle klere netjies, skoon en gestryk is vir hierdie dag.

MORIA HERFSVEILING:

Ons herinner u net weer aan Moria se veiling wat plaasvind op 20 Mei 2014 saam met Blaauwberg te Namatubis. Ons vra weer elke ouer se samewerking om dit sover moontlik te adverteer en bekend te maak, aangesien die vorige veilings elke keer 'n groot sukses was. Vir verdere inligting kan u vir Mnr. Neels van Zyl (0811290451) kontak. Ons maak staat op u samewerking. Baie dankie by voorbaat. Die kommissie wat verdien word, word gebruik vir die saalbouery.

PRIVAATSKOLE-NAWEEK:WYNPROE/KAAS EN WYN TYDENS WILDSFEES – 2+3 MEI 2014:

Tydens die Wildsfees vind ʼn wynproe-geleentheid, asook ʼn “wine-paring” program plaas. Die Gr 10 -12 Gasvryheidstudie-leerlinge saam met Me. Marais hanteer dit vir fondse vir die nuwe Gasvryheidsentrum. Die wynproe vind by stalletjies van verskillende wynplase plaas vanaf Vrydagoggend 9:00 tot 14:00, asook Saterdagoggend vanaf 9:00 tot 12:30. Koste hieraan verbonde is N$100-00 waarvoor ʼn glas en 5 koepons gegee word. Wyn kan ook van die verskillende wynplase aangekoop word.

Die Vrydagmiddag-program begin vanaf 15:00 tot 18:00. Dit sluit in ʼn praatjie oor wyn deur Beyers Truter van Beyerskloof en Jean Engelbrecht van Rust en Vrede, beide van Stellenbosch. Dan doen Sjef Tiaan (van Kokkedoor faam) ʼn kosdemonstrasie en Sarah Theron sing verskeie liedjies (Sjef en Diva). Verskillende wyne word in en saam met die kos gepas. Die koste verbonde aan hierdie program is N$150-00 p/persoon wat alles (wyn, kos, optredes) insluit. Die kaartjies word bevestig met betaling, individuele kaartjies kan gekoop word of tafels van 7 persone. Kaartjies sal beskikbaar wees by Me. Marais en Mnr. Tielman van Lill. Hou asb. Moria en die Wildsfees se webwerf dop vir verdere besonderhede.

BENODIG WILDSVLEIS: Daar word 17kg wildsfilet of wildsrugstringe benodig vir hierdie geleentheid. Dit moet asb. teen 22 April beskikbaar wees. Kontak asb. vir Me. Elsabé Marais (0812427789) as enigiets beskikbaar. Baie dankie vir u samewerking.

SKOOLITEMS:

Hiermee ‘n vriendelike versoek i.v.m. die gebruik van eiendom wat aan Moria behoort. Indien u stoele, tafels, eetgerei, tafeldoeke, glase, versierings, ens. by die skool uitneem vir gebruik vir projekte of funksies, MOET dit uitgeteken word by Janine Myburgh. Alle items MOET asseblief skoon en heel terugbesorg word so gou moontlik na gebruik. Indien daar ‘n item is wat gebreek of weg is, moet dit vervang word en terugbesorg word aan Moria. Ons maak staat op u samewerking in hierdie verband.

DUITSE STUDENT:

Delia verlaat ons vandag (na drie maande) en keer terug na Duitsland. Die nuwe student – Melanie Fehler arriveer die 30ste April in Windhoek. Sy sal ook net vir drie maande by Moria wees waarna sy weer sal terugkeer na haar tuiste. Die 1ste Julie sal die nuwe student (Veronika Rudnicki) vir ses maande by Moria aansluit om Duits aan te bied vir Gr. 4 – 8. Baie dankie aan Corrie Smit wat al hierdie studente heen en weer vervoer lughawe toe en ook van groot hulp is met hul visums en werkspermitte. Baie dankie Corrie, ons waardeer dit!

EKSTRA HULP - LEERDERS:

Me. Juliana v/d Merwe (nuwe ouer) het die skool verlede week besoek om hulp aan te bied vir leerlinge wat ekstra hulp nodig het met akademie. Indien u belangstel om u kind by haar te laat studeer en ekstra hulp te verleen, kan u haar kontak by 0812926296. Sy woon in die dorp – (Standard Bank se huis) op die bult regoor die museum.

