PRIVAATSKOOL MORIA

Projekte

Reëlings aangaande projekte:

  • Projekte bestaan om skoolgeld so laag as moontlik te hou. Almal baat direk daarby. Moria se uitstekende gees van eensgesindheid en samewerking word versterk deur hierdie gesamentlike diensbeurte.
  • Gesinne kan 2 projekte kies uit 'n keuse van 4.
  • Alle gesinne is verplig om by die Privaatskole-atletiek EN die Interhuis-atletiek te werk. Altesaam het gesinne dus 4 diensbeurte  -  2 verpligte diensbeurte en 2 keuses.
  • Gesinne mag by meer as vier projekte betrokke wees.
  • Gesinne wat nie by projekte kan help nie en verder as 200 km van Outjo af woon, sal noodgedwonge N$ 2 500-00 p/kind p/jaar die opsie moet kies. Dit sal egter gepaard gaan met 'n gesprek tussen u en die direkteure vir projekte. (Besonderhede onderaan.)
  • Alle persone wat nader as 200 km woon en om ander redes gedwonge die betaalopsie gekies het moes ook 'n reëling getref het met die direkteure onderaan gelys.
  • Indien u nie reëlings getref het nie en bloot die gelde inbetaal het in die skool se rekening gaan u steeds deur die koördineerders van projekte ingedeel word. Kontak dus asb. met die direkteure onderaan gelys.
  • Geskeide ouerpare moet diensbeurte onderling uitsorteer.
  • Indien u aangedui het dat u sal werk en nie opdaag vir u diensbeurt nie, sal u ʼn boete van N$ 1000-00 vir dié betrokke beurt opgelê word.

Indien u enige probleme of verdere navrae het met opsies, skakel die volgende persone:

Mnre. Dakkie Anthonissen (081 128 5140) en Danie J van Vuuren (081 255 7554)