Kultuur

Moria se uitvoerende kunste kan geklassifiseer word onder Junior Drama en Tienertoneel. Junior Drama funksioneer vanaf Graad 1-7 en Tienertoneel vanaf Graad 8-12. Daar is tans ongeveer 20 leerlinge betrokke by Junior Drama en twee groepe het in 2013 ge-oefen aan toneelstukke.

Junior Drama fokus op die aanleer van nuwe dramastukke, asook gedramatiseerde poësie. Nuwe tegnieke vir stemgebruik, asemhaling, liggaamstaal/houding ens. word ook aangeleer. Leerlinge word aangemoedig om self ook kreatief te wees en vorendag te kom met stukke van hul eie.

Tienertoneel het vanaf Januarie tot Junie 2013, 2 verhoogproduksies aangeleer: "Ironie van wraak" en "Die onderstevoor, deurmekruis, agterstebo-dag". Laasgenoemde produksie was ingeskryf en het gaan deelneem by die ATKV-tienertoneel streeksfees in Windhoek waar 'n derde plek behaal is. Sien die kultuurverslag vir meer inligting! Albei produksies het ook hier in Outjo opgetree, die 27ste Junie.

In 2015 het ons weereens twee produksies opgevoer naamlik Die Gelukbringer as plaaslike produksie en Romeo en Juliette - op pad na die hiernamaals as Tienertoneelproduksie. Hierdie keer het Moria 2de gekom by die ATKV-tienertoneel streeksfees in Windhoek.

Dekor vir die produksies is geborg en gemaak deur Deon van Blommenstein, Pieter Esterhuizen, Jaco Muller en André Shepherd.

Leerders van Moria kan ook deelneem en inskryf vir kompetisies en kampioenskappe wat nie deur die skool aangebied word nie, bv. NATME en Star Performer. Dit is dan grootliks die verantwoordelikheid van die ouer om sy/haar kind reg te kry vir hierdie geleenthede. Daar het in 2013 jaar ongeveer 25 leerlinge van Moria deelgeneem aan Star Performer se oudisies en 15 het deurgedring na die finale rondte wat in Augustus in Windhoek plaasgevind het.

Moria se skitterende sterre!

'n Heel paar van Moria se leerlinge deurgedring na die Extravaganza geleentheid te Windhoek. Ons wil graag die volgende leerders wat Moria fisies gaan verteenwoordig 4-11 Augustus, voorspoed toewens:

1.  Lara-Nika Praetorius

2.  Alana Cilliers

3.  Naudé Krone

4.  Mandie Krone

5.  Juretha v/d Westhuizen

6.  Jenica Engelbrecht

7.  Cezelle du Buisson

8.  Amé Mouton (foto word beoordeel - hoef nie fisies daar te wees)

9.  Wilmarie Lepen (foto word beoordeel - hoef nie fisies daar te wees)

10.  Paige Muller (foto word beoordeel - hoef nie fisies daar te wees)

Besoek gerus die webwerf www.be-a-starperformer.com vir meer inligting rakende hierdie glansgeleentheid!

Uitslae van die glansgeleentheid lyk toe as volg:

1. Mandie en Naudé Krone eindig onder die top 50 finaliste vir hul modelwerk.  Drama en dansfinaliste was hierby ingesluit.

2.  Alana Cilliers stap weg met die "Little Missy" 2013 kroon en word ook aangewys as "Miss" fotogenies en "Best dress".

Baie geluk aan almal wat gaan deelneem het en Moria se naam hooggehou het!! 

 

Moria bied informele modelwerkklasse aan vir meisies en seuns. Die hoofdoel hier is om 'n korrekte loopplankroetine aan te leer, asook korrekte liggaamshouding, haarstilering, grimering en kleredragkeuse. Dit neem min van die kultuurprogram se tyd in beslag en word gewoonlik net aangebied voor 'n belangrike geleentheid soos die Mnr en Mej Moria kompetisie, waar ons weet leerlinge dit gaan benodig.

Moria bied nie formele dansklasse/lesse aan nie, nietemin is daar 'n paar kinders wat sommer baie oulik kan dans!  Daar is dus nog nie vaste, geskeduleerde tye op die kultuurprogram vir dans nie, maar wel goeie vooruitsigte daarvan.......

'n Talentvolle jong man, Gerdus Kruger, het Moria in die laaste termyn van 2013 vir 'n naweek besoek  en 'n danskursus aangebied.  Hy het danstegnieke en choreografie met die kinders gedoen en hul gemotiveer en inspireer om te dans. Twee roetines is aangeleer en een daarvan word by die kultuur-aand opgevoer. 

Daar is ook 'n sterk moontlikheid dat 'n paar "Ballroom dancing" klasse in die toekoms aangebied gaan word.

 

Goeie tradisies bou 'n skool, dit is die dinge wat oudleerlinge onthou en waaroor hulle op reünies praat.

By Moria lê ons klem op positiewe tradisies en word 'n wakende oog gehou oor die sin en doel van tradisies.

 Jaarlikse hoogtepunte om na uit te sien: Waatlemoenfees, Sottekonsert, Valentynsokkie, Vlotte en matriekjol met kermis en nog vele meer!

 

Moria het 'n aktiewe ATKV jeugtak wat verskeie projekte loods. In 2012 is die Sanger Antonie Bougas se optrede in Outjo deur die Jeugtak gereël en hierdie jaar loods hulle 'n landswye advertensiekompetisie - Siedaar Afritensies, in samewerking met VARS Onderwys.

Die voorsitter van Moria Jeugtak woon elke jaar die Algemene jaarvergadering van die ATKV in Suid-Afrika by.

11 Leerlinge van Moria het ook die eerste ATKV Jeugberaad vir Leierskapsontwikkeling in Namibië bygewoon op 21 Maart 2013

Die matriekafskeid is vir menige matrikulant 'n hoogtepunt waarna heel jaar uitgesien word. Daarom probeer ons dit elke jaar 'n spesiale en besondere geleentheid maak.