Geniet die vakansie saam met u kinders en ‘n voorspoedige reis vir u elkeen waar u ook al gaan.

Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 3

Geagte Ouers

WAP-ATLETIEK:

Baie dankie aan al die kinders van Moria wat deelgeneem het aan hierdie byeenkoms en baie geluk aan die volgende kinders wat puik presteer en medaljes ontvang het:

■ Jaco Anthonissen - 1 Silwer

■ André Brand - 1 Goud / 1 Silwer / 1 Brons

■ Estie Brand - 1 Goud

■ Michelle du Preez - 1 Goud / 2 Silwer

■ Ilona de Jager - 1 Silwer

■ Franko Engelbrecht - 2 Goud / Beste 0/7 seunsatleet vir die dag

■ Wayne Januarie - 1 Brons

■ Frans Jordaan - 1 Silwer

■ Carlia Kotzé - 2 Goud / (Rekord - 1 500m)

■ Lize Kotzé - 1 Goud / 1 Silwer / (Rekord - 1 200m)

■ Mandie Krone - 3 Silwer

■ Nico Krone - 2 Goud / 1 Silwer / (Rekord - Hoogspring)

■ Jan Robberts - 1 Brons

■ Jacques Rossouw - 1 Goud

■ Anne-Jooné Steenkamp - 1 Brons

■ Christof Steenkamp - 3 Goud / Beste 0/10 seunsatleet vir die dag

■ De Wet Steyn - 1 Goud

Moria het in 2013 vyf goue medaljes verower teenoor 2014 se vyftien. Die aantal silwer medaljes is van ses na elf verbeter. Trots op julle en baie dankie aan elkeen se bydrae.

ATLETIEK:

Ons het nog geen verdere datum vir Streeksatletiek wat uitgereën het nie. Die enigste atletiek daarna sal die Nasionale Kampioenskappe wees wat sal plaasvind op 11 en 12 April 2014.

SKOOLSAAL EN SPORTTERREIN:

Hiermee ‘n vriendelike, maar DRINGENDE versoek aangaande die saal se bouery asook die opknapping by sportterrein.

Soos u almal weet is daar hard besig om die skoolsaal te bou. Mnr. Neels van Zyl is aan stuur van sake hier en is baie haastig om die saal klaar te maak, aangesien daar nog baie ander dinge is wat sy aandag nodig het op ander plekke. Op hierdie stadium vorder die bouery stadiger as beplan, aangesien daar nie genoeg bouers is nie. Daar word BAIE DRINGEND gesoek na bouers vir die saal.(Bouers moet in staat wees om 7meter hoë mure vinnig, netjies en reguit te kan bou en pleister). Daar word ook dringend ‘n gewillige pa benodig wat die verhoog van die skoolsaal se fondasie kan gooi en bou. Kontak ASSEBLIEF so gou moontlik vir Mnr. Neels van Zyl (0811290451) indien u kan help.

By die sportterrein is ons mense ook hard besig om die terrein, bane, geboue, ens. klaar te maak voor die groot byeenkomste wat op hande is. Die tyd raak min en daar word DRINGEND nog hande wat kan help benodig. Kontak ASSEBLIEF so gou moontlik vir Mnr. Jassie Brand (0811483620).

WINTERTYD:

Ons herinner u ook daaraan dat ons tyd vanaf Saterdag-nag, 05 April, weer met ‘n uur terug skuif. Die skool begin Maandag 07 April om 07:00. Die skool begin volgende termyn met volle wintersdrag. (Nuwe ouers moet veral hierop let).

BELANGRIKE INLIGTING RAKENDE KLERE:

Tye vir aankoop van klere:

Maandag: 12:00 – 12:45 / Vrydag: 08:30 – 09:30

Wintersklere - vir dra vanaf aanvang van 2de termyn:

Kan nou tot en met die einde van Maart bestel en vooruit betaal word. Bestelling gaan dan eenmalig gedoen en aan kinders besorg word.

Wintersdrag lyk soos volg:

·Hoërskool-leerlinge dra baadjie en das met die trui as opsioneel.

·Laerskool-leerlinge dra die trui/windbreker baadjie.

·Laerskool-dogters mag lang sokkies by hul rokke dra of langbroeke.

Langbroeke en Rompe:

Was geruime tyd uit voorraad maar sal ook nou weer beskikbaar wees in al die verskillende nommers. Volgens Boundary was daar ‘n probleem met die verkryging van die materiale.

