PRIVAATSKOOL MORIA

VAKKE

Laerskool

Graad 1 tot 3

 • Afrikaans (Afr)
 • Bybel
 • Engels (Eng)
 • Kuns
 • Lees
 • Liggaamlike Opvoedkunde (LO)
 • Sang
 • Wiskunde (Wisk)


Graad 4

 • Afrikaans (Afr)
 • Bybel 
 • Basiese Tegnieke (BT)
 • Engels (Eng)
 • Kuns
 • Liggaamlike Opvoedkunde (LO)
 • Skrif
 • Sosiale Wetenskappe (SOS)
 • Wetenskap (Wet)
 • Wiskunde (Wisk)


Graad 5 tot 7

 • Afrikaans (Afr)
 • Bybel 
 • Basiese Tegnieke (BT)
 • Engels (Eng)
 • Kuns
 • Lees
 • Liggaamlike Opvoedkunde (LO)
 • Sosiale Wetenskappe (SOS)
 • Rekenaars (RTT)
 • Wetenskap (Wet)
 • Wiskunde (Wisk)

Hoërskool

Graad 8 het minimum 8 vakke, Graaf 9 het minimum 9 vakke en Graad 10 tot 12 het 8 vakke

Graad 8

 • Afrikaans (Afr)
 • Bybel 
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskap (EBW)
 • Engels (Eng)
 • Gasvryheid en / of Rekenaars
 • Sosiale Wetenskappe (SOS)
 • Wetenskap (Wet)
 • Wiskunde (Wisk)

Graad 9

 • Afrikaans (Afr)
 • Bybel 
 • Besigheidstudies (Besig)
 • Biologie (Bio)
 • Engels (Eng)
 • Fisiese Wetenskappe (Fisies)
 • Gasvryheid en / of Rekenaars
 • Sosiale Wetenskappe (SOS)
 • Rekeningkunde (Rek)
 • Wiskunde (Wisk)

Graad 10 tot 12

 • Afrikaans (Afr)
 • Bybel 
 • Besigheidstudies (Besig) of Fisiese Wetenskappe (Fisies) of Toerisme (Toer)
 • Biologie (Bio) of Rekenaars (RTT)
 • Engels (Eng)
 • Lewensoriëntering (LO)
 • Rekeningkunde (Rek) of Gasvryheid (Gasvry) of Aardrykskunde (Aard)
 • Wiskunde (Wisk) of Wiskunde Gelettertheid (Wisk G)