'n Paar reëlings rondom die matriekafskeid:

 • Matrieks moet so ver moontlik mede-matrieks vra vir die matriekafskeid.
 • Daarna kan Gr. 11 en Gr. 10’s gevra word – geen jonger leerder as Gr. 10 (van Moria of buite) mag gevra word nie.(Verkieslik moet Gr.11’s van Moria nie gevra word nie, aangesien hul die Matriekafskeid aanbied.)
 • As ‘n matriek iemand buite skoolverband wil vra, moet die Bestuurspan van die skool eers hul toestemming gee.
 • Gr. 11 samel geld in vir hul eie matriekafskeid die volgende jaar.
 • Slegs die gelde wat hul ingesamel het sal gebruik word vir hul matriekafskeid. D.w.s hoe meer geld hulle insamel, hoe groter kan hul eie matriekafskeid wees. As hulle min geld ingesamel het is die formaat van hul Matriekafskeid dus kleiner.
 • Indien voldoede fondse ingewin is, word die etes van die biologiese ouers, die matrieks en die onderwysers betaal.
 • As daar nie biologiese ouers is nie, word die plaasvervangende ouers se etes deur hierdie fonds betaal.
 • Gr. 12’s betaal dus self vir nie-biologiese ouers, ( in die geval van geskeide ouers, waar daar twee ouerpare is)
 • Gr. 12’s betaal self vir metgeselle (wat nie in Moria se matriekklas is)
 • Onderwysers betaal vir hul metgeselle.
 • Tydelike personeel, asook koshuis personeel betaal 50% van die bedrag wat die spysenier per kop vra.
 • Die Matriek afskeidsgeskenk word ook uit hierdie fonds betaal.
 • Indien daar geld oorbly word dit gebruik vir die laaste dag van die matrieks, vir verversings.
 • ‘n Fotograaf word gereël soos ooreengekom tussen die ouers en die betrokke leerkrag.
 • Gr. 11’s is verantwoordelik vir die opmaak van die saal en die openingsitem van die Matriekafskeid. Hul dien ook as kelners tydens die Matriekafskeid.
 • Die seremoniemeester en hoofdansers (indien daar is) word uit die Gr. 11-klas gekies. Die organiseerder(s) kan hierdie leerders self aanwys of die Gr. 11’s kan daarvoor stem.
 • Die betrokke onderwysers en die Gr. 11’s kan een dag voor die Matriekafskeid af kry vir die opmaak van die saal.
 • Die skoolhoof maak ‘n toespraak tydens die geleentheid, waarin hy ‘n boodskap aan die Gr. 12’s gee.
 • Die hoofseun maak ‘n toespraak tydens die geleentheid, waarin hy ‘n boodskap aan sy klasmaats gee asook die organiseerders van die aand bedank.
 • Die vooraf skemerkelkies word self deur die Gr. 12’s gereël. Geld kan uit die fonds gebruik word, indien genoeg geld ingesamel is.
 • Alkohol : ‘n Kontantkroeg is beskikbaar vir ouers en onderwysers.
 • Sherry word bedien tydens die aankoms van die gaste
 • Sjampanje kan op die Gr. 12’s se tafels bedien word.
 • Uitgawes : ‘n Gr. 11 leerder (verkieslik wat Rekeningkunde neem) hou joernaal van alle uitgawes

Alle Graad 10 en 11 leerlinge neem elke jaar in 'n heerlike gees deel aan die Mnr en Mej Moria kompetisie. Daar word voor die tyd informele opleiding gebied rondom modelwerk, grimering en kleredrag. 'n Prettige "photoshoot" vind plaas waarvolgens mnr en Met Fotogenies aangewys word. Deelnemers het 'n onderhoud met die beoordelaars en word in sportdrag, informele drag en aanddrag beoordeel. Wenners word by 'n spesiale kroningsdans bekend gemaak. Hierdie geleentheid word gekenmerk deur die positiwiteit en entoesiasme waarmee almal 'sommer vir die pret' deelneem.

Moria leerlinge neem jaarliks deel aan die Nasionale Griffel Skryfkompetisie waar ons elke jaarliks wenners het in verskillende kategorieë.

Twee van ons leerlinge se skryfstukke het al in die SA Akademie vir kuns en kultuur se Publikasie POORT verskyn.

In 2013 het ons begin met 'n jaarlikse skryfkursus by die skool. Die eerste een is aangebied deur Karien Groenewald, eertydse Joernalis by Rooi Rose.

Skaak word aangebied as deel van Moria se kultuurprogram en vind tweeweekliks plaas.  Ons beoog vroeg 2014 'n skaakopleidingsprogram te laat aanbied deur Marisa van der Merwe.  Hier is ietsie so uit haar eie mond:

Ek nooi jou uit om die MiniChess-web te besoek: www.minichess.co.za Daar is massas inligting & foto’s oor ons program. Besoek ook gerus die MiniChess Facebook en Marisa van der Merwe Facebook.

Die MiniSkaak-program is ontwikkel oor 20+ jaar en word deur Garry Kasparov onderskryf. Die program het in 2012 die Shoprite Checkers Women of the Year toekenning gewen as Top-Opvoedkundige program. Ek was ook genooi om deel te neem aan die Women in the World Summit in April in New York en gaan in Oktober aan die Unesco Education Conference deelneem. Laat weet gerus as jy meer inligting verlang as wat op die MiniChess web gegee word.

Ek heg ‘n foto aan en inligting wat oor die MiniSkaak/MiniChess program geskryf is in die media.

 

Vanaf 2010 bied Moria 'n interne redenaarskompetisie aan. Die Wenners by hierdie kompetisie kry die geleentheid om by die Privaatskole naweek hul redeneervermoë te wys en alle eerste en tweede plekke mag inskryf vir die jaarlikse ATKV Semi-finaal in Windhoek.