■ “Pullovers”:

Is ook nou in nr. 32-38 beskikbaar. Pryse wissel van N$140-00 – N&165-00. Groter nommers sal later beskikbaar wees.

Kouse vir senior dogters:

Die Direksie het ook bruin kouse wat by Woolworths beskikbaar is @ N$ 80-00 p/paar, goedgekeur. Dit is klaarblyklik ‘n sykous wat nie so maklik leer nie. Andersins hou die skool die normale kouse soos by Boundary beskikbaar aan @ N$35-00 p/paar (huidige prys).

Seunskoene:

SLEGS die Bronx en Buccaneer skoene mag deur die seuns gebruik word. (GEEN velskoene). Hierdie skoene is by die skool en Boundary beskikbaar.

■ Rugsakke:

Is beskikbaar @ N$230-00 elk

Sweetpakke, toksakke & atletiek-frokkies:

Is beskikbaar.

Ondersteunerskleredrag:

Ondersteunersbaadjies, T-hemde, hemde en bloese (NUUT), “visors” en pette is bestel. ‘n E-pos sal uitgestuur word wanneer dit beskikbaar is. Pryse is nog nie beskikbaar nie, so moet asb. nie nou bestel nie.

MNR. & ME. MORIA

Ons Mnr. & Me. Moria het die afgelope naweek plaasgevind. Hartlike dank aan Me. Zandra Drotskie en haar span. Hulle het almal baie hard gewerk om van hierdie geleentheid ‘n groot sukses te maak. Die bedrag van ± N$ 15 000-00 is geïn. Die wenners is as volg:

■ Mnr. Moria - Frans Jordaan

■ Me. Moria - Jenica Engelbrecht

■ 1ste Prins - F.C. Drotskie

■ 1ste Prinses - Nanda Weakley

■ 2de Prins - Hanro de Jager

■ 2de Prinses - Mandie Krone

■ Mnr. Fotogenies - Henri Mostert

■ Me. Fotogenies - Kyla van Dyk

■ Mnr. Persoonlikheid - Tinus Engelbrecht

■ Me. Persoonlikheid - Mandie Krone

Baie geluk aan hierdie kinders en baie dankie aan almal wat deelgeneem het met positiewe gesindheid.

WISKUNDE KERNVAARDIGHEDETOETSE:

Hiermee net weer ‘n vriendelike versoek aan die Gr. 6 – 9 ouers om so gou moontlik aandag te gee aan hierdie saak. Indien u belangstel hierin, stuur asseblief ook so gou moontlik die geld saam skooltoe. Ons het reeds ‘n e-pos aan u uitgestuur, maar nog baie min terugvoering gekry. Kontak asseblief vir Corna Holtzhausen (0812393331) vir verdere navrae.

DIREKTEURSVERKIESING:

Sien brief aangeheg.

BOEKE TEKEN:

Hierdie naweek moet die ouers die kinders se werk- en toetsboeke teken. Indien die boekie nie geteken is nie, sal die kinders 5% in die spesifieke vak se volgende toets verloor. Dit word gedoen sodat die ouers op hoogte is van die kind se werk. (Hoeveelheid, kwaliteit, netheid, ens.) Skakel die betrokke onderwyser indien enige inligting verlang word.

MORIA HERFSVEILING:

Ons herinner u net weer aan Moria se veiling wat plaasvind op 20 Mei 2014 saam met Blaauwberg te Namatubis. Ons vra weer elke ouer se samewerking om dit sover moontlik te adverteer en bekend te maak, aangesien die vorige veilings elke keer 'n groot sukses was. Vir verdere inligting kan u vir Mnr. Neels van Zyl (0811290451) kontak. Ons maak staat op u samewerking. Baie dankie by voorbaat. Die kommissie wat verdien word, word gebruik vir die saalbouery.

OUERLYS:

‘n Nuwe ouerlys word uitgegee. Kontroleer asseblief of alle gegewens korrek is. Die skool het oorgegaan na ‘n nuwe rekenaarprogram - daarom is die kontrole baie belangrik. Dit sal ook verseker dat die regte rapporte ens. die regte ouers bereik.

