PRIVAATSKOOL MORIA

WELKOM BY MORIA!

.Hoekom Moria?

MORIA BESTAAN...

Om leerlinge sonder ervaring in die vrese van die Here te onderrig deur volwassenes met ervaring


MORIA LEWER...

'n Emosioneel volwasse Christen-skoolverlater wat tot sy/haar volle potensiaal ontwikkel is

Dit impliseer:

  •  'n Individu wie se identiteit in Christus is
  •  'n Matrieksertifikaat wat deure oopmaak.
  •  'n Individu wat in staat is om 'n positiewe bydrae tot die gemeenskap te lewer.

CHRISTELIKE KARAKTER

  • Christelike onderrig en opvoeding is bepalend in alles.
  • Klem word gelê op waardes en morele besluite.
  • Bybelkunde word van Graad 1 - 12 aangebied.
  • Geestelike aktiwiteite, saamtrekke en kampe word in samewerking met verteenwoordigende gemeentes aangebied.
  • Verskeie graadkampe word aangebied.

Die plattelandse skool met die groot hart!

 Aansoekvorms