 

Moria het hierdie jaar weer 'n sanggroepie op die been gebring.  Die groepie bestaan uit ongeveer 30 sangers, vanaf Graad 1 tot 12.  Die doel van die sanggroepie is om die leerlinge bloot te stel aan lekker sing-liedjies en sodoende 'n kultuur te skep van lekker-sing!  Die groepie het tydens die Interhuissangaand hul eerste Afrikaanse keurspel gesing en dit baie geniet.  Hulle het ook opgetree by die Privaatskolenaweek te Stampriet en Kwêla trakteer met hul sangvernuf tydens die "Dorp van die jaar" kompetisie. Ons beoog om 'n repertoir van liedjies op te bou sodat ons by geleenthede van die skool ook kan sing.  Ons is ook baie opgewonde oor hul nuwe drag wat Moria 100% verteenwoordig!

2013: Daar is 'n nuutgestigte voortrekkerkommando wat nou met die Otjiwarongo kommando saamwerk en alle leerlinge is hartlik welkom.

2016: Ons Voortrekkerkommando funksioneer ongelukkig nie meer nie as gevolg van 'n gebrek aan offisiere en tyd.


November 2015

Moria se kultuuraktiwiteite en uitslae vir 2015 lyk as volg:

A. Redenaars

1. Interne redenaarskompetisie: 12/13 Maart 2015

Wenners:

Gr.1-3 Geen deelname

Gr. 4-6 Elizhia Alberts

Gr. 6-7 Riaan Robberts

Gr. 8-9 Jaco Anthonissen

Gr. 10-12 Mandie Krone

2. ATKV-Redenaars (WAP, Windhoek): Mei 2015

Die volgende leerlinge het in Windhoek gaan deelneem:

1. Jo-Anne Mostert

2. Riaan Robberts

3. Elizhia Alberts

B. Skryfkuns

Yandi du Plessis en Jacques Rossouw se kortverhale is ingesluit in die Poortpublikasie. Baie geluk aan hulle!

C. Skaak

Skaakoefeninge het elke tweede Maandag plaasgevind vir die eerste termyn tot en met die Privaatskolenaweek.

Daar is ‘n Juniorspan, Intermediêre span en Hoërskoolspan ingeskryf en hulle het heel goed gevaar.

Moria benodig egter ‘n persoon wat meer intens skaak kan afrig en die kinders goeie vaardighede kan leer.

D. Sang

Sanggroepiebywoning was nie so goed hierdie jaar nie, veral nie onder die hoër grade nie. Ons het een liedjie ingeoefen en voorberei vir die kultuuraand (ABBA-aand). Die sangaand was lekker en die twee kleurspanne het ook heerlik gesing aan die ABBA-liedjies wat hul moes voorberei.

Die sanggroepie sal volgende jaar by die kultuurfees in Windhoek ook optree.

E. Tienertoneel

Hierdie jaar het Moria tienertoneel baie goed gevaar en ‘n pragstuk op die planke gebring. Ons was die naaswenners in Namibië en onder die top 50 in Suid-Afrika en Namibië. Ons het baie goeie terugvoer ontvang en met ‘n hele rits silwer sertifikate huis toe gekom! Ons het ‘n nuwe toneelgroepie gekies vir volgende jaar en hulle ‘n kans gegee om hul talente te oudisie tydens die Kerssangdiens toe hulle “Sterremakers” opgevoer het. Ons sien uit om volgende jaar met hulle ‘n pad te stap. Daar word ‘n kursus aangebied in Windhoek die 17de en 18de Junie en ons wil dit baie graag bywoon.

F. NATME

3 Moria leerders het hierdie jaar ingeskryf vir die NATME-talentkompetisie en al 3 het deurgedring na die volgende ronde in Suid-Afrika te Rustenburg. Naudé Krone het ‘n drama-voordrag gelewer en JP Kotzé en Pepita Visser het albei sangitems gelewer. Ek hoop daar skryf volgende jaar meer leerders in vir die kompetisie.

Juretha v/d Westhuizen was Los Angeles toe vir modelwerk en het onder die top 7 geëindig in ouderdomskategorie 17jaar+. Sy het ook ‘n goue medalje ontvang vir haar praatjie oor renosterstropery tydens die “model spokesperson”-geleentheid.

G. Miss Teen Namibië

Juretha v/d Westhuizen was 1ste prinses en Me. Persoonlikheid tydens hierdie kompetisie. Sy het ook die prys ontvang vir die beste onderhoud gevoer.

G. NAPSO Kultuurfees

Die kultuurfees was ‘n groot sukses en het ‘n goeie platvorm geskep vir die komende jare. Dis jammer net 1 van Moria se leerders het deelgeneem. Pepita Visser het ‘n silwer sertifikaat ontvang vir haar sangitem.

Daar gaan volgende jaar ook sanggroepe, drama en dans bykom as kategorieë en dus is ek baie opgewonde oor Moria se deelname daaraan.

Ek sal die inligting rondom die fees aan u deurgee sodra ek dit ontvang.

H. Voortrekkers

Amé Mouton het haar Presidentsverkenner-toekenning ontvang.

I. ATKV- Jeugberraad

Arielle Botma en Teneal Koortz het die jaarlikse jeugberraad in Junie bygewoon.

J. Dans

Die kinders wat dans beoefen het hierdie jaar het privaatlesse by Rudi Moorre ontvang en deelgeneem by die “Tente vol Talente” tydens die skou.

Leerders kan ook volgende jaar by die kultuurfees gaan dans!

Kultuurgroete

S. Smit


Augustus 2014

Omrede Moria hierdie jaar Privaatskolenaweek moes aanbied, het ons die kultuuraktiwiteite tydens die eerste 2 termyne bietjie beperk en net die nodigste laat voortgaan.