VOORSKOTE:

‘n Voorbeeld van die voorskote word aangeheg. Ouers kan hierdie voorskote @ N$ 60-00 elk koop. Die idee is dat ouers hulle eie voorskote het en elke keer saambring as daar gewerk word. Daar is 300 voorskote bestel en 150 is reeds deur ouers bespreek. Ouers moet dus vinnig vir Elize van Zyl (0811279535) kontak om te verseker dat julle een het.

Geniet die langnaweek saam met u kinders.

Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 2

Geagte Ouers

Neem asseblief kennis van die volgende:

1. P/SKOLE NAWEEK - OPENING:

Die kinders se program in die namiddae is so vol dat dit baie moeilik gaan wees om al die kinders en onderwysers op dieselfde tyd

bymekaar te kry om vir die opening te oefen. (Ekstra klasse, tuisstudie, sport, kultuur, ens.) Daarom vra ons dat ons dorpsouers sal

help om die program te laat vlot. Ek weet dat dit ontwrigtend gaan wees, maar dit is slegs 'n paar weke. Vanaf die week van 17 Maart

tot skoolsluiting (11 April) gaan die skool Dinsdae, Woensdae en Donderdae om 14:00 uitkom. Maandae en Vrydae sal die skool steeds

13:05 uitkom.

Kinders gaan dus nie vir middagetes by die huis wees nie. Tref asseblief reëlings. Die bus sal dorpskinders wat te vêr bly om te loop,

gaan aflaai. Ek hoop u besef dat dit die beste gaan wees en kan ons die hele skool tussen 07:00 en 08:00 laat oefen. Gr. 1 – 3

onderwysers sal self reëlings tref oor uitkomtye.

2. KLERE - OPENING:

Die klere vir die opening is besig om gemaak te word. Die uitgawes vir die klere is N$ 20 700-00. Die klere gaan na die Privaatskole

naweek te koop wees. Die groepe waarin die kinders gaan oefen, afrigters, kostes per groep, kostes per kind, is as volg:

■ Gr. 1 – 3: Charisma O’Callaghan - N$ 3 000-00 / N$ 65-00

■ Gr. 4 – 6: Hannelie Nel / Almeréne Badenhorst - N$ 5 000-00 / N$ 80-00

■ Gr. 7 – 9: Naomi le Roux - N$ 6 500-00 / N$ 100-00

■ Gr.10 – 12 Trudie Stander - N$ 6 000-00 / N$ 100-00

Indien iemand 'n groep se klere wil borg of sy eie kind se klere wil koop of enige inligting oor die opening, klere, ens. wil weet, kontak vir

Suzanne Smit (0814335940)

3. MORIA HERFSVEILING:

Moria se veiling vind plaas op 20 Mei 2014 saam met Blaauwberg te Namatubis. Ons vra weer elke ouer se samewerking om dit sover moontlik te adverteer en bekend te maak, aangesien die vorige veilings elke keer 'n groot sukses was. Vir verdere inligting kan u vir Mnr. Neels van Zyl (0811290451) kontak. Ons maak staat op u samewerking. Baie dankie by voorbaat. Die kommissie wat verdien word, word gebruik vir die saalbouery.

4. SKOOLSAAL:

Baie dankie aan almal wat hard werk om hierdie “droom” te laat realiseer. Daar is ouers wat bouspanne bring en hulle betaal en daar is

ouers wat bouspanne borg. Die volgende is die afgelope week geskenk: vrag sement / vensterrame en stene.

As in ag geneem word dat die saal begin is op geloof dat daar voorsien gaan word, kan ons net die Here loof dat Hy persone gebruik om

dit te laat gebeur. Ek glo dat elkeen van u net so opgewonde soos ons oor die saal is. As daar nog ouers is wat bouspanne wil borg of

stene wil koop, kontak vir Neels van Zyl (0811290451). Elke honderd dollar is nodig. Baie dankie.

5. WAP ATLETIEK:

Volgende naweek (Vrydag) het al die onderwysers 'n vergadering in Windhoek. Die Vrydag en Saterdag is die Privaatskole-atletiek.

Daar is skool tot Donderdag om 13:05.

Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 1

Geagte Ouers

Baie welkom aan al ons nuwe ouers en leerlinge wat by Moria aangesluit het. Ons leerlingtal staan huidiglik op 231 leerlinge. Ons het reeds hierdie jaar weggespring met ‘n baie besige termyn en daar lê nog ‘n baie besige tyd voor met al die reëlings vir die Privaatskole naweek 2014 wat oor vier maande plaasvind. Ek gee die volgende baie belangrike sake aan u deur.

1. DISSIPLINE:

Die toepassing van dissipline gaan gewysig word. Dissipline word terug aan die ouer gegee vir optrede. Oortre-

dings gaan opgeteken word en as dit nodig blyk te wees gaan ouers ingeroep word om probleme op te los.

Neem kennis dat oortreding kan lei tot ‘n finale waarskuwing en daarna ‘n skorsing vir ‘n week, maand, jaar of ‘n

finale skorsing. Alle bestaande skoolreëls geld nog steeds. Die volgende word onder die ouers se aandag

gebring:

Teken van toets- en werkboeke:

Ouers gaan 1 x per termyn alle werkboeke teken as 'n bewys dat hulle kennis dra van hulle kinders se werk. Die

eerste termyn se datum is 21 Maart waarna kinders 5% vir die volgende toets gaan verloor in 'n spesifieke vak as

daardie vak se werkboek nie geteken is nie. Alle toetsboeke word slegs deur ouers geteken en nie deur matrones,

onderwysers of tannies wat kinders met studie help nie. Indien toetsboeke nie geteken is nie, verloor die kind 5%

met die volgende toets.

■ Ses dae afwesigheid:

Daar word toenemend vir kinders afgevra om vroeër met vakansie, langnaweke, ens. te gaan. Indien 'n kind

meer as 6 dae van die skool afwesig is, moet die ouers vir die Direksie toestemming vra voordat die kind eksamen

mag skryf. Dit sluit uit: Dokters- en tandartsafsprake, siekte en sportdeelname. (Doktersbrief moet ingehandig

word). As 'n kind 'n dag by die huis bly a.g.v. siekte moet die ouers 'n brief inhandig vir kennisname. Die matrone

sal die koshuiskinders se verskoningsbrief inhandig. Indien 'n kind 12:00 die skool verlaat vir 'n langnaweek of

vroeër plaas toe gaan i.p.v. 13:00 (skool sluit), sal dit as 'n dag tel. So ook as 'n kind op 'n Maandag laat kom vir

skool (saal) sonder 'n aanvaarbare rede.

Wanneer seuns se hare te lank is, nie ordentlik geskeer is nie, of dogters se grimering, oorbelle of gekleurde hare

nie aan die vereistes voldoen nie, word hulle huis toe gestuur om dit reg te kry en sal dit as 'n afwesige dag beskou

word.

Indien ouers hulle kinders uit die skool wil haal vir 'n periode van tyd (bv. oorsee vakansie), moet toestemming van

die Direksie verkry word.

Motors:

Indien leerlinge sonder lisensie 'n motor bestuur of leerlinge vervoer (met of sonder lisensie) sal daar teen hulle

opgetree word.

Openbare plekke:

Geen alkohol mag deur kinders op openbare plekke, openbare paaie of funksies gebruik word nie. Die gebruik van

dwelmvormende middels is ontoelaatbaar. Kinders kan enige tyd (met ouers se toestemming) vir bogenoemde

getoets word. Bogenoemde is tydens die ouervergadering (13 Januarie 2014) bespreek en deurgegee. Diegene

wat nie die ouervergadering bygewoon het nie is nou bewus daarvan en dit sal vanaf 01 Februarie 2014 toegepas

word.

2. INLIGTING:

Die skool gee alle inligting oor die skool (program, rapporte, omsendbriewe, ens.) aan die biologiese ouers van 'n

kind deur. Indien daar 'n hofbevel is dat 'n spesifieke ouer nie hierdie inligting mag ontvang nie, moet 'n prokureur

dit skriftelik onder ons aandag bring.

3. ATLETIEK:

Baie dankie aan al die kinders se gees en deelname. Dit was pragtig om dit saam met julle te geniet. Dankie aan

die spanleiers en Gr. 12’s vir julle voorbeeld. Die kinders wat deelgeneem het (Gr. 4 – 12) was 95.1%, die met

dokterssertifikate was 4.3% en slegs 0,6% het nie deelgeneem nie. Weereens baie dankie.

4. UNIVERSITEIT STELLENBOSCH:

Die Universiteit Stellenbosch, Carstens Akademie (Somatologie – velsorg en gesondheidstudies) asook 'n persoon

van die internasionale kantoor van Stellenbosch besoek Namibië en sal graag vir Gr. 10 – 12 leerlinge en hulle

ouers inligting wil gee oor toelating, vereistes, ens. Hulle is 05 Februarie om 19:00 by Edugate se saal in

Otjiwarongo.