Wat gebeur het tot op hede i.v.m. Moria se kultuur:

A. Redenaars

1. Interne redenaarskompetisie: 10 Maart 2014

Wenners:

Gr.1-3 Lara-Nika Praetorius

Gr. 4-6 Naudé Krone

Gr. 6-7 Xander Praetorius

Gr. 8-9 Jo-Ann Mostert

Gr. 10-12 Mandie Krone

2. Privaatskolenaweek: Junie 2014

1ste plek Gr.1-3 Lara-Nika Praetorius

3de plek Gr.10-12 Mandie Krone

3. ATKV-Redenaars (WAP, Windhoek): 13 en 14 Junie 2014

Die volgende leerlinge het in Windhoek gaan deelneem:

  1.Amé Mouton

  2.Mandie Krone

  3.Lara-Nika Praetorius

  4.Xander Praetorius

Lara-Nika Praetorius was die landswye wenner in die kategorie Gr.1-3 – ‘n groot prestasie!! Sy het 14 Augustus gaan deelneem aan die finale rondte by Buffelspoort Rustenburg – ons kan nie wag om te hoor hoe dit gegaan het nie!

B. Skryfkuns/Griffel

Daar was ‘n massa-deelname aan Griffel hierdie jaar! Die inskrywings moes einde Junie in Windhoek wees en die uitslae sal in Oktober bekendgemaak word.

C. Skaak

Skaak het voortgegaan, elke tweede Maandagmiddag.

Moria het 2 Hoërskool en 2 Laerskool skaakspanne ingeskryf vir privaatskole-naweek en hoewel ons nie onder die top drie skole was nie het almal mooi gespeel en dit baie geniet.

D. Sang

Ons het na die Privaatskolenaweek weer begin oefen aan 2 items. Die sanggroepie gaan optree by die kultuuraand/interhuissangaand, asook die prysuitdeling. Ons moedig nog kinders aan om te kom sing! Die kultuuraand gaan hierdie jaar vervang word met die interhuissangaand. Ek is baie opgewonde om met julle te deel dat ek die interhuissangaand ‘n ABBA-geur gaan gee hierdie jaar, so ek moedig elkeen aan om lekker te kom saamsing!!

E. Tienertoneel

Weens die Privaatskolenaweek, het ons nie weer ingeskryf vir tienertoneel nie, maar ons neem wel weer volgende jaar deel aan die ATKV-tienertoneelstreeksfees. Ons begin volgende termyn oefen, sodra ons die teks kry waarvoor ons gevra het.

F. Star Performers/NATME

Geen Star Performer oudisies is hierdie jaar aangebied nie. NATME inskrywings is uit en daar is al leerders wat ingeskryf het. Inskrywings is aangestuur per e-pos en sluit 31 Augustus. Die oudisies vind September in Otjiwarongo plaas.

G. Junior Drama

Geen Junior Drama het/gaan hierdie jaar plaasvind nie.

H. Voortrekkers

Agt van Moria se Voortrekkers gaan die Augustus vakansie die Woestynvernufoorlewingskamp in die Namibwoestyn bywoon. Baie sterkte aan Amé Mouton, Cezelle du Buisson, Jarred Smith, Fransie Vermeulen, Mandie Krone, Naude Krone, Nico Krone en Michelle van Wyk.

I. ATKV- Jeugberraad

Amé Mouton het die ATKV se Algemene Jaarvergadering by Buffelspoort gaan bywoon en die Moria jeugtak daar gaan verteenwoordig. Tydens die vergadering het Moria ‘n ATKV toekenning gekry vir ‘n projek van hoogstaande gehalte. Dit was vir die Siedaar Afritensie projek van 2013. Ons beoog om in 2015 weer so ‘n advertensieprojek te loods.

Die nuwe ATKV bestuur word volgende termyn gekies.

Die Spervuur, ‘n inisiatief van Moria se ATKV Jeugtak was hierdie jaar ‘n nuwe toevoeging tot Privaatskoolnaweek se kultuur en ons hoop van harte dat dit voortgesit sal word aangesien dit vir die deelnemers asook die gehoor groot pret was.

Privaatskool Moria, Tsumeb Gimnasium en Dolphinschools deel die Spervuur eersteplek omdat hul punte bitter na aan mekaar was en die beoordelaars gevoel het dis die regverdigste uitslag.

J. Dans

Dans = opening privaatskolenaweek 2014! Ek dink die kinders van Moria het die dansies baie geniet en bygedra dat ons opening ‘n groot sukses was. Baie dankie vir elkeen se positiewe bydra. Ek herinner die ouers om asb. die kleredrag van die opening skooltoe te stuur. Ek wil dit graag verpak en stoor. Baie dankie.

Kultuurgroete

S. Smit


November 2013

Geagte Moria ouer/s,

Hiermee Moria se laaste nuusbrief vir 2013 i.v.m. kultuur. Ek gee ‘n kort opsomming van wat gebeur het hierdie termyn en wat voorlê vir volgende jaar. Kultuuraktiwiteite het hierdie termyn net na die prysuitdeling gestop, so daar is nie so baie om oor verslag te doen nie.

A. Redenaars

Laerskool redenaarstrofee vir 2013 gaan aan Xander Praetorius.

Hoërskool redenaarstrofee vir 2013 word gedeel deur Mandie Krone en Amé Mouton.

Redenaars gaan volgende jaar weer in die 1ste en 2de termyn voort. Leerlinge gaan tot en met 10 Maart 2014 hê om voor te berei vir die interne interhuisredenaarskompetisie. Ons beoog om volgende jaar opleiding te gee oor hoe om voorbereid te wees vir onvoorbereide toesprake.

Leerlinge gaan weer moet voorberei vir die Privaatskolenaweek, asook die ATKV se kompetisie 13/14 Junie 2014, in Windhoek. Na afloop van laasgenoemde, stop redenaars vir 2014.

B. Skryfkuns/Griffel

Yandi du Plessis ontvang erekleure vir Skryfkuns.

Lourie du Plessis en Mandie Krone ontvang halfkleure vir Skryfkuns.

Moria se leerlinge was goed verteenwoordig by die Griffelprysuitdeling en ons het pragtig presteer: Graad 5-7: Lourie du Plessis 2de, Michael Marais 3de en Fiona Liebenberg 4de. Graad 8-9: Yandi du Plessis 1ste en Mandie Krone 2de.

Daar sal volgende jaar nie weer ‘n kursus of opleiding aangebied word nie.

Griffel se sluitingsdatum is weer volgende jaar Junie.

C. Skaak

Skaaktrofee gaan aan Pieter-Daan Mostert.

Die opleidingsprogram vir volgende jaar is eers op die eis omrede ons nie te veel wil aanpak voor die Privaatskolenaweek nie. Ons is egter besig om te soek na rekenaarprogramme wat die kinders kan help om teen mekaar en hulself te speel. Ons beoog om volgende jaar ‘n rangordelys op te trek waar kinders kan uitspeel teen mekaar en sodoende punte behaal. Wenners in betrokke ouderdomsgroepe gaan dan makliker bepaal kan word. Graad 1-3 gaan apart funksioneer van die res. Voorlopige tye sal wees elke Maandag 15:00 tot 16:00.

D. Sang

Die sanggroepie het hul laaste item van die jaar gelewer tydens die akademiese/kultuurprysuideling. Dit was ‘n gewyde keurspel en ons glo die gehoor het dit baie geniet.

Oefeninge het net elke tweede week plaasgevind, wat dit bietjie moeilik gemaak het vir vaslegging. Ons wil dus graag volgende jaar voorlopig elke Woensdag 15:00 tot 16:00 oefen. Studietye mag nie meer gebruik word nie. Indien u kind iets anders aan het, sal ‘n verskuiwing gemaak moet word. Dis moeilik om almal in ag te neem.

Daar sal nie die 1ste termyn sangoefening wees nie - Me. Smit gaan einde Februarie af met kraamverlof. Daar sal dan wel na afloop van die Privaatskolenaweek oefeninge wees waartydens 2 items voorberei sal word. Een vir die kultuuraand en en een vir die Prysuitdeling.

E. Tienertoneel

Jenica Engelbrecht ontvang halfkleure vir Tienertoneel.

Jenica Engelbrecht ontvang die hoërskool kultuurstertrofee vir uitstaande prestasie in Tienertoneel.

Mandie Krone, Juretha vd Westhuysen, Arielle Botma en Johan Potgieter ontvang meriete sertifikate vir Tienertoneel.

Ons het nie ingeskryf vir volgende jaar se tienertoneelstreeksfees nie omrede dit net na die Privaatskolenaweek is en daar nie tyd sal wees om daaraan ook te oefen nie. Ons sal weer in 2015 deelneem.

F. Star Performers / NATME

Alana Cilliers ontvang erekleure vir uitvoerende kunste.

Alana Cilliers ontvang die laerskool kultuurstertrofee vir uitstaande prestasie in Uitvoerende kunste.

Leerlinge kan weer volgende jaar inskryf vir en deelneem aan Star Performer of NATME. Dis die ouers se verantwoordelik om kinders in te skryf.

G. Junior Drama

As gevolg van ‘n gebrek aan iemand om dit volgende jaar aan te bied of aan ons nodige inligting en lesse te stuur, gaan ons eers Junior drama los totdat ons seker is wat om te doen. Ons wil dit nie afskeep nie. Laat weet gerus die skool as u weet van iemand wat daar kan uithelp.

H. Voortrekkers

Voortrekkers sal weer volgende jaar deurlopend voortgaan. Offisiere moet die kinders se selfoonnommers hê sodat tye met hulle vasgemaak en gereël kan word.

Kinders wat die gebiedskamp bygewoon het, het ook hierdie jaar toekennings en kentekens ontvang tydens die prysuitdeling. Die ander Voortrekkers sal hul kentekens volgende jaar ontvang. Ons benodig nog 1 of 2 persone wat bereid is om ‘n spannetjie te vat. Kontak Ilonka Human by 081 243 9729. Ons is bly om te sien die Voortrekkers gaan so goed aan!

I. ATKV

Amé Mouton ontvang die Hoërskool Kultuurveelsydigheidstrofee vir deelname aan o.a. Redenaars, Voortrekkers, Redaksie, ATKV Jeugtak Voorsitters, Tienertoneel en Siedaar Afritensies.

Lara-Nika Praetorius ontvang die Laerskool Kultuurveelsydigheidstrofee vir deelname aan o.a. Redenaars, Sang, Dans, Klavier en Star Performer.

Siedaar Afritensies, Jeugberraad, Olimpiades en Redenaars gaan volgende jaar deurlopend aan soos hierdie jaar.

Moria Jeugtak het die landswye Siedaar Afritensie-kompetisie geloods in samewerking met VARS Onderwys, wat die pryse geborg het. Die wenners van beide die radio-en tydskrifadvertensie kom uit Tsumeb Gimnasium. Baie geluk aan Mariselle Stofberg en Charis van Eeden. Frans Jordaan verwerf die 2de plek, Arielle Botma 3de plek en Amé Mouton 4de plek vir die tydskrifadvertensie. Elnatan se ATKV-tak kry N$1000 vir die meeste inskrywings.

J. Dans

Gerdus Kruger het ‘n dansafrigtingskursus aangebied en die kinders het dit baie geniet. Ons het hom ook genader om ons opening vir Privaatskolenaweek se passies uit te werk en hy is druk besig daarmee. Hy doen dit gratis. Die hele skool gaan deel wees van die opening, so volgende jaar gaan ons BAIE dans!!

Algemeen:

Ons gaan nie weer volgende jaar ‘n kultuurfooi vra nie, aangesien baie min kultuurdeelnemers hierdie jaar betaal het. ‘n Kultuurbegroting is ingedien. Fooie sal gehef word vir spesifieke aktiwiteite soos nodig.

Baie dankie vir die kultuurkomitee wat so mooi saamgewerk het om al die aktiwiteite te help beplan en organiseer!

Kultuurgroete

S. Smit

15 September 2013

Geagte Moria ouer/s,

Hiermee Moria se tweede nuusbrief vir 2013 i.v.m. kultuur. Ek gee ‘n kort opsomming van wat gebeur het hierdie termyn en wat nog voorlê vir die res van die jaar.

Wat het gebeur hierdie termyn?

A. Redenaars

Die volgende leerlinge het by die Privaatskolenaweek te Stampriet gaan deelneem:

 1. Lara-Nika Praetorius
 2. Riaan Robberts
 3. Xander Praetorius
 4. Mandie Krone
 5. Amé Mouton

Die volgende prestasies is behaal:

 1. Lara-Nika Praetorius – 2de plek
 2. Xander Praetorius – 2 de plek

Die volgende leerlinge het op 14 Junie in Windhoek aan die ATKV-Redenaarskompetisie gaan deelneem:

 1. Lara-Nika Praetorius
 2. Elizhia Alberts
 3. Xander Praetorius
 4. Amé Mouton

B. Skryfkuns/Griffel

Ons leerlinge neem elke jaar baie geesdriftig deel aan die Griffelskrywerskompetisie wat deur WAP geloods word. Hierdie jaar het ons weer ‘n total van 56 inskrywings gestuur (gr.5-12). Ons het elke jaar wenners in die eerste drie plekke en hierdie jaar was die leerlinge se skryfwerk weer van uitstekende gehalte. Die wenners word in Oktober bekendgemaak. Ons hou styf duim vas vir hulle! Verlede jaar het die volgende leerlinge pryse ontvang:

 1. Lourie du Plessis
 2. Michelle du Preez
 3. Yandi du Plessis
 4. Amé Mouton

C. Skaak

In die tweede termyn het die skaak voortgegaan, elke tweede Maandagmiddag. Die laerskoolleerlinge kom gereeld speel, maar ons sal baie graag meer betrokkenheid by die hoërskool wou hê. Motiveer asb. ook u kind om daaraan deel te neem.

Die skaakopleidingsprogram sal vroeg volgende jaar plaasvind. Laat weet asb. vir Maryna Cloete as u die kursus sou wou bywoon. Dit beloof om baie interessant te wees.

D. Sang

In die tweede termyn het sang voortgegaan, elke tweede Woensdagmiddag. Die sanggroepie het by die Privaatskolenaweek te Stampriet opgetree en die gehoor aangenaam verras. Hulle het ook vir Kwêla gewys hoe mooi Moria se leerlinge kan sing. Elke lid het ook ‘n onderbaadjie bygekry, so hul uitrustings is nou volledig en lyk baie mooi. Ons is besig om ‘n nuwe liedjie te oefen wat tydens vanjaar se prysuitdeling gesing sal word.

E. Tienertoneel

Die twee tienertoneelstukke is opgevoer tydens vanjaar se Kermis en was ‘n groot sukses.

Die “Onderstevoor, deurmekruis, agterstebo-dag” toneelstuk het gaan optree by die ATKV-streeksfees te Windhoek en ‘n derde plek in Namibië verower.

Die volgende pryse is behaal:

 1. Jenica Engelbrecht - brons&silwer vir toneelspel, brons vir ensamble, deelname sertifikaat
 2. Arielle Botma - brons vir ensamble, deelname sertifikaat
 3. Mandie Krone - brons vir ensamble, deelname sertifikaat
 4. Juretha v/d Westhuizen - brons vir ensamble, deelname sertifikaat
 5. Johan Potgieter - brons vir tegnies
 6. Suzanne Smit & Maryna Cloete - brons vir ensamble, brons vir regie, brons vir klank en beligting

[**Brons (70% - 79%), Silwer (80% - 89%), Goud (90% - 100%)]

F. Star Performers

Die Extravaganza geleentheid is aangebied in Windhoek vanaf 4-11 Augustus en die volgende leerlinge van Moria het gaan deelneem:

 1. Lara-Nika Praetorius
 2. Alana Cilliers
 3. Naudé Krone
 4. Mandie Krone
 5. Juretha v/d Westhuizen
 6. Jenice Engelbrecht
 7. Cezelle-Mari du Buisson

Uit die bogenoemde leerlinge, is die volgende prestasies behaal:

 1. Alana Cilliers - Wenner van “Little Missy” 2013, “Miss” Fotogenies en “Best dress”
 2. Mandie Krone - Top 50 finalis vir modelwerk
 3. Naudé Krone - Top 50 finalis vir modelwerk

Die volgende leerlinge se foto’s is beoordeel tot en met 8 Augustus:

 1. Wilmari Lepen
 2. Paige Muller
 3. Alana Cilliers
 4. Juretha v/d Westhuizen
 5. Amé Mouton

G. Junior Drama

Oenfentye gaan voort, elke tweede Woensdagmiddag. Bywoning is ongereeld. Ons is besig om te oefen aan ‘n advertensie vir die webtuiste vir Privaatskolenaweek 2014.

H. Voortrekkers

Die Outjo Voortrekkerkommando het hierdie termyn weggespring met 'n "Leer ken jou dorp" nagmars wat deur die Graad 10's gewen is en met die Junior Primêre span in die tweede plek. Ons sê baie dankie aan die kommando-leier, Ilonka Human wat voorvat, asook Heidi Visser, Corrie Smith, Mina du Plessis en Doreen van Zyl wat as offisiere dien. Baie dankie ook aan Jeanette van Wyk en Anelda Steyn wat hierdie termyn uitgehelp het. Ilonka en Corrie vergesel 10 van ons Voortrekkers na die Kunene Gebiedskamp wat saam met die Dorslandfees in die Augustus vakansie plaasvind.

I. ATKV- Jeugberraad

Moria se ATKV Jeugtak, in samewerking met VARS onderwys, het 'n landswye Afrikaanse advertensie kompetisie geloods genaamd Siedaar Afritensies. Sluitingsdatum is 25 September en tydskrif, radio of televisie advertensies wat deur Hoërskoolleeringe geskep is, word ingewag vir beoordeling. Groot pryse kan gewen word.

J. Dans

Die naweek van 6-7 September kom besoek Gerdus Kruger, 'n Biokinetikus van Walvisbaai en lid van die “All Sorts Band”, ons om 'n moderne dans kursus te kom aanbied. Inskrywingsgeld van N$30.00 word gevra en dit is oop vir alle leerlinge – die wat kan dans, dink hulle kan dans en nie kan nie, maar wil dans! Besoek ons webwerf nader aan die tyd vir meer inligting.

Wat lê volgende termyn voor?

Kultuuraktwiteite gaan volgende termyn voort soos aangedui op die kultuurprogram wat weekliks uitgaan.

Algemeen:

Ons wil net weer ‘n vriendelike versoek rig aan almal wie se kinders deelneem aan kultuuraktiwiteite om hul jaarlikse fooi van N$100 te betaal. Daar is heelwat onkostes wat gedek moet word uit hierdie fonds. Baie dankie vir die ouers wat reeds hul donasies gemaak het.

Kultuurgroete

S. Smit18 April 2013

Geagte Moria ouer/s,

Hiermee ons nuusbrief vir die eerste termyn van 2013 i.v.m. kultuur. Ons gee ‘n kort opsomming van wat gebeur het hierdie termyn, wat nog voorlê en watter leerlinge almal betrokke is:

Wat het gebeur hierdie termyn?

A. Redenaars

1. Neil Prinsloo het op 4 Februarie ‘n redenaars-en skryfkursus aangebied wat baie suksesvol was en sodoende baie leerlinge gelok het om deel te neem aan die interne redenaarskompetisie.

2. Die wenners van die interne redenaarskompetisie was:

a) Graad 1-3: Lara-Nika Praetorius (1ste), Elizhia Alberts (2de)

b) Graad 4-5: Niel Holtzhausen (1ste), Riaan Robberts (2de)

c) Graad 6-7: Xander Praetorius (1ste), DJ Holtzhausen (2de)

d) Graad 8-9: Mandie Krone (1ste), Leo Aucamp (2de)

e) Graad 10-12: Amé Mouton (1ste), Mariska du Plessis (2de)

3. Die ATKV het ook ‘n Redenaarsbeoordelaarskursus aangebied in Windhoek en Walvisbaai op 26 en 27 Maart. Dié wat belanggestel het, kon dit bywoon.

4. Vir die Privaatskole naweek te Stampriet, het die volgende interne redenaarswenners ingeskryf:

a) Graad 1-3: Lara-Nika Praetorius

b) Graad 4-5: Riaan Robberts

c) Graad 6-7: Xander Praetorius

d) Graad 8-9: Mandie Krone

e) Graad 10-12: Amé Mouton

5. Die volgende leerlinge se ouers het hulle ingeskryf vir die ATKV se semi-finale rondte in Windhoek:

a) Elizhia Alberts

b) Lara-Nika Praetorius

c) Xander Praetorius

d) Amé Mouton

B. Skryfkuns

1. Karien Groenewald het op 4 Maart ‘n kreatiewe skryfkuns kursus aangebied. Dit was baie interessant en suksesvol. 25 Laerskool en 20 hoërskool leerlinge het dit bygewoon.

2. Griffel se inskrywings sluit in Junie, so leerlinge kan hul kennis en vaardighede wat hul by die kursus geleer het, goed gebruik daarvoor en sommer tydens die Mei vakansie die pen opneem.

C. Skaak

1. Skaak is Maandae aangebied en die leerlinge het dit goed bygewoon.

2. Leerlinge het intern uitgespeel en op grond daarvan is 4 hoër-en laerskool leerlinge ingeskryf vir die Privaatskole saamtrek:

a) Hoër: Theo Sager, Hannes van Wyk, Frans Jordaan, Johan Potgieter

b) Laer: Pieter-Daan Mostert, Jaco Anthonissen, Divan Steyn, Charuny van Wyk

D. Sang

1. Die sanggroepie het fluks geoefen en hulle 1ste optrede was by die Interhuissangkompetisie.

2. Op aanvraag is hulle ook ingeskryf om by die Privaatskole naweek te gaan deelneem. Elke skool kan 1 sang/drama item inskryf, so ons het dit goed gedink om soveel as moontlik van Moria se leerlinge te betrek deur 1 sangitem van die sanggroepie te gebruik.

E. Tienertoneel

1. Twee tienertoneelstukke is tans besig om ingeoefen te word: “Ironie van wraak”, onder leiding van Ilana Mouton en naomi le Roux en “Die onderstevoor, deurmekruis, agterste-bo dag”, onder leiding van Suzanne Smit en Maryna Cloete.

2. Albei stukke gaan 27 Junie plaaslik opgevoer word hier in Outjo.

3. “Die onderstevoor, deurmekruis, agterte-bo dag” produksie is ingeskryf om die 26ste Junie te gaan deelneem by die ATKV-tienertoneelstreeksfees in Windhoek.

4. Tydens die streeksfees word daar 4 wenner-produksies gekies wat dan deurdring om in September te gaan deelneem by die Aardklop kunstefees in Potchefstroom.

F. Star Performers

1. Die landswye oudisies is verby en baie van Moria se leerlinge het deurgedring na die “Extravaganza” geleentheid in Windhoek wat 12-18 Mei plaasvind.

2. Alle ouers wie se kinders daar wil gaan deelneem, word weer herinner dat die inskrywings 26 April sluit.

3. ‘n “Boot camp” word ook in Windhoek aangebied vanaf 19-21 April.

G. Junior Drama

1. Junior drama het hierdie termyn net 3 oefeninge gehad weens die vol kultuurprogram.

2. Die kinders geniet dit egter baie en die bywoning is goed.

H. Voortrekkers

1. Voortrekkers skop volgende termyn af.

2. ‘n Inligtingsbrief asook inskrywingsvorm sal aan al die ouers uitgaan voor die skool sluit.

I. Mnr. & Me. Moria

1. Ons wil net weer vir Naomi le Roux en Trudie Stander bedank vir hul harde werk en insette om hierdie jaar se Mnr. en Me. Moria ‘n groot sukses te maak. Die nuwe “gesig” het ons almal aangenaam verras en die kinders het sommer baie pragtig gelyk!!

Wat lê volgende termyn voor?

1. Kultuuraktwiteite gaan volgende termyn voort soos aangedui op die jaarprogram.

2. Kultuurtye sal egter skuif na 15:00-16:00 Maandae en Woensdae middae omrede daar te veel klagtes was dat dit bots met die koshuis se studietyd. Kinders wat dus in daardie tydsgleuf reeds ander aktiwiteite aan het, sal dan ongelukkig nie kan deelneem nie of ‘n keuse moet uitoefen wat sy/haar belangstelling is. Hoop almal verstaan dit so. Dis baie moeilik om ‘n tyd te kry wat almal pas.

3. Kultuurbedrywighede/aktiwiteite wat volgende termyn gaan plaasvind:

a) Voorbereiding/afronding vir kinders wat ingeskryf is vir sang, redenaars en skaak by die Privaatskole naweek.

b) Sang, skaak, junior drama, modelwerk en tienertoneel se oefeninge gaan voort soos aangedui op die jaarprogram.

c) Griffel-inskrywings vir ATKV moet reggekry word.

d) Tienertoneelopvoerings vind plaas in Outjo (27 Junie) en in Windhoek (26 Julie).

e) Siedaar Afritensie kompetisie word by skole bemark (Einde Mei) en sluit in September

f) Moria’s got talent verras ons weer hier in Outjo! (11 Julie)

g) Voortrekkers skop af!

h) Opleidingsprogram vir skaak word in Augustus aangebied deur ‘n vrou van Suid-Afrika.

Kultuurbywoning:

Ons gee in tabelvorm ‘n kort opsomming van al die leerlinge wat tans betrokke is by kultuur:

Redenaars

Skryf

kursus

Skaak

Sang

Tiener-toneel

Junior drama

Star Perfor-mers

Elizhia

Zoë

Pieter-W

Lara-Nika

Frans

Georgia

Zandria

Lara-Nika

Ilona

Christof

Alana

Kieran

Zoë

Jacolene

Louis

Alexan

Naudé

Hanna

Amoné

Danita

Yandi

Ilona

Laa

Jakkie

JP

Juané

Laurika

Paige

Niel

Jan-Harm

Divan

Marlize

Thinus

Alana

Nico

Johan JvR

Riaan

Danie

Yandi

Amé

Anré

Naudé

Naudé

Johan J

Charuny

Juretha

Helgaard

Elizhia

Mandie

Frederik

Jasper

Johan J

Monique

Teneal

Naudé

Emmie

Riaan

Michelle

Christiaan

Pieter

Pottie

Emmie

Heike

Annatjie

DJ

Lourie

Lothar

Lambert

Ivan

Alana

Lourie

Lourie

Willem

Henri

Stephanie

JP

JP

DJ

Alex

Morné

Wayne

Pieter-N

Cezelle

Marike

Xander

Mia

Michael

Jan

Michele

Monique

Cezelle

Nico

Belia

Xander

Sharlien

FC

Hanna

Laurika

René

Hanna

Ivan

Hannes

Karola

Wilmari

Juretha

Dalene

Marlene

Jaco Ant.

Leo

Sophia

Pieter-W

Amé

Heike

Ivan

Pieter-Daan

André

JP

Dané

Jenice

Sonja

Xander

Pieter-Neetling

Arielle

Jenica

Alexandra

Danita

Leo

Nico

André S

Liani

Mandie

Michelle

Marlize

Yandi

Jaco

Hannes

Johan B

Arielle

Wilmari

Mandie

René

Sophia

Annelie

Juretha

Janwillem

Frank

Johan

Wilmari

Juretha

Pieter-D

Emmie

Amé

JP

Pepita

Kieran

Zelly

Zoë

Stephanie

Lumé

Danita

Mariska

Corli

Dané

Annelie

Chantel

Jenica

Carla

Anré

Hannes

Georgia

Yandi

Alexan-dra

Jaco-lene

Mia

Moni-que

Michelle

Juretha

Willem

Leo

Ian

Arielle

Sunelle

Nanda

Teneal

Charlize

Karola

Amé

Michelle

Stefanie

Hel-gaard

Annelie

Algemeen:

Soos u kan sien, is daar ‘n groot hoeveelheid leerlinge wat betrokke is by kultuuraktiwiteite van die skool. Ons wil dus net weer ‘n vriendelike versoek rig aan almal wat deelneem om hul jaarlikse fooi van N$100 te betaal. Daar is heelwat onkostes wat gedek moet word uit hierdie fonds. Baie dankie vir die 7 ouers wat reeds hul donasies gemaak het.

Dan wil ons ook ‘n spesiale woord van dank rig aan Deon van Blommestein wat die raamwerke maak wat ons benodig vir ons tienertoneel se dekor. Baie dankie ook aan Pieter-Willem en Jaco Muller wat ook bereid was om ons daarmee te help.

Kultuurgroete

S.Smit

Facebook Bladsy

Opkomende gebeure

Nuutse Omsendbrief