5. FONDSINSAMELING – TOYOTA DUBBELKAJUIT:

Ons herinner u net weer aan b.g. kompetisie wat reeds volstoom aan die gang is en vra asseblief u ondersteuning

en samewerking in hierdie saak. Daar is nog heelwat boekies beskikbaar en ons wil van hierdie kompetisie 'n

groot sukses maak, maar dan het ons elke ouer se hulp nodig. Enige navrae of inligting kan aan Marinette

Anthonissen (0811274015) gerig word. Boekies is ook by die skool beskikbaar.

6. MATRIEK-OUERS:

Neem asseblief kennis dat die matriekpersoneel op die webwerf www.privaatskool-moria .com (onder AKADEMIE

/ NB INLIGTING VIR MATRIEKS) belangrike portefeulje-datums en spertye vir matriekleerlinge plaas. Vergewis u

self ook van hierdie datums en ondersteun u kind met die pligsgetroue inhandiging van opdragte.Leerlinge wat

hul opdragte laat inhandig verloor ten minste 5% per opdrag.

Baie dankie vir u samewerking in bogenoemde sake.

Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

OMSENDBRIEF NR. 10

Geagte Ouers

SKOOLBEGIN EN OUERVERGADERINGS:

Skool begin op Maandag, 13 Januarie, om 09:00 vir die personeel en Dinsdag, 14 Januarie, om 07:00 vir die leerlinge. Ons jaarlikse ouervergadering vind plaas op Maandag, 13 Januarie 2014 om 18:00 in die NG Kerksaal. Ek versoek u ERNSTIG EN DRINGEND om hierdie VERPLIGTE ouervergadering by te woon, aangesien daar dinge bespreek gaan word wat u en u kind raak. Daar gaan ook breedvoerig oor die Privaatskole 2014 saamtrek gesels word. Na afloop van die vergadering vind daar ‘n koshuisbraai plaas by Huis Onduri.

Om 16:00 vind ‘n vergadering met die Gr. 12 ouers en hul kinders plaas in die NG Kerksaal. Hierdie vergadering is ook VERPLIGTEND vir ALLE Gr. 12 leerlinge en hul ouers. Ons vra u almal se samewerking in b.g.

P/SKOLE 2014 SAAMTREK:

Na aanleiding van 'n ouervergadering wat gister, 27 November gehou is die volgende:

■ 'n Beroep is op die ouers gedoen om die 14de Januarie 2014 met werkers op te daag om die netbalbane te bou.

■ Kontak asseblief vir Neels van Zyl (0811290451) of Jasper Brand (0811483620) vir navrae of bevestiging wie kan

kom help om die beplanning te vergemaklik.

SKOOLGELD TARIEWE VIR 2014:

Op 'n Direksievergadering van 14 November 2013 is die tariewe vir 2014 soos volg vasgestel:

(Tariewe vir 2014) (2013 se tariewe in hakies)

SKOOLGELD: N$ 1 975-00 (1ste kind p/maand) - ( 1 675-00)

N$ 1 780-00 (2de kind p/maand) - ( 1 535-00)

N$ 1 635-00 (3de kind p/maand) - ( 1 415-00)

N$ 5 390-00 (3 kinders en meer p/maand) - ( 4 625-00)

REGISTRASIE: N$ 650-00 (p/gesin p/jaar) - ( 550-00)

BOEKEGELD: N$ 650-00 - ( 650-00)

IEB- GR. 12: N$ 4 650-00 - ( 4 000-00)

PROJEKTEGELD: N$ 2 000-00 (p/kind p/jaar) - ( 1 700-00)

KOSHUISGELD: N$ 1 580-00 (p/kind p/maand) - ( 1 415-00)

LEERLINGTAL:

Ons het 30 nuwe inskrywings ontvang vir Januarie 2014 - 16 x Gr. 1’s en 14 x nuwe leerlinge. Die skool verloor 11 huidige leerlinge tesame met die matriekklas van 2013 (13 x matrieks). Die skool eindig met 225 leerlinge en begin met 231 leerlinge in Januarie 2014.

PERSONEEL:

■ Me. Alberta van Wyk (Admin. Matrone by die koshuis) verlaat ons aan die einde van die jaar.

Sy was die afgelope 2 jaar verbonde aan Moria en sy na 'n plaas anderkant Rundu waar sy vir eers die plaaslewe

gaan geniet.

■ Me. Jeanette van Wyk (tans koshuismatrone by koshuis) neem Admin. Matrone-pos oor.

■ Me. Anelda Steyn (Moria ouer) is aangestel as koshuismatrone in plek van Me. Jeanette van Wyk wanneer skool

begin in 2014.

■ Friederike Fugel (Duitse student) verlaat ons aan die einde van die jaar en die nuwe student, Delia Seidel sluit by

ons aan wanneer die skool open.

Baie sterkte en voorspoed aan hierdie mense!

LEERLINGE:

Die volgende leerlinge is gekies om Namibië gedurende die vakansie te gaan verteenwoordig:

■ Tennis: - Maans Steenkamp (S/0 12) - Botswana

■ Gimnastiek: - Naudé Krone / Erich Kesslau / Hennie du Buisson / Erica Kesslau - Zimbabwe

Baie geluk, gaan geniet dit en leer baie uit die geleenthede.

RAPPORTE:

Rapporte word ge-epos. Oorspronklike rapporte kan aan die begin van volgende jaar afgehaal word by die skool. Slegs leerlinge wie ‘n koevert gebring het met die adres en ‘n seël daarop aangebring se oorspronklike rapporte word gepos. (Skool nie verantwoordelik vir die oorspronklike rapporte wat in die pos verlore raak nie).

SKOOLGELD:

Alle nuwe ouers is verplig om van die debietorder-stelsel gebruik te maak. Indien u nie ‘n debietorder wil gebruik nie, moet u skriftelik kennis gee sodat reëlings met die finansiële direkteur, Mnr. Piet Mostert, getref kan word. Ou debietorders sal outomaties aangepas word. Ouers moet let op die volgende reëling. ALLE LEERLINGE SE REGISTRASIEGELD VAN N$ 650-00 MOET BETAAL WORD ALVORENS HUL KIND/ERS TOEGELAAT WORD IN 2014. ALLE NUWE LEERLINGE SE JANUARIE-HEFFING MOET OOK OP DAG VAN SKOOLBEGIN (15/01/14) BETAAL WORD! Februarie-heffing word outomaties met die Februarie-debietorder aangebied. Ouers wat jaarliks die volle skool- en koshuisgeld vooruit wil betaal, moet dit voor 31 Januarie 2014 betaal om te kwalifiseer vir ’n 5% korting.

Ouers word weer dringend versoek om toe te sien dat hul skoolrekening tot op datum vereffen moet word. U kan weer gedurende die vakansie die inbetalings by Bank Windhoek doen en u inbetalingstrokie ASSEBLIEF faks of e-pos na die skool. Alle inbetalings moet met DUIDELIKE verwysings gefaks of ge-epos word. Besonderhede as volg:

MORIA STIGTING / BANK WINDHOEK - OUTJO / TJEKREKENINGNR: 1121193901 /TAKKODE: 481-673 / FAKS NR: 067-313023 / E-POS: moriafinansies@gmail.com

SKOOLKLERE:

Almal wat nog skool- en sportklere benodig vir volgende jaar kan Me. Elsabé Marais op Maandag, 13 Januarie 2014 besoek vanaf 14:00 tot 15:30. Die finale bestelling kan gedurende die eerste week van skoolopening geplaas word.

SKAKELKOMITEE:

Die nuwe jaarprogram is reeds per e-pos aan alle ouers uitgestuur. Dit sal ook Januarie 2014 op die web-blad beskikbaar wees en alle veranderings en nuwe datums sal maandeliks bygevoeg of verander word.

Ons wens u en u gesin ‘n heerlike skoolvakansie en 'n Geseënde Kersfees toe!

Moria Groete!

PIET O’CALLAGHAN

SKOOLHOOF

Privaatskoolnaweek 2014 Facebook Bladsy

Opkomende gebeure

Nuutse Omsendbrief

Woonstel in Windhoek om te deel

2 slaapkamer woonstel- deelhuur met 'n meisie. Auas Blick Windhoek. Redelike groot woonstel met 90% meubels. Beskikbaar vanaf Januarie 2015.

Elna 081 128